PRIJEDLOG PRAVEDNIJEG OVRŠNOG ZAKONA

PRIJEDLOG PRAVEDNIJEG OVRŠNOG ZAKONA

3. travnja, 2015.

zivizidd_izvor_zivi-zid.org_-625x3571
Hrvatska stranka ovršenika zalaže se ograničavanja prava ovršitelja

Tekst: HSO

Kako bi pomogla ovršenim građanima, Hrvatska stranka ovršenika pokreće kampanju za spas ovršenika koja bi trebala početi početkom svibnja!

Pozivamo građane da se priključe, te da svojim idejama, problemima i radim potpomognu rad Strake.

Hrvatska stranka ovršenika (HSO) predlaže jasan, konkretan i korektan prijedloga ovršnog zakona.

Smatramo kako su govori, rad, zalaganja i akcije pojednih političara, političkih stranaka i udruga čisti populizam bez imalo ozbiljnosti i iskrene namjere da se ovršni zakon izmjeni, te bez jasne vizije kako bi on trebao izgledati.

U proteklih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj vrlo često, gotovo svakodnevno susrećemo se s pojmovima kao što su ovrha, ovršitelj, ovršenik. Teško da postoji obitelj koja nije upoznata ili se nije susrela sa ovim pojmovima i problemima koji iz njih proizlaze, ako ne kroz vlastito iskustvo, onda kroz iskustvo svoje mikro okoline zasigurno jest.

Razloge zašto je tome tako možemo tražiti u teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji koja proizlazi iz višegodišnjeg kontinuiranom pada hrvatskog gospodarstva, što za posljedicu ima smanjenje broja zaposlenih, odnosno povećanje nezaposlenosti, smanjenje dohotka, kašnjenje u isplatama plaća ili neisplatama plaća. Iz navedenog nije teško zaključiti koji su temeljni razlozi nelikvidnosti u hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Četvrtina hrvatskog stanovništva zahvaćeno ovrhama

Budući da je u Hrvatskoj 10% stanovništva pod nekom vrsto ovrhe, te kada se tome pridodaju članovi uže obitelji koji su u izravnoj korelaciji s dohotkom ovršenika dolazimo do brojke od preko milijun stanovnika na koje ovrha direktno utječe. S obzirom da je ovdje riječ o gotovo jednoj četvrtini stanovništva Hrvatske, stav stranke je da se ovom problemu mora pristupiti s maksimalnom pažnjom, ozbiljnošću i socio-ekonomskom osjetljivošću.

Hrvatska stranka ovršenika zalaže se za ograničavanje prava ovršitelja naspram ovršenika kako bi se postigla ravnomjernost u odgovornosti za rizičnost nastanka financijskih obveza pa sukladno tome i njihove naplate, te pošten, korektan i svima prihvatljiv sustav prisilne naplate potraživanja.

Stranka ovaj iznimno ozbiljan i socijalno najosjetljiviji družtveni problem planira riješiti izmjenom Ovršnog zakona na način:

– Iznos ukupne zatezne kamate ne smije biti veći od 30% vrijednosti glavnice! Stav Stranke je da hrvatski pravni sustav ne može i ne smije dozvoliti da postupak prisilne naplate traje godinama kao što je to slučaj u današnje vrijeme, jer time postaje glavni i jedini odgovorni krivac za razlog nastanka visokih iznosa zateznih kamata koji nerijetko višestruko nadmašuju iznos glavnice. Stranka smatra, ukoliko vjerovnik svoje potraživanje ne može naplatiti u roku šesdeset dana od proteka valute plaćanja, mora pokrenuti postupak prisilne naplate. Ukoliko te ne učini gubi pravo naplate potraživanja pravnim putem, te time na sebe preuzima rizik eventualne kasnije ne naplate. Ukoliko je vjerovnik svoje potraživanje prinuđen naplatiti pravnim putem, dužnost i obveza suda je postupak izvršenja prisilne naplate kao i samu naplatu izvršiti u roku od šesdeset dana od dana podnošenja zahtjeva za prisilnom naplatom potraživanja. Stav Hrvatske stranke ovršenika je kako će se ovakvim modelom uvelike pridonijeti bržoj, sigurnijoj i učinkovitijoj naplati potraživanja, te zaštititi vjerovnika od plaćanja velikih iznosa kamata.

– Maksimalna zakonska zatezna kamatna stopa ne smije biti viša od najviše kamatne stope na nenamjenske, odnosno gotovinske kredite. Stranka drži kako je svrha zatezne kamate upozoriti, „prisiliti“, dužnika da svoje obveze plaća u zakonskom roku kako ne bi imao nepotreban odljev ekonomskih koristi zbog nepoštivanja rokova, a ne omogućiti vjerovniku ostvarivanje visokog izvanrednog prihoda. Činjenica je da trenutno na svjetskom tržištu ne postoji investicija ili ulaganje koje će donijeti siguran godišnji prinos od 12 ili 15 posto, pa tako smatramo da ni prihod od zateznih kamata, zbog nepoštivanja rokova plaćanja, ne može i ne smije biti iznimka.

– Vjerovnik svoja potraživanja pravnim putem ima pravo naplatiti isključivo iz nezaštićenog dijela dohotka dužnika, te iz materijalne imovine ako i samo ako to dužniku nije jedina nekretnina koja mu predstavlja egzistencioni minimum životnog prostora. Stav Hrvatske stranke ovršenika je, osim minimalnog zaštićenog dijela dohotka dužnika, mora biti zaštićen i minimum stambenog, odnosno životnog prostora.

 – Ukoliko vjerovnik svoja potraživanja naplaćuje iz nekretnine koja ne predstavlja minimum egzistencionog, odnosno životnog prostora dužnika, to svoje pravo može ostvariti na način da nekretnina na prvoj dražbi mora biti prodana po tržišnoj vrijednosti nekretnine, te na svakoj sljedećoj u iznosu od 80 % tržišne vrijednosti nekretnine.

Lihvarski iznosi

– Ukoliko je uzrok nastanka duga i pokretanja ovršnog postupka nad dužnikom uzrokovan nemogućnošću podmiranja obveza zbog neisplate plaće od strane poslodavca, stranka smatra kako za takav dug nije odgovoran dužnik! U ovakvim slučajevima vjerovnik svoje potraživanje može i mora naplaitit od poslodavca dužnika sa svim pripadajućim kamatama i troškovima ovršnog postupka.

– Slijedeća bitna stavka ovog probleme su odvjetnička društva koja usluge sastavljanja ovršnog prijedloga, te sam trošak ovrhe naplaćuju prema mišljenju stranke u iznimno lihvarskim iznosima. Stranka drži da nije pošteno ni pravedno da je trošak ovršnog postupka zna biti i četiri do pet puta veći od vrijednosti glavnice s kamatama. Stav Hrvatske stranke ovršenika je da ukupan trošak ovršnog postupka ne smije biti veći od 30% vrijednosti glavnice s uračunatim kamatama.

– Ni jedno poduzeće ne može i ne smije samostalno obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu ukoliko joj prihod od kamata nije primarna djelatnost! Prema mišljenju Stranke, zateznu kamatu je dužna i jedina kompetentna obračunati i naplatiti FINA u trenutku pokretanja postupka prisilne naplate potraživanja! Stranka drži nedopustivim da poduzeća samostalno obračunavaju i naplaćuju zatezne kamate, jer osim što nisu kompetentna za takvu djelatnost, postoji velika mogućnost namjernog ili nenamjernog pogrešnog izračuna zatezne kamate.

Važno je napomenuti da je poslovanje (Business) po svojoj definiciji je RIZIK, pa sukladno tome uvijek postoji mogućnost nastanka ne naplativih potraživanja!!!T

3 komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code