OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljače, 2017.

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.808 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Marija Magdalena
  #1 Marija Magdalena 19 srpnja, 2021, 12:12

  Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: ([email protected])

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Kate Lisa credit
  #2 Kate Lisa credit 8 svibnja, 2020, 13:25

  Ovim želimo obavijestiti širu javnost da KATE LISA KREDIT trenutno daje zajam osobama kojima je potrebna financijska pomoć zbog epidemije COVID19 po niskoj kamatnoj stopi od 3%. Kandidati su prihvaćeni širom svijeta. Ako ste zainteresirani za prijavu zajma, obratite im se za više informacija putem e-maila: [email protected] ili WhatsApp: +2348075180625

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Mr John Hassan
  #3 Mr John Hassan 18 srpnja, 2018, 03:02

  Zdravo,

            Trebate li zajam? možete riješiti svoje probleme kada dođete ovdje. Ja sam gospođa Camila iz Hrvatske, prošli tjedan u ponedjeljak tražila sam zajam za plaćanje računa, stoga sam dobio u ruke različitih prevara, a ja sam bio prevara od strane različitih vjerovnika, ako nije za dama koja je moj najbolji prijatelj, Isabella mi je uputila g. John Hassanu (izvršni direktor) Hrastovog drveta CAPITAL LIMT i pomaže mi s kreditom od 500.000 kuna bez stresa. Pa, moja dobra hrvatska naroda, možete ga kontaktirati putem e-maila: [email protected] I ne zaboravite mu reći da vas upućujem u njegovu tvrtku.

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Gina
  #4 Gina 13 ožujka, 2018, 10:18

  Moje ime je Gina Acampora i govorim o najsretnijoj osobi u cijelom divljom svijetu danas i rekao sam sebi da onaj vjerovnik koji spasi moju obitelj iz naše loše situacije, ja ću reći ime cijelom divljom svijetu i ja sretan što mogu reći da se moja obitelj vratila zauvijek jer sam imala potrebu za zajam od 100.000 eura da bih započeo svoj život posvuda, zbog moje profesije kao jedine mame, s 4 djece i cijelim se svijetom činilo da je visio na mene dok nisam upoznao Boga poslao zajam Društvo koje je promijenilo moj život i moju obitelj, BOGU od straha od tvrtke, Nora Mildred, bila je spasitelj Bog poslao spasiti moju obitelj uz zajam od 100.000 eura kontaktirati joj [email protected]

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. cindymaria
  #5 cindymaria 9 listopada, 2017, 19:10

  Zdravo,
  Ja sam gospođa Cindy Maria koja radi pod katoličkom zakladom, mi odobravamo zajmove za životni vijek. Trebate li hitni zajam za brisanje dugova ili trebate kapitalni zajam kako biste poboljšali svoje poslovanje? Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate li konsolidaciju ili hipotekarni zajam? Ne tražite dalje, jer smo ovdje zbog svih vaših financijskih problema. Dobili smo sredstva za ljude koji trebaju financijsku pomoć, koji imaju loše kreditne ili koji trebaju novac za plaćanje računa, da ulažu u posao po stopi od 3%. Želim koristiti ovaj medij kako bi obavijestio javnost da pružamo pouzdanu pomoć i korisnike, a mi ćemo biti spremni ponuditi vam zajam. Pošaljite nam mail: ([email protected])

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. MARIAN SAVIC
  #6 MARIAN SAVIC 21 rujna, 2017, 18:57

  Zdravo,
  moje ime je Marian Savic,
   Želim koristiti ovaj medij kako bih savjetovao one koji traže zajam ovdje.
   Podnio sam zahtjev za kredit od oko 300 milijuna od žene u hrvatskoj i izgubio sam oko 20 milijuna eura bez dobivanja zajma, npr
   bio je dvaput postavljen na dvije različite žene u
  Ujedinjene države
   i dalje nisam dobio moj kredit, skoro sam umro, a moj posao uništen je u tom procesu.
  Bogu slavi, u siječnju 2017. upoznala sam jednog prijatelja koji me je upoznao s zajmodavcem, gospođom Ivana Luka, a pomogla mi je osigurati zajam u svojoj kreditnoj kompaniji. Nakon što sam poslala kopiju moje osobne iskaznice i detalja o mojem računu, moj je kredit odobren, bilo je nevjerojatno, pomislio sam da će biti isti kao i drugi, koji su uzeli moj novac i nikad više nisam čuo za njih, primio sam svoj zajam za oko sat vremena kasnije, “DA” primio sam upozorenje iz moje banke da je na mojem računu bilo pologa.
   ,
   Želim vam iskoristiti ovu priliku da vam savjetujem da postoje mnogi scammers, pa ako trebate zajam i želite osigurati zajam, prijavite se preko gospođe Ivana Luke i možete je kontaktirati putem e-pošte: ([email protected] ). možete me kontaktirati i putem moje e-pošte: ([email protected])
  ako imate bilo kakve sumnje. svoj
   pravi, sve što trebate učiniti jest slijediti upute i postupak prijave.
  Majka je vjerodostojna vjerovnica, pomogla mi je kad sam bila u potrebi, zato svjedočim o njezinim dobrim djelima
  Hvala ti.

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. Jacovic
  #7 Jacovic 16 rujna, 2017, 07:30

  Trebate li originalni i stresni zajam za vaše poslovanje, ulaganje, domove, hipoteku, obrazovanje, zdravlje i sve što želite učiniti s novcem, a zatim nas kontaktirajte na ([email protected]). Mi smo vaš pouzdan partner u tijeku!

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. Mr Adams
  #8 Mr Adams 29 srpnja, 2017, 05:34

  Dobar dan,
  Trebate li financijsku pomoć? Jeste li mislili na dobivanje
  Zajam? Vjerojatno ste odbili vaše lokalne banke u potrazi
  Za dobivanje zajma. Ne tražite dalje, trenutno nudimo dugo
  I kratkoročnih kredita javnosti u cjelini. Možemo vam pomoći s a
  Zajam po vrlo niskoj kamatnoj stopi. Kontaktirajte nas sada
  Putem [email protected] sa sljedećim podacima:

  Puno ime……..
  Seks…………..
  Dob………….
  Broj telefona….
  Zemlja……….
  Potrebna količina …
  Trajanje zajma ….
  Mjesečni prihod….

  Preko [[email protected]] sa sljedećim informacijama:
  Nadam se da ćemo se čuti uskoro.
  Najbolji pogled

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Kraš za kuhaje
  #9 Kraš za kuhaje 29 svibnja, 2017, 14:43

  Sladicu janjina je imala i ima kulturu za razliku od tebe i tvoje pripizdine odakle si doso i odjebaus ako ti ne pase.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Zna li se broj?
   Zna li se broj? 29 svibnja, 2017, 17:14

   Koliko je prijava poslo ovaj tjedan?

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Anđeo mira
   Anđeo mira 30 svibnja, 2017, 14:12

   Anđeo mira te uvodi u mir ako si opet upao u užurbanost. Ali ti sam moraš naći malo odmora na različitim cestama tvoje svagdašnjice, da bi te on mogao uvesti u nutarnji mir.
   Ali ako sebe tako natjeravaš u zaposlenost, da ga pokraj sebe previdiš, onda on nema nikakve šanse.
   Tvoja duša će onda doći do mira, ako ti sam sa sobom dobro postupaš, ako prestaneš samog sebe osuđivati.
   Ako pogledaš svoju dušu dobrim i blagim pogledom punim nježnosti.
   I trebaš hrabrosti, sići u tamne ponore tvoje duše. I ako tamo nađeš svjetlo Ljubavi Božje, onda više ne trebaš bježati od sebe.
   Onda možeš ostati kod sebe i uživati mir.
   Anđeo MIRA će ti tada potvrditi: «Opusti se. Trebaš biti onakav kakav jesi.
   najprije otpočini. Odmori se.
   Onda opet možeš ići komadić tvoga puta kojeg si sebi zacrtao.
   No najprije iskoristi mir.
   U miru ćeš najprije doći u jedinstvo sa sobom.
   A kad budeš u jedinstvu sa sobom nitko te više neće izvući iz mira.

   Anselm Grün

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Tjedno
   Tjedno 30 svibnja, 2017, 16:30

   Otvara se novi Janjina portal.com i tu ćete ubuduće moći pisati i lajati do mile volje.Veliki je interes.

   Odgovorite na ovaj komentar
   • susjed
    susjed 30 svibnja, 2017, 22:58

    Otvara li se kino mama mi je pričala da je to nešto najljepše bilo u cjelom pelješcu mi ga nismo imali , ali smo sada daleko ,daleko od vas, ne prodajemo djedovinu nemamo Turke ,te vaše sledice ,matematičare, ali imamo čast i poštenje, a naj važnije poštujemo jedni druge susjed

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Savjet
     Savjet 31 svibnja, 2017, 05:48

     Nastavi pričati sa mamom.
     Te pizdarije s njom

     Odgovorite na ovaj komentar
     • susjed
      susjed 31 svibnja, 2017, 13:47

      Moja mama nije od tih vaših komentara.da se služi internetom zlo bi joj došlo ,ali nisi mi odgovorio na pitanje ili i za to treba pirat matematičara ili načelnika sta je s kinom .možda ga otvori taj vaš sladić ili turci sreća da sam u drugoj općini sa divnim ljudima bez obzira na stranku

     • Ćorak
      Ćorak 31 svibnja, 2017, 15:09

      Sladić ce nam sve otvoriti gdje može ubrzat proviziju. Ali mislim da kino nije velika lova pa ti mu to nece biti u interesu

    • Molba
     Molba 31 svibnja, 2017, 06:01

     Ima li ko koji poso za Čudnu?
     Pa Nek je i ljetni.
     Samo da ga malo skinemo s interneta.
     Da se ne bruka vise.

     Odgovorite na ovaj komentar
    • Anti-homofobični
     Anti-homofobični 31 svibnja, 2017, 14:04

     Nemate vi ništa, ni gaća, nemate ih gdje ni kupiti u Janjini. Morate proći najmanje 30 km da kupite gačice a cipele da ne govorim. nemate gdje kupiti ni cipele, ni odijelo, ni košulju, ništa. Bolje bi bilo da su vam došli kinezi pa otvorili butigu. Što imate protiv starnih ljudi. Turak vam je Čuso od Ant. i on turak vam je bio glavni za izbore. Ant. i on stoju u kučama tužima od ljudi koji su im prodali terene. Dalje, ostali ste sve stari momci bez obitelji.Koja će moderna žena doć živit u Janjinu? Može samo sa Kosova (Janjeva) jer je toliko zaostala i nema u njoj kruha.

     Odgovorite na ovaj komentar
 10. Anonimno
  #10 Anonimno 28 svibnja, 2017, 17:29

  Ko ne voli ovo mjesto neka uzme kofer i vija. U

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Anonimno
   Anonimno 28 svibnja, 2017, 17:34

   Bolje je u slozi nego u zloči. Ovako nas malo a ovako zločesti…a u butizi Janjinki rade normalne osobe barem te normalno posluže

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Viđen vuk ponovno
   Viđen vuk ponovno 29 svibnja, 2017, 09:12

   Dok vi raspravljate ne znate da je jučer ponovno nedaleko od Jurkovića viđen vuk. Nije čagalj. Ne zavaravajte se. Pravi vuk. Što će bit od ove Općine u kojoj su se počeli vokovi nastanjivati sve više a ljudi sve manje. Vuka ne smiješ ubiti a vuk tebe može. Poslije osma ura svi će morat u kuću da ih vuk ne pojede. Žalosno.

   Odgovorite na ovaj komentar
 11. Zvecevo
  #11 Zvecevo 26 svibnja, 2017, 21:47

  Eto slatki oce boljitak! Ma oce za svoj supcic, ma ovaj put naletio na cokolatu za kuvanje pa ga stislo posteno

  Odgovorite na ovaj komentar
 12. Gradina
  #12 Gradina 25 svibnja, 2017, 11:27

  Gradina se sorila, sorila se gradina, gradina se sorila, sorila se gradina……….

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Moji ljudi
  #13 Moji ljudi 24 svibnja, 2017, 21:09

  A sto nas sladic kaze na sve ovo? Dijaspora ga sjebala, bas tako nisamo to prdvidjeli, jebem ih koliko ih samo ima!

  Odgovorite na ovaj komentar
  • plodovi rada
   plodovi rada 26 svibnja, 2017, 11:12

   Izbori nisu kraj svita. Kroz 4 godine svi će se prepoznat po svojim plodovima rada. Vidjet će se ko voli ovu Općinu za novac odnosno osobne interese a tko je zaista voli da da će svoj novac i znanje uložit u razvitak i boljitak općine. Javni interes će pobijedit osobni interes i to je najbitnije.

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Malo morgen
    Malo morgen 26 svibnja, 2017, 14:22

    Osobni interes i lova goni udrugu. Po sreseru obećaju dozvole za hotele. Prenamjenu zemljišta u građevno. Sve se vrti oko male plaze. I svugdje bi se uzela provizija. Koji boljitak???
    Ne serite vise s tim boljitkom i mladim snagama.
    Ima mladih glupana i starih jaraca koji znaju kako mrknut lovu. To je udruga.
    Briga njih za opcinu i boljitak.
    Samo lova lova lova.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Ginko
     Ginko 26 svibnja, 2017, 20:17

     Posjeti svog liječnika ili ljekarnika . Hitno.

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Da da
      Da da 26 svibnja, 2017, 20:53

      Sve se zna. Ima ih nekoliko oko male plaze.
      Neki bi građevno. Prenamjenu zemljišta.
      A neki vide priliku da investiraju. Pa ne druže se ljudi sa slatkim bez veze. Ruka ruku mije.
      Obećava on svašta.

     • Ispravak
      Ispravak 26 svibnja, 2017, 21:41

      Nije g, vec k

     • Čagaj
      Čagaj 26 svibnja, 2017, 21:59

      Aaaaa onaj tek s male plaze…
      Auuuuuuuuu

     • Interesi lova interesi lova
      Interesi lova interesi lova 27 svibnja, 2017, 05:36

      Interesna skupina MalaPlaža. A nema bas puno rvata u njojzi.
      Ajde ženski dio ok. One su naše gore list. Ali lova je čudo. Lova klade vaja.

    • jel moguce
     jel moguce 26 svibnja, 2017, 22:13

     Znaci udruga na celu sladica i cudine ZLOCINACKA ORGANIZACIJA!?

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Ortakluk
      Ortakluk 26 svibnja, 2017, 23:15

      Da da.

     • Matko Ćudina
      Matko Ćudina 27 svibnja, 2017, 09:24

      Evo ja ti predlažem da idemo na detektor laži.Dogovorit ćemo pitanja iz oblasti izbora,sumnji o podmičivanju,građevinskom zemljištu i promjenama.Možemo uključiti sve terene koji su postajali iznenada građevni.Područje oko podruma i sam podrum.Sve sumnjive radnje koje su se događale u zadnjih 5 godina barem.Vi izaberite tko će bit sa naše strane a mi ćemo tko s vaše ispitan.

     • Hellooouuuu!!!
      Hellooouuuu!!! 27 svibnja, 2017, 16:17

      Ovaj stvarno misli da je bitan??!!!

    • bonton
     bonton 28 svibnja, 2017, 12:54

     Što vodi ovu Općinu dokazat će USKOK. Korupcija i sebični interesi, lažna obećanja, dovođenje ljudi u zabludu. Janjina izgleda kao da je bila u ratu i da nije obnovljena. Kuće nemaju krovava, iz njih raste šuma, vire stare kantinele i čavli. U njoj nema života i nema duha starog ni novog vremena.

     Odgovorite na ovaj komentar
 14. Samo se šalamo
  #14 Samo se šalamo 24 svibnja, 2017, 12:41

  Malo smo se šalali
  Bumo vidli!

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Anonimno
   Anonimno 24 svibnja, 2017, 17:08

   Eto, finila je i ova.
   Pobijedili su oni koji su to i zadluzili,

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Izbori
    Izbori 24 svibnja, 2017, 17:16

    Eto, finila je i ova.
    Pobijedili su oni koji su to i zaslužili, a ovi drugi ce jos malo negodovati i onda ce utihniti u pustoši svog srca.
    Jer da ga imaju nikad ne bi pisali ovakve prostote..
    Mi koji znamo povijest Janjine i Peljesca nemamo se potrebe nikome dokazivati, jer znamo tko smo.
    Stoga, cestitke pobjednicima i puno uspijeha u daljnjem radu.

    Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code