ZAŠTITA DUŽNIKA U ŠVICARCIMA BIO JE SAMO PREDIZBORNI TRIK

ZAŠTITA DUŽNIKA U ŠVICARCIMA BIO JE SAMO PREDIZBORNI TRIK

13. siječnja, 2016.
Print Friendly, PDF & Email

images|cms-image-000009420
25. siječnja 2016. ističe mjera zamrznutog tečaja 6,39. Ako Vlada ne donese mjeru daljnjeg fiksiranja tečaja franka, dužnici koji još nisu imali mogućnost konvertirati kredite iz švicarskog franka u eurske, plaćat će veće anuitete. Dužnici Hypo banke javljaju da im se već sada ne računaju rate po zaštićenom tečaju. U bankama u kojima se anuiteti naplaćuju po zamrznutom tečaju, ali se ipak knjiže po trenutnom, nejasno je hoće li se nastala razlika pripisati glavnici. Gdje je i što radi Hrvatska narodna banka i guverner Vujčić

Tekst: Udruga Kreda

Prošla su tri i pol mjeseca od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom
kreditiranju. Većina banaka koje su davale kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima još uvijek spava zimski san. Većina dužnika nije potpisala nove ugovore ili dopune ugovora u Zakonom zadanom roku, već isključivo samo izjave o prihvaćanju konverzije.
25. siječnja 2016. ističe mjera zamrznutog tečaja 6,39. Ako Vlada ne donese mjeru daljnjeg fiksiranja tečaja franka, dužnici koji još nisu imali mogućnost konvertirati kredite iz švicarskog franka u eurske, plaćat će veće anuitete. Dužnici Hypo banke javljaju da im se već sada ne računaju rate po zaštićenom tečaju. U bankama u kojima se anuiteti naplaćuju po zamrznutom tečaju, ali se ipak knjiže po trenutnom, nejasno je hoće li se nastala razlika pripisati glavnici.
Gdje je i što radi Hrvatska narodna banka i guverner Vujčić?
Hoće li se situacija razvijati na način da će banke zavlačiti potpisivanje aneksa ugovora do formiranja nove Vlade i formiranja kvoruma sudaca Ustavnog suda? Ili će banke ipak, iako su već u prekršaju, poštovati zakonske odredbe?

Sve na štetu dužnika

Nakon pregleda dostavljenih izračuna konverzije, KREDA – Udruga kreditnih dužnika može
samo konstatirati da je kriminalan. Korištene kamatne stope su samovoljno određene od strane banaka, naravno na štetu dužnika. KREDA-Udruga kreditnih dužnika je javno objavila ponudu jedne od banaka u kojoj je jasno vidljivo da je dužnicima zaračunavala i do gotovo 2% veću kamatnu stopu u odnosu na stvarnu. Usprkos javnoj objavi dokumenta i prigovora oštećenih i još jednom prevarenih dužnika, banka je slala odbijenicu na prigovor.
Dužnici koji jesu izvršili konverziju nisu izjednačeni s ostalim dužnicima po pitanju prava na
tužbu za jednostranu promjenu kamatnih stopa. Naime, presudom Vrhovnog suda jednostrana
promjena kamatnih stopa je proglašena ništetnom. Svaki dužnik ima pravo potraživati sudskim putem od banke povrat nezakonito stečenih sredstava jednostranim promjenama kamatnih stopa. Dužnici koji su konvertirali kredit u aneksu ugovora o konverziji potpisuju promjene kamatnih stopa u euru po jasno naznačenim periodima što se tumači kao pristanak na svaku pojedinačnu kamatnu stopu jer su ih tako taksativno nabrojane i potpisali.
Pomaka na bolje nema ni za žrtve austrijskih Raiffeisen Zadruga, iako su zakonom njihovi ugovori proglašeni ništetnima. Usprkos navedenoj zakonskoj odredbi, takvi ugovori još uvijek nisu poništeni pod izlikom da odredba ne može djelovati retoraktivno. U tom slučaju, očito je da je Zakon služio samo u predizborne svrhe jer ukoliko se ne mogu poništiti postojeći ugovori s RBA zadrugama, odredba je potpuno besmislena i nepotrebna.
Zašto na svaki propust, izvrgavanje zakona, nepravilnost mora prvo reagirati udruga? Na ove evidentne razlike i nedostatke u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju je bio dužan upozoriti HNB kao regulator poslovanja na financijskom tržištu Republike Hrvatske. Da živimo u uređenoj državi u kojoj narodna banka djeluje u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i dužnostima, tada bi HNB dostavio kamatne stope i za određene banke bi izračuni zasigurno drugačije izgledali. Hrvatska narodna banka sa cijelom vojskom zaposlenika može, ali nema volje raditi svoj posao.

Kamatne stope

Kod donošenja zakonske mjere ograničavanja kamatne stope na 3,23% , u roku kraćem od mjesec dana izračunali su prosječnu ponderiranu kamatnu stopu na kredite u iznosu od 4,62% i tu stopu umanjili su za 30%. Stoga zahtijevamo od HNBa da u roku od 30 dana objavi kretanje kamatnih stopa po svim kreditima (CHF,EUR,HRK) od 2004. do danas jer HNB to očito može.
HNB ignorira nezakonito poslovanje banaka, a dužnike upućuju na preskupe i preduge privatne parnice. Potpuno svjesna da banke krše mnoge odredbe zakona, HNB bankarima daje krila u neetičkom postupanju jer godinama služi kao produžena ruka Hrvatskoj udruzi banaka, umjesto da bude regulator.
Na inertnost HNBa kontinuirano upozorava stručni suradnik KREDE – profesor Ivan Lovrinović. Profesori Lovrinović i Jakovčević se posljednjih pet godina bave problemom švicarskog franka i javno su stali u obranu oštećenih dužnika. Stoga ni ne čude intenzivni napadi na profesora Lovrinovića koji zagovara monetarne reforme kojima bi se stalo na kraj dugogodišnjem pogodovanju bankarskom sektoru. Naravno, takve reforme bi zaljuljale mnoge udobne fotelje u HNB – u pa je profesor dirnuo u osinjak što je rezultiralo napadima koje oštro osuđujemo.
Još jednom KREDA – Udruga kreditnih dužnika poziva Hrvatsku narodnu banku, a posebice guvernera Vujčića da počne aktivno raditi svoj posao ili da podnese ostavku i prepusti mjesto onima koji znaju i žele raditi u interesu svih građana Republike Hrvatske.T

2 komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

<