NAJNOVIJE NA PORTALU

TUĐMANOVA KORESPODENCIJA OD 1990. do 1999.

TUĐMANOVA KORESPODENCIJA OD 1990. do 1999.

26. veljače, 2015.

Screenshot_4

Šest svezaka Tuđmanova arhiva sadrži korespondenciju Prvoga hrvatskoga predsjednika sa stranim državnicima, Svetom Stolicom, čelnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija, čelnicima SFRJ i republika bivše Jugoslavije, predstavnicima hrvatskoga i bošnjačkoga naroda u BiH, itd., u razdoblju od 1990. do 1999. godine. Građu čini 1.397 dokumenata koji, najvećim dijelom, do sada nisu bili dostupni javnosti i istraživačima. Ta izvorna i autentična građa bit će od sada nezaobilazno štivo za razumijevanje i istraživanje suvremene hrvatske povijesti.

Objavljivanjem korespondencije predsjednika Tuđmana javnosti i istraživačima nudi se izvorna povijesna građa za proučavanje, razumijevanje i tumačenje ključnih političkih događaja u suvremenoj hrvatskoj povijesti: raspada socijalističke Jugoslavije, osamostaljenja i međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, političkih rješenja ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija u RH, mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja te integracije Hrvatske u međunarodne institucije i organizacije.

Svaki svezak ima opširni predgovor koji uvodno daje prikaz povijesnih prilika i događaja, na temelju raspoložive građe. Predgovore su pisali autori, koji nisu samo istaknuti znanstvenici već su neki od njih bili i neposredni sudionici povijesnih zbivanja 1990-ih. Predgovori su pisani tematski kako bi se razumio kontekst povijesnih zbivanja.

U šestom svesku Tuđmanova arhiva objavljeni su na engleskom jeziku predgovori iz prethodnih svezaka. Na taj smo način željeli zainteresiranim stranim čitateljima i istraživačima omogućiti ne samo pristup važnim dokumentima iz vremena stvaranja i obrane hrvatske države, već i ponuditi okvir za znanstveno tumačenje tih zbivanja.

Da bi se razumjele političke prilike u kojima je nastajala objavljena korespondencija urednici Tuđmanova arhiva pripremili su Kronologiju povijesnih i političkih događaja u vremenu kada se korespondencija vodila, te Kazalo korespondenata koje nudi osnovne podatke o ulogama i dužnostima autora pisama. Kronologija nudi podatke o političkim zbivanjima u Hrvatskoj, te o događajima u neposrednom i međunarodnom okruženju. Ambicija autora Kronologije nije bila da ona bude iscrpna, već da ponudi osnovne podatke o kontekstu i vremenu u kojemu su nastajali pojedini dokumenti.

Nakladnici: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb i Hrvatski institut za povijest

Glavni urednik: Miroslav Tuđman

Prva knjiga – Godine stvaranja i obrane: 1990. i 1991.Uredio Goran Mladineo     – Uvodna napomena o Tuđmanovom arhivu (M. T.)     – Davorin Rudolf: Hrvatska vanjska politika neposredno prije i u vrijeme proglašenja neovisnosti države        – Dokumenti 1990.      – Dokumenti 1991.      – Kronologija događanja 1990. i 1991.            – Kazalo korespondenata         – Kazalo imena

Druga knjiga – Godina priznanja: 1992.Uredio Miroslav Tuđman      – Miroslav Tuđman: Načela i odrednice nacionalne strategije dr. Franje Tuđmana         – Dokumenti 1992.      – Kronologija događanja 1992.            – Kazalo korespondenata          – Kazalo imena

Treća knjiga – Godina sukoba: 1993.Uredio Ivica Lučić         – Ivica Lučić: Povodi i početak hrvatsko-muslimanskog rata 1993. godine u Bosni i Hercegovini            – Dokumenti 1993.      – Kronologija događanja 1993.            – Kazalo korespondenata          – Kazalo imena

Četvrta knjiga – Godine pobjede: 1994. i 1995.Uredio Nikica Barić  – Ante Nazor: Pregled djelovanja hrvatskih snaga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990-ih            – Dokumenti 1994.      – Dokumenti 1995.      – Kronologija događanja 1994. i 1995.         – Kazalo korespondenata         – Kazalo imena

Peta knjiga – Godine povratka: 1996. i 1997.Uredio Nikica Barić     – Nikica Barić: Predsjednik dr. Franjo Tuđman i pitanje okupiranih hrvatskih područja 1992.-1995.-1998.       – Dokumenti 1996.      – Dokumenti 1997.      – Kronologija događanja 1996. i 1997.  – Kazalo korespondenata         – Kazalo imena

Šesta knjiga – Godine mira: 1998. i 1999.Uredio Josip Mihaljević    – Introductory Notes on Tuđman’s Archive (M. T.)        – Davorin Rudolf: Croatian Foreign Policy Immediately Prior to and During the Time        of the Declaration of Independence of the State       – Miroslav Tuđman: The Principles and Determinants of Dr. Franjo Tuđman’s National Strategy           – Ivica Lučić: The Causes and Beginnings of the 1993 Croat-Muslim War         – Ante Nazor: An Overview of the Actions of Croatian Military Forces in Croatia and            Bosnia and Herzegovina in the 1990s            – Nikica Barić: President Franjo Tuđman and the Issue of Occupied Croatian Territory, 1992-1995-1998            – Dokumenti 1998.      – Dokumenti 1999.      – Kronologija događanja 1998. i 1999.            – Kazalo korespondenata          – Kazalo imena T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code