SUSPENDIRANI SUCI U DUGOM SELU

SUSPENDIRANI SUCI U DUGOM SELU

14. listopada, 2012.

 

Nakon trinaest godina uporne i iscrpne pravne bitke i dokazivanja Nade Landeka koja je u nekretninu u Dugom Selu uložila  veliku količinu privatnog novca teško zarađenog u inozemstvu kroz niz godina vjerujući u zemljišne knjige i pravnu zaštitu,  u nastojanju  rasplitanja pravne zbrke, nelogičnosti i krivih postupaka a kojima je nastala veoma velika šteta uslijed neurednog obnašanja sudačke dužnosti, Ministarstvo pravosuđa se očitovalo po pomoćniku ministra Ivanu Crnčecu i dokazalo da ipak vode brigu o uvođenju reda u pravosuđe. 

U obavijesti zaprimljenoj 24.09.2012. stoji, da je pokrenut stegovni postupak protiv četvorice sudaca  iz Dugog Sela, između ostalog i protiv Arnolda Čade.  Naime, nad industrijskom nekretninom u Dugom Selu koja je svojevremeno zaposljavala veći broj djelatnika (čak 40), a  poduzeće Liston koje je nekretninu kupilo od Parkant d.o.o.  bilo 100% izvoznik,  provodi se ovrha zbog tuđeg duga. Razlozi ove nezakonite ovrhe vjerovatno se mogu pronaći u tome što se  nekretnina  nalazi na izuzetno vrijednoj lokaciji (gradnja budućeg Cargo centra u neposrednoj blizini, te trgovine Ikea), te je ovaj slučaj nezakonite otimačine   najbolji  primjer i praksa kako se  pomoću sudaca  otimaju nekretnine na nezakonit način. 1992 godine tvrtka Parkant koja je Listonu prodala nekretninu, a koja nije ni bila vlasnik nekretnine u vrijeme dobivanja kredita od Fonda za razvoj i privatizaciju, sklopila je Sporazum pred sudom zbog navodno neuknjižene imovine, a kojim se založno pravo zasniva popisom i pljenidbom i to na k.č. 824 k.o. Dugo Selo.  Međutim, stvarna istina je posve drugačija i suprotno svemu što je sud učinio i tvrdio. Nekretnina je bila uknjižena u z.k. uložak 11 k.o. Dugo Selo,  i to kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Exportdrva odnosno prethodno DIP Dugo Selo, no sud to nije provjeravao, a također ni Fond za privatizaciju prilikom sklapanja sudskih sporazuma koji su sklopljeni sa nevlasnikom nekretnine.

Deset godina kasnije 2004 godine,  u ovršnom postupku koji nije provođen sukladno Zakonu o izvršnom postupku po kojem je i započet, pojavljuje se kao ovrhovoditelj HBOR,  iako je nad dužnikom Fonda za privatizaciju okončan  stečaj još 2003 godine, a tvrtka brisana iz sudskog registra.  Stečajna upraviteljica Biserka Jakić je  u predmetu St 1103/02 utvrdila  da HBOR nije dao previše truda da naplati svoje potraživanje nad Parkantom.  No Hrvatsku banku za obnovu i razvitak  to nije zaustavilo! Iako LISTON nije pravni sljednik Parkant d.o.o., i iako nema ni javnobilježnički ovjerenu cesiju kojom dokazuje pravo sljedništva Fonda za razvoj i privatizaciju, ni pravomoćno uknjiženo založno pravo u z.k. ul. 31 vlasništvo Liston d.o.o. kao niti ovršnu ispravu na temelju koje bi HBOR kao novi vjerovnik provodio ovršni postupak, uz pomoć sudaca iz Dugog Sela, HBOR pokreće ovršni postupak nad  nedužnikom  Liston d.o.o..

U prijedlogu HBOR-a jasno stoji da se ovrha pokreće temeljem zasnovanog ovršnog sporazuma broj I-1/92 i I-523/92 iz 1992 godine a koji je zasnovan na k.č. 824 k.o. Dugo Selo te traže da se založno pravo upiše na toj čestici. Prethodno sudac Arnold Čada odlučuje da se nad ovršenikom Parkant ne može provoditi ovrha jer HBOR nema uknjiženo založno pravo, no u trenutku kad HBOR pokreće ovrhu nad Listonom – sve postaje moguće, te sudac sam preinačuje prijedlog vjerovnika i  umjesto na k.č. 824 k.o. Dugo Selo I,  upisuje založno pravo na k.č. 824/3 i 824/5 k.o. Dugo Selo II,  iako je iz prijedloga jasno vidljivo da se prijedlog odnosi na k.č. 824 koja i nije vlasništvo ovršenika. No ni tu nije kraj makinacijama – založno pravo se nepravomoćno upisuje 21. travnja na temelju rješenja od 25. travnja,  rješenjem bez dostavne naredbe  i bez prava na žalbu, iako je isto protivno zemljišno knjižnim propisima. Nnakon što Županijski sud rješenjem ukida upis založnog prava u korist HBOR-a broj Gž-2737/02, te ističe u rješenju i određene propuste nižeg suda – suci iz Dugog Sela   umjesto da donesu novu odluku sukladno uputama višeg suda,  nadopunjuju staro rješenje (krivotvore)  i nadopisuju na isto  pravni lijek. No pri tom zaboravljaju nadopisati i dostavnu naredbu pa tako upis založnog prava  u korist HBOR-a ni do danas nije pravomoćno upisano u zemljišne knjige. No da bi taj nedostatak otklonili, Branka Malbašić u isceniranom stečajno, stečajna upraviteljica koja je priznala razlučno pravo HBOR-u unatoč svim ovim nepravilnostima (iako se stečaj nije ni vodio zbog nedostatka imovine), povlači na nezakonit način žalbu Liston d.o.o. sa Županijskog suda čime omogućuje pravomoćnost ovršnog rješenja i provođenje ovrhe unatoč svim nepravilnostima.  U borbi za pravo i pravdu, suci Dugog Sela i predsjednik suda iz Sesveta nekoliko puta su označili Landeka Nadu kao osobu koja neprekidno ometa rad sudaca, a ne kao osobu koja se bori za pravdu i zakonitost postupaka. Nakon dolaska nove vlasti, sve nade su  bileuprte obećanje Ive Josipovića, predsjednika koji je obećao pravdu, a kao dr. prava najbolje zna koliko ta pravda znači za svakog građanina RH, a potom i u novu Vladu i Ministarstvo pravosuđa. Punih dvanaest mjeseci trajala je prepiska između Nade Landeka i nadležnih pravosudnih tijela dok na koncu nisu poslali pravosudnu inspekciju na Općinski sud u Sesvete, Stalna sudska služba u Dugom Selu te utvrdili da od 2003 godine nije donešena nikakva odluka po ukidnom rješenju Županijskog suda, da nisu rješavane žalbe u nekoliko predmeta,  niti dostavljana rješenja strankama. Pravda je učinkovita ako je pravovremena, naveo je Europski sud u Strasbourgu, no ako pravdu u svoje ruke uzmu oni koji stvarne činjenice žele zataškati, i koji u sudskim predmetima improviziraju tada je šteta neprocjenjiva.  Da li dolaze bolja vremena, pokazati će vrijeme pred nama. Nesporno je, da nastale greške i propuste pojedinih sudaca  netko mora ispraviti i pokazati svim investititorima,  ulagačima, i našim građanima u Dijaspori, da situacija u pravosuđu nije beznadna i da se ipak nešto pozitivno događa a svim građanima pružiti zaštitu i jednakost pred sudom kakvu im garantira Ustav RH. Kako sam i osobno u Otvorenom pismu preporučila Ministarstvu pravosuđa – da krenu od Dugog Sela – čini mi se da se ipak nešto kreće u pozitivnom smjeru, jer eto – krenuli su. Sad su  na redu USKOK i Državno sudbeno vijeće, kao  i utvrđenje kaznene odgovornosti onih koji su uništili cijeli proizvodni pogon i preko 40 (a i više) radnih mjesta zbog svoje bahatosti i lakomosti).

Nada Landeka, predsjednica Udruge Veronika Vere T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code