SHZ: HDZ I REFORMISTI U POLOČNIKU SU IMALI JEDNU ŽENU

SHZ: HDZ I REFORMISTI U POLOČNIKU SU IMALI JEDNU ŽENU

10. prosinca, 2017.

 

 

Mnoge političke stranke i nezavisne liste (grupe birača) za lokalne izbore u svibnju 2017. godine izbjegavale su predložiti kandidacijske liste jer nisu imali uravnoteženu zastupljenost ravnopravnosti spolova, a sve kako ne bi kršili odredbe Zakona o lokalnim izborima i Zakona o ravnopravnosti spolova i da ne bi plaćali kazne. Međutim, zbirna kandidacijska lista HDZ-a i Narodne stranke – reformisti toga se nisu držali jer su za izbor članova Općinskog vijeća općine Poličnik za lokalne izbore, koji su se održali u svibnju 2017. godine imali samo jedno ženu i to Nadu Lončar članicu Narodne stranke – reformisti, a HDZ niti jednu. Predlagatelji kandidacijske liste HDZ i Narodne stranke – reformisti nisu tada poštivali načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu. Članak  9. st.3. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12,121/16) navodi „da su predlagatelji kandidacijskih lista dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu“.

Na listi predlagači HDZ i Narodna stranka – reformisti trebali su imati najmanje 6 žena od 13  predloženih kandidata za izbor članova Općinskog vijeća općine Poličnik za lokalne izbore, koji su se održali u svibnju 2017. godine. Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Poličnik je Davor Lončar, koji je ujedno tada bio i nositelj kandidacijske liste HDZ-a i Narodna stranke – reformisti za izbor članova Općinskog vijeća općine Poličnik koja je imala samo jednu ženu, odnosno kršila je odredbe iz članaka  9. st.3. Zakona o lokalnim izborima, koje se odnose na ravnopravnost spolova i odredbe članka 15. st.1. i st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prema članku 21. Statuta HDZ-a jedna od zadaća Općinskog odbora HDZ-a je određivanje predložnika na izborima za tijela lokalne samouprave općine. Dakle, Općinski odbor HDZ-a Poličnik na čijem je čelu Davor Lončar je odredio kandidate za zajedničku listu HDZ-a i Narodna stranke – reformisti za izbor članova Općinskog vijeća općine Poličnik na kojoj se kandidirala samo jedna žena, i to iz Narodne stranke – reformisti, a HDZ nije kandidirao niti jednu ženu. Ovakvim činom Općinski odbor HDZ-a Poličnik na čijem je čelu Davor Lončar kompromitirao je HDZ kao najveću političku stranku, jer su sve druge manje stranke po broju članova poštivale načelo ravnopravnosti spolova koje su tada kanidirale liste za izbor članova Općinskog vijeća općine Poličnik. Vjerojatno ni Glavno tajništvo HDZ-a ni predsjednik HDZ-a nisu tada bili upoznati s time da ih je lokalni ogranak HDZ-a naveo da HDZ kao politička stranka krši dva zakona i to odredbe Zakona o lokalnim izborima i Zakona o ravnopravnosti spolova, koje se odnose na poštivanje načela ravnopravnosti spolova. Davor Lončar sada obnaša funkciju načelnika općine Poličnik i zastupnik je u Hrvatskom saboru. Očito da HDZ i Narodna stranka – reformisti imaju novaca kad su se odlučili da na zajedničku listu predlože samo jednu ženu i da plate prekršajnu kaznu od 20.000,00 kuna koliko iznosi za izbore za članove općinskog vijeća. Sve u krajnjem slučaju plaćaju porezni obveznici.

Prema članku 15. st.1. i st.2.  Zakona o ravnopravnosti spolova, odredbe glase:

(1) Prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za izbor članova u Europski parlament političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. ovoga Zakona.

(2) U cilju provedbe stavka 1. ovoga članka političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji pri utvrđivanju izbornih lista dužni su uvoditi posebne mjere na način da zastupljenost muškaraca i žena na listama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, članova u predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članova u Europski parlament ne bude osjetno neuravnotežena, sukladno članku 12. stavku 3. ovoga Zakona. Sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona postupno povećanje podzastupljenog spola mora se postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prilog:

  1. Zbirna kandidacijska lista HDZ-a i Narodne stranke – reformisti za izbor članova Općinskog vijeća općine Poličnik za lokalne izbore, koji su se održali u svibnju 2017. godine na kojoj su imali samo jedno ženu i to Nadu Lončar članicu Narodne stranke – reformisti, a HDZ niti jednu, link liste:

https://www.opcina-policnik.hr/images/dokumenti/izbori13/ZBIRNA%20LISTA.pdf

 

Poslano:

  1. Uredu za ravnopravnost spolova

2. Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

3. Državnom izbornom povjerenstvu

 4. Glavnom tajništvu HDZ-a

      

U Zadru, 10. prosinca 2017. godine

 

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code