SANACIJA OPASNOG ODPADA U ŠIBENIKU

SANACIJA OPASNOG ODPADA U ŠIBENIKU

29. svibnja, 2013.

DOE Wikimedia metallisches Uran

Nakon izvršenog uzorkovanja i provedenih analiza na prostoru TEF-a ovlašteni laboratorij koji je vršio analize u petak, 25. svibnja, dostavio je Skupni ispitni izvještaj osnovne karakterizacije za odlagalište neopasnog otpada broj O/478 – 498/13. Sukladno očekivanjima, provedena ispitivanja potvrdila su kako svaki od ispitivanih uzoraka “zadovoljava uvjete za odlagalište neopasnog otpada prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07)”.

Provedenim analizama potvrđeno je kako na prostoru TEF-a više nema opasnog otpada te da je sanacija uspješno dovedena do kraja pa se u sljedećem razdoblju aktivnosti mogu preusmjeriti na rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa i valorizaciju ovog izuzetno vrijednog prostora.

Podsjetimo, na konferenciji za medije 9. siječnja ove godine javnost je informirana o završetku realizacije projekta termičke obrade opasnog otpada s prostora TEF-a. Najavljeno je i kako su, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, naručene dodatne analize za dio materijala za koji u tom trenutku nisu postojale pouzdane informacije o tome je li neopasan.

Na kraju ovog iznimno složenog i napornog posla, Grad Šibenik posebnu zahvalu upućuje Ministru zaštite okoliša i prirode Mihaelu Zmajloviću i direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dinku Poliću koji su od stupanja na dužnost prepoznali važnost završetka ovog projekta i pružili punu podršku Gradu Šibeniku i TEF-u u njegovoj realizaciji. T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code