OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljače, 2017.

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.808 komentara

Uskoči u raspravu
 1. I moj brat također
  #1 I moj brat također 24 svibnja, 2017, 04:41

  I ja ne radim nista. I ja prodavan terene pa kapne koja kinta.
  Ali kaže odvjetnik da ima lakši način za doći do para. Izludio me i sad moram i ja lažno prijavljivati. Ali ja sam zločest i meni to nije problem.

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Pobjeda ne slatka
  #2 Pobjeda ne slatka 24 svibnja, 2017, 04:35

  Koje budaletine žive u nesem mjestu. Slabić nam je okupio same propalitete.
  I sinove dviju ambicioznih majki.
  Dvije prije velike.
  Kako da kažem-izgubili ste
  IZGUBILI STE
  I Z G U B I L I

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Ja-za
  #3 Ja-za 23 svibnja, 2017, 22:14

  Ne spminjite vise ime cudina, taj nije vrjedan spomena, to je sramota janjine i hrvatske drzave,ima li ko za njega i jednu pozitivnu rec, nek je rece!

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Ugostitelj
  #4 Ugostitelj 23 svibnja, 2017, 21:54

  Nego kad veliki ugostitelj pece kozline, znali ko?

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Bić biće
   Bić biće 23 svibnja, 2017, 22:01

   Ne može. Ide na matematiku po posebnom programu. I to je dosta zahtjevno.
   Ali da napokon svlada gradivo pa da odahnemo.

   Odgovorite na ovaj komentar
  • općina rupa
   općina rupa 23 svibnja, 2017, 22:06

   zar ne vidite..?? Općina vam je rupa tj VLATKOV ŠUPAK a vi iz njega ne možete ni provirit jer ste u njegovom šupku govna.

   Odgovorite na ovaj komentar
  • donje selo
   donje selo 23 svibnja, 2017, 22:07

   Kakvi oni takovi i njihovi predstavnici u vijeću to je njihov odraz u ogledalu, to Vam je cijela istina ,neka pogledaju svoje vijećnike i malo sa njima porazgovaraju.Mala smo sredina i svi znamo ko je za koga glasao i u budučnosti o tome moramo voditi računa .

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Sve se zna
    Sve se zna 23 svibnja, 2017, 22:12

    Ko ste vi? Virite iz njegove guzice i niste se makli sa mista. Lako je biti govno vlatkovo ali nije pošten i dobar čovik koji živi od svojih žuljeva.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Anonimno
     Anonimno 23 svibnja, 2017, 22:16

     a di ste se Vi makli i od čijih Vi žuljeva živite lažni invalidi Domovinskog rata

     Odgovorite na ovaj komentar
     • šprdači
      šprdači 24 svibnja, 2017, 09:41

      mi ne poznamo ni janjinu ni vlatka šupka ha ha samo smo se čitavo vrime sa vama šprdali..vaša općina je šprdačina..slučajno smo naišli na tekst i vidili da je zabavno

 5. Oreo
  #5 Oreo 23 svibnja, 2017, 21:50

  Pobjeda pobjeda meni dosta, a sad pisite do mile volje, pozdrav sladicu i zivku isti su!

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. Anonimno
  #6 Anonimno 23 svibnja, 2017, 21:42

  Stipane pokaži se u vijeću šta znaš

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. Bih
  #7 Bih 23 svibnja, 2017, 21:38

  Sramota dijaspora dobila izbore fuj fuj

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. gornje selo
  #8 gornje selo 23 svibnja, 2017, 21:14

  Govori se da je jedna vijećnica iz Sresera Jehovin svjedok

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Anonimno
   Anonimno 23 svibnja, 2017, 21:30

   skupili se stari komunisti,mješanci,jehove,anarhisti,srbi dođoši,jugonostalgičari,udbaši,kosovci,domaći ljubomornici,ljudi bez famija bez roda i poroda , propali odvjetnici i mrzitelji svega što u predznaku ima Hrvatsko i našli Stipana da ih vodi i sad predstavlja u vijeću

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Anonimno
    Anonimno 23 svibnja, 2017, 22:05

    Kakvi oni takovi i njihovi predstavnici u vijeću to je njihov odraz u ogledalu, to Vam je cijela istina ,neka pogledaju svoje vijećnike i malo sa njima porazgovaraju.Mala smo sredina i svi znamo ko je za koga glasao i u budučnosti o tome moramo voditi računa .

    Odgovorite na ovaj komentar
  • Žo mi ga
   Žo mi ga 23 svibnja, 2017, 21:48

   Jadan boro

   Odgovorite na ovaj komentar
  • ko maji baji
   ko maji baji 23 svibnja, 2017, 22:02

   Ali vi niste Jehovini svjedoci? Niste? Ima još gore kako su se ono zvali KOMAJI. E Vlat se prodao Komajima bio.

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Jehova
   Jehova 24 svibnja, 2017, 11:01

   Ajde barem ima troje pametnih, to je važnije.

   Odgovorite na ovaj komentar
 9. Have a nice life
  #9 Have a nice life 22 svibnja, 2017, 22:40

  Narod je reko svoje
  Sve je jasno
  Uzalud vam trud svirači

  Odgovorite na ovaj komentar
 10. Uprava
  #10 Uprava 22 svibnja, 2017, 18:41

  Stipane bas mi je drago da si vijećnik. Jer cu te napokon čuti kako govoriš. I da napokon čujem sve o tvojim planovima za prosperitet Janjine.
  Znam da si pun ideja i planova i da ces vrijedno raditi.
  I gotovo sam siguran da nećeš svoje mjesto prepustiti kojem kriminalcu.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • 49. epizoda serije
   49. epizoda serije 22 svibnja, 2017, 19:50

   Važna su djela i poštenje a ne riči. Stipan nije čovik od velikih riči ali je čovik od pouzdanaj i velikih djela. Riči lete djela ostaju.

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Sapunica ide naprijed
    Sapunica ide naprijed 22 svibnja, 2017, 20:29

    To ja i hvalim njega. Jer znam da takav uzlet opcina nece nikad imati. A jedva čekam da i ta pamet izađe vec jednom.
    A o poštenju je pokazao vec da umiljato janje 3 do 4 majke sisa.
    Ali da ne bi krivo shvatili. Sretno mu. I jedva čekam taj napredak!

    Odgovorite na ovaj komentar
    • ahahah
     ahahah 22 svibnja, 2017, 22:03

     Daj majke ti ne seri da te mater ne opere i ne promine uložak smrdila bi kroz cilo selo pogledaj samo svoje potomstvo

     Odgovorite na ovaj komentar
 11. MOJ GRIH, MOJ GRIH
  #11 MOJ GRIH, MOJ GRIH 22 svibnja, 2017, 10:07

  SRAM VAS BILO, SRAMIN SE SELA IZ KOJEG SAM….NAKON SVEGA ŠTO SAM PROČITO MOGU SAMO REČ .. SRAM VAS SVE BILO I UPITAT SE BOJITE LI SE VI BOGA JER OVAKO PISAT..ZLO JE ,A ZLO SE UVIK VRATI AKO NE VAMA ONDA VAŠOJ DICI…SRAM VAS BILO!!!!!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Anonimno
   Anonimno 22 svibnja, 2017, 11:30

   NEKA IM BOG PROSVITLI PAMET…ČESTITKE NAŠEM NAČELNIKU

   Odgovorite na ovaj komentar
   • mrš
    mrš 22 svibnja, 2017, 17:03

    mrš ti i Vlatko

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Hahahahahahahha
     Hahahahahahahha 22 svibnja, 2017, 18:28

     Hahhahahha
     Smirite strasti
     Narod vam je rekao sve!!!!

     Odgovorite na ovaj komentar
     • mrš ha ha
      mrš ha ha 23 svibnja, 2017, 09:26

      Hah ha. Naivni narode tako vama svima kaže Vlatko kad prođu izbori..Mrš..mrš što ste me došli gnjavit u Općinu. Jbm mat..Antonija reci im da nisam tu sa sam pošo u Dubrovnik…sam.a to samo zna čuvarica njegovih tajni..a vi gledate u njega sa osmijehom a on vas nakon izbora pod noge..

     • Poštujte to
      Poštujte to 23 svibnja, 2017, 10:39

      Narod zna ko vrijedi.
      Narod je odabrao pravog covjeka

   • lipota
    lipota 22 svibnja, 2017, 22:17

    Nego čestitke vašem načelniku nedo mu bog ono što mu ti mislila sjeti se drača, glisera ,mobitela neću vise nabrajati da ti ne po sumnjaju prijatelji,

    Odgovorite na ovaj komentar
  • Napokon je cirkus zavrsio
   Napokon je cirkus zavrsio 22 svibnja, 2017, 11:34

   Zlo se sije vec odavno. Ima pola godine da se obilaze kuće i lažima masiraju moždane.
   Šalju se prijave Uskoku. A tek nekidan uspjeli zbrojiti kvadrate. I to uz pomoć drugih.
   Jednostavno namjerno obmanjuju ljude i lažu.
   Ima glupih ljudi i onih koji si ne mogu pomoći. Ne znam gdje smjestiti ove iz udruge.
   A dva mala mulca sto su se poslikalu i mislili dobit glasove zašto sto su mladi, ne znam gdje im je pamet. Je li moguće da njihove majke misle da znaju sto je najbolje za njihove sinove?!
   Nisam siguran.
   Želim i njima svaku sreću. I ako uistinu žele nešto napraviti i promijeniti imaju 4 duge godine da nam pokažu tko su, sto znaju i sto mogu. I da ih čujemo i vidimo.
   Da se ne drže majčinih skuta.
   Da imaju svoj stav i mišljenje.
   Ja vjerujem da su oni vrijedni. To se i vidi.
   Ali ovo su neke druge stvari.
   Sretno svima!
   Vlatko za timun i u nove pobjede!

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Inspektor REXić i kučak
    Inspektor REXić i kučak 22 svibnja, 2017, 16:59

    Vlatka će sa radnog mjesta odvesti u pržun i to će biti najveći spektakl u povijesti Janjine. Dok su birači glasali u zabludi ,U skokić ide u skokić i hop Vlatkić. Tko se zadnji smije najslađe se smije.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Hahahahaha
     Hahahahaha 22 svibnja, 2017, 18:29

     Vlatku stipan može cistit cipela.
     A vikendom mu je dopušteno i da mu auto opere.

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Ne seri
      Ne seri 22 svibnja, 2017, 19:53

      Zar Vlatko je tako nesposoban.

     • Sve bi preko veze
      Sve bi preko veze 22 svibnja, 2017, 20:33

      Ajde. Neka mu bude šofer i ne tražite vise usluga za zapošljavanje.

   • sunasce
    sunasce 22 svibnja, 2017, 22:24

    Zna im se ćaća i mater tebi? Ti si sigurno OK pa ih zamjeni sreća dolazi hercegovka za tog drugog mulca /kako ga Zoveš / a prvi mulac zna i probo je vaše lipotice mlade i malkico starije pitaj doma i prijatelja načelnika cao

    Odgovorite na ovaj komentar
 12. Nickname
  #12 Nickname 21 svibnja, 2017, 20:56

  Čestitam Vlatku.

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Tecaj matematike za ove sa posebnim potrebama
  #13 Tecaj matematike za ove sa posebnim potrebama 21 svibnja, 2017, 18:40

  Sutra počinje.
  Dajte javite u udrugu.
  Hvala.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Tko ?
   Tko ? 21 svibnja, 2017, 19:02

   Oni vise ne postoje
   Pojela ih zloća

   Odgovorite na ovaj komentar
   • KOKO
    KOKO 21 svibnja, 2017, 21:19

    Ležim pjan ko letva. Niko mi nista ne govori. Dje su one dvije do cetiri osobe vrlo vrlo sumnjivog morala koje su mi obecale oralno zadovoljstvo. Nije valjda da in je slabić ujedno njihov glavić. Naprid naši Janjinari. Mi dalmatinci smo skupa kada treba. E sad nekima noga u guzicu pa neka ga mamma hrani, a vinar se oženi lipon hercrgovkom, i sredi stanje u zadruzi. To je pisalo u tački prvoj svog programa. Seren im se na pokušaj zavedeni od dva kretena. Ali jopet ipak je to demokracija. Od sutra nemoj da me ko krivo pogleda.

    Odgovorite na ovaj komentar
 14. Anonimno
  #14 Anonimno 21 svibnja, 2017, 12:37

  Dužnost obavljena sad se čekaju rezultati

  Odgovorite na ovaj komentar
 15. Trebat ce mi
  #15 Trebat ce mi 21 svibnja, 2017, 10:15

  Im li u studencu cokolada na akciji ili cemo krast

  Odgovorite na ovaj komentar
 16. Izbori
  #16 Izbori 21 svibnja, 2017, 08:26

  Izlazne ankete? Gdje su izvješća?

  Odgovorite na ovaj komentar
 17. Ljubav
  #17 Ljubav 21 svibnja, 2017, 07:22

  Mir….mir doneba….braci i sestrama….

  Odgovorite na ovaj komentar
 18. Izbori
  #18 Izbori 20 svibnja, 2017, 10:08

  Zaašto su stali komentari? Ali i ovdje vlada predizborna šutnja?

  Odgovorite na ovaj komentar
 19. HSLS JANJINA
  #19 HSLS JANJINA 19 svibnja, 2017, 20:41

  Pozdrav čujemo se ponovo za 4 godine ko je imo odlučit taj je vjerojatno već odlučio koga će zaokruživat,kakav narod takova će mu i bit uprava da ne rečen vlast.
  Poštovat će mo odluku većine puka Općine Janjina a jedino možemo sa Vlatkom Mratovićem u koaliciju.
  Mir s vama.
  HSLS JANJINA

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. Važna obavijest
  #20 Važna obavijest 19 svibnja, 2017, 19:06

  Sutra imamo vise matematičke operacije.
  Dakle krećemo sa množenjem.
  Kako vam to slabo ide cijelu setimanu cemo to vježbati.
  Prof.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Stizem na repeticije profesore
   Stizem na repeticije profesore 19 svibnja, 2017, 19:13

   Pri zadatak izracunat pravu povrsinu setnice
   pa da se moze naucit kako radit natjecaj po pravoj kvadraturi mozda ubacit i koji kabel reda radi moze i bezicni

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Pomalo dušo. Riješit cemo sve operacije
    Pomalo dušo. Riješit cemo sve operacije 19 svibnja, 2017, 19:30

    Zivko ne brzaj. Pomalo. Jebemu miša opet isto s tobom.
    Opet se praviš pametan.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Anonimno
     Anonimno 19 svibnja, 2017, 19:40

     Idealan zadatak za pocetak a cak cemo bit i na otvorenom a mozda se usput otkrije i koji tus da radi uz setnicu

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Molim učenike da ponesu krede u bojama.
      Molim učenike da ponesu krede u bojama. 19 svibnja, 2017, 20:10

      Terenska nastave

     • Razocarani
      Razocarani 23 svibnja, 2017, 20:25

      Ovo je degutantno.koja zloca i zavist.sram me je odakle san.
      Evo nan malog pariza,gori smo od horda Barbara.
      Bas zbog ovakvih nikada nismo imali drzavu a kad smo je dobili nasi su nas opljackali.
      Sjetit cete se svi Vlatka kad opcina pode u kurac ali ce bit kasno.Cili zivot radim sa strancima te ljude poput Vlatka ,Joska i sve one druge koji rade treba podrzavat i cjenit a u nas obratno.
      Da sam malo mladji poso bi vanka jer ode zbog glasnih nenacitanih ljudi nema hleba.
      Zao mi je nasu djecu.

Kliknite ovdje ako želite odustati od odgovora.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code