OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljače, 2017.

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.808 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Pliz pliz
  #1 Pliz pliz 19 svibnja, 2017, 15:46

  Ima li ko posudit friske pjene za brijanje.
  Rekla mi je mama da bolje dan prije da to napravim.
  Anybody?

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Udruženi glupani
  #2 Udruženi glupani 19 svibnja, 2017, 15:43

  Udrugo draga.
  To da ste varalice i lupeži- Ajde. To znamo. Stara vijest.
  Ali ovo sad vam ne treba.
  Jeste se osramotili javno i pred Uskokom sto ne znate matematiku. Sto ne znate izmjeriti šetnicu. I sto ste budale.
  Pa fermajte.
  Dosta.
  Ne sramotite se vise.
  Svi vam se smiju.
  I mlado i staro.
  Sto god vi sad govorite nitko vam ne vjeruje.
  Ni da je danas sunčan dan.
  Vi ste ruglo.
  Vi ste sramota i jad.
  to je svima jasno. I onima koje obilazite po kućama.
  Svatko od vas ima razloge zašto nije uspio u životu ili poslu i za sve vam je kriva politika.
  Ne daj noze da ste krivi sami.
  Ogledalo u ruke.
  Ogledalo.
  Malo se promatrajte kako su vam lica izobličena od zloće.

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. suzy
  #3 suzy 19 svibnja, 2017, 14:28

  A STO NAM VATRENOG NEMA NA LISTI

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. simpatizer načelnika
  #4 simpatizer načelnika 19 svibnja, 2017, 13:59

  Po svom ovom pisanju vidi se da se bojite te udruge .’koliko čujem đuretic je dobar momak što za domorodce se ne može rec, vridan, pošten, lijep, ne hranu ga roditelji /što se za vas ne može rec /.hajde pokazite se , ne tajno nego javno .što se tiče načelnika /osobno mi je drag/ ali ima jako puno propusta 100%’, što se tiče HSLS čast leu ali slobo /haha/,šegovici zar nisu bili u hssu pa sad skaču ,zivkusic uvijek odan hdzu vi ga pljujete jer ima ono što vi nemate ,njegova stvar što se tiče sestre pa tu je načelnik odradio posao ,i nek se ne buni da ga ovaj ne može ,a cudina koja ličnost/čega se bojite da ce rec istinu ta on je janjinski čovjek/ braća pekici radnici žive od svog rada /vi ste prodali hr, strancima / gugic vam je bio dobar/nemogu sve nabrajati / sad vam smeta,,, Jadnici jadni pogledajte se ali u velikom ogledalu , brzo ćete pljvat sami na sebe jer neznatne što radit od zlobe to vam se vidi na licu /e moji janjinjari iz malog Pariza / hahaha nestaje te ,još malo neće se znat za vas kad dodu stranci kojima ste sve prodali /kroz mjesto se može ići gol/ javim se ,nakon izbora. Sinpa

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. sramota
  #5 sramota 19 svibnja, 2017, 11:39

  A jadna ti si Janjino ako priko jadnog Stipana i naivnog Grgurevića izručiš Općinu u ruke JOSIPA SLADIĆA I BORISA MENDEŠA.
  Istina je, pokušaj je slićan Acu Apoloniju.

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. MATKO ČUDINA-Nemanja Kurdulija
  #6 MATKO ČUDINA-Nemanja Kurdulija 19 svibnja, 2017, 11:19

  POKUŠAJ PODVALE: Upravo u takvoj situaciji, iznimno teškoj po cijelu Hrvatsku, a napose za dubrovački kraj, “komandant mesta Cavtata” poručnik Nemanja Kurdulija sa suradnicima u kongresnoj dvorani hotela “Croatia” 24. studenog navečer saziva skup građana koji su, najavljivano je, trebali raspravljati o normalizaciji života u “oslobođenim” Konavlima.

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. STIPAN - Ja sam Janjinski ACO APOLONIO
  #7 STIPAN - Ja sam Janjinski ACO APOLONIO 19 svibnja, 2017, 11:16

  “U cavtatskom hotelu “Croatia” osnovan je Odbor Pokreta za demilitarizaciju i autonomiju Dubrovačke republike. Okupljenom narodu Cavtata, Konavala, Mlina, Kupara, Dubrovnika i drugih okolnih mjesta, koji je podržao ideju o Dubrovačkoj republici obratio se poznati turistički radnik Aleksandar Apolonio iz Dubrovnika, jedan od inicijatora za osnivanje slobodne Dubrovačke republike”.

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. JOSIP SLADIĆ
  #8 JOSIP SLADIĆ 19 svibnja, 2017, 11:12

  Aleksandar Aco Apolonio rođen je 11. novembra 1916. godine u Kamenarima kraj Herceg Novog. Bio je najpre advokat, a zatim i okružni tužilac u Dubrovniku.

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Brico
  #9 Brico 19 svibnja, 2017, 07:01

  Je li u subotu nam stipan opet se brije uređuje zalizuje kosu za Veliku Nedjelju?
  Hoće li bit obrijan ko na plakatu?
  Ja to očekujem.
  I ja cu to ovaj put i slikati. Ovjekovječiti.
  Jer tko zna kad ce opet.
  Pa da imam.
  Hahahahhahah

  Odgovorite na ovaj komentar
 10. PRILIKA
  #10 PRILIKA 19 svibnja, 2017, 06:33

  Dole Vlatko i ostali uhljebi oko njega
  Ocemo predstavnika TZ koji zna engleski
  Sposobni a ne podobni
  Rijesimo ih se jednom zauvijek

  Odgovorite na ovaj komentar
 11. Bero iz Sobjave
  #11 Bero iz Sobjave 19 svibnja, 2017, 06:22

  Vrag odnio onega ko me stavio na listu

  Odgovorite na ovaj komentar
 12. razmislite koga birate birajte razumom a ne srcem
  #12 razmislite koga birate birajte razumom a ne srcem 19 svibnja, 2017, 06:09

  Poštovani iznajmljivaći na izborima 21.05.2017 glasajte- i na listi za Općinsko vijeće Janjina zaokružite br3- lista HSLSa koju vodi Slobodan Mratinović iz Sresera i Leo Kalafatović iz Janjine .
  Vi ste interesna skupina koja živi većinom od iznajmljivanja soba a i mi smo iznajmljivaći koji od toga živimo . Ja 1-Slobodan Mratinović , 2-Leo Kalafatović ,3- Pavao Crljen Vesterkom , svi smo legalni iznajmljivaći soba i apartmana kojima je iznajmljivanje veliki dio godišnjih prihoda.
  Glasajte za našu listu jer smo mi lista koja će se najbolje boriti u Općinskom Vijeću Janjina i za Vaše interese jer iz vlastitog iskustva kao opozicioni viječnik mogu reći da prošlo vijeće vladajućeg HDZa nije imalo volje,ideja i znanja za predložit i realizirat pozitivne stvari za napredak u turizmu.Nažalost prošlo vijeće nije napravilo dovoljno da napredujemo više u kvaliteti ponude naše destinacije-cijele Općine Janjina.Ako izaberete veći broj naših vijećnika moći ćemo prisiliti odgovorne u Turističkoj zajednici-(direktor) i Općini –(naćelnik)da shvatu( i tako se počnu ponašati) kolika je važnost te gospodarske grane za naš život i prosperitet ovog kraja.Mi se ne bavimo samo turizmom nego i poljoprivredom a kako je to dvoje gospodaskih grana u našem slućaju neraskidivo povezano onda znajte da će mo se boriti da Općina Janjina pruži pomoć razvitaku naše poljoprivrede u prvom redu vinarstva i maslinarstva bit će mo otvoreni za sve pozitivne inicjative koje dolaze iz naroda Općine.
  Borit ćemo se protiv sukoba interesa i tražit ćemo da svak pošteno zaradi svoju platu ili da prepusti to mjesto onome tko želi pošteno raditi.
  Naši viječnici bit će odani Općini Janjina u kojoj živimo a javno podržajemo Vlatka Mratovića kao budućeg načelnika Općine Janjina i u Općinskom vijeću on će se uvijek moći osloniti na naše vijećnike.Nećemo mu biti teret nego pomoć u svakom pogledu.
  Na listi za vijeće zaokružite br.3 – HSLS – SLOBODAN MRATINOVIĆ
  Na listi za načelnika zaokružite br.2 – VLATKO MRATOVIĆ

  Slobodan Mratinović i Leo Kalafatović

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Mali Mrav
   Mali Mrav 19 svibnja, 2017, 10:56

   Tako treba istupati onaj koji želi da bude biran ….sjetih se one “umiljato janje dvije majke sisa” a ne blaćenjem,vrijeđanjem i pljuvanjem po protivniku,ljudi moji nismo mi Amerika..

   Odgovorite na ovaj komentar
  • 2sec
   2sec 19 svibnja, 2017, 18:27

   Koji ku… vise zauzimas s tom denilnom listom misto za komentare svaki put izgubin 2 sekunde zivota radi duzine tvog navodnog komentara ili komentiraj kako spada ili odjebi s liston

   Odgovorite na ovaj komentar
 13. Popova Luka
  #13 Popova Luka 19 svibnja, 2017, 06:07

  glasujemo za Lea i njegovu ekipu

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Naprid naši
   Naprid naši 19 svibnja, 2017, 07:03

   A nećemo sigurno za zločinačku organizaciju udrugu sa StipanomKojiNeGovori.
   A pogotovo nakon svih provala.
   Nakon svih zloća i laži

   Odgovorite na ovaj komentar
 14. HSLS JANJINA
  #14 HSLS JANJINA 19 svibnja, 2017, 06:02

  Poštovani iznajmljivaći na izborima 21.05.2017 glasajte- i na listi za Općinsko vijeće Janjina zaokružite br3- lista HSLSa koju vodi Slobodan Mratinović iz Sresera i Leo Kalafatović iz Janjine .
  Vi ste interesna skupina koja živi većinom od iznajmljivanja soba a i mi smo iznajmljivaći koji od toga živimo . Ja 1-Slobodan Mratinović , 2-Leo Kalafatović ,3- Pavao Crljen Vesterkom , svi smo legalni iznajmljivaći soba i apartmana kojima je iznajmljivanje veliki dio godišnjih prihoda.
  Glasajte za našu listu jer smo mi lista koja će se najbolje boriti u Općinskom Vijeću Janjina i za Vaše interese jer iz vlastitog iskustva kao opozicioni viječnik mogu reći da prošlo vijeće vladajućeg HDZa nije imalo volje,ideja i znanja za predložit i realizirat pozitivne stvari za napredak u turizmu.Nažalost prošlo vijeće nije napravilo dovoljno da napredujemo više u kvaliteti ponude naše destinacije-cijele Općine Janjina.Ako izaberete veći broj naših vijećnika moći ćemo prisiliti odgovorne u Turističkoj zajednici-(direktor) i Općini –(naćelnik)da shvatu( i tako se počnu ponašati) kolika je važnost te gospodarske grane za naš život i prosperitet ovog kraja.Mi se ne bavimo samo turizmom nego i poljoprivredom a kako je to dvoje gospodaskih grana u našem slućaju neraskidivo povezano onda znajte da će mo se boriti da Općina Janjina pruži pomoć razvitaku naše poljoprivrede u prvom redu vinarstva i maslinarstva bit će mo otvoreni za sve pozitivne inicjative koje dolaze iz naroda Općine.
  Borit će mo se protiv sukoba interesa i tražit će mo da svak pošteno zaradi svoju platu ili da prepusti to mjesto onome tko želi pošteno raditi.
  Naši viječnici bit će odani Općini Janjina u kojoj živimo a javno podržajemo Vlatka Mratovića kao budućeg načelnika Općine Janjina i u Općinskom vijeću on će se uvijek moći osloniti na naše vijećnike.Nećemo mu biti teret nego pomoć u svakom pogledu.
  Na listi za vijeće zaokružite br.3 – HSLS – SLOBODAN MRATINOVIĆ
  Na listi za načelnika zaokružite br.2 – VLATKO MRATOVIĆ

  Slobodan Mratinović i Leo Kalafatović

  Odgovorite na ovaj komentar
 15. Sutnja je zlato
  #15 Sutnja je zlato 19 svibnja, 2017, 05:29

  Pa sto očekuješ? Nešto novo od udruge? Svaki dan nove provale. Sva sreća da smo ih skuzili pa se sad svi samo smiju. Niko ih ni ne obada.
  A kao sto vidimo- pojedini su se počeli i ograđivati od udruge. Ja nisam s njima a vjerojatno ni moj brat. Hahahahha
  Dakoje na sijelo s Ivicom divanio. Filozofiro???
  Ne poznaju Sladića??!
  Dajte ljudi imajte malo dostojanstva.
  Ako vam je ostalo ista mozga.
  Pametnije je da šutite.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Ja i moj brat. Također
   Ja i moj brat. Također 19 svibnja, 2017, 06:59

   Ma sta ce on i njegov brat. Sad se vadi da nisu u udrugu. A Bogami i cer mu s Ivicom kuće obilazi?
   Da utvrdi glasove. Da ne bi slucajno kogod promijenio mišljenje nakon sto su vidjeli da su sve lagali. Cijela udruga je laž. I svi njeni članovi su laž. To nisu normalni ljudi.
   Jesu to ti Jehovini svjedoci o kojima se priča?
   On ce govorit o nečemu?
   Oženio se bogato.
   Prodo sad zemlju u Dingač.
   Sto je nije obradivo? Sto se nije uhvatio motike.
   Sto je on radio cijeli život? Sto je on stvorio. Gdje su rezultati.
   Jozefinske odredbe? Ako misliš nekoga zadiviti sto znas jednu stranicu povijesti debelo se varaš.

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Nikša Pekić
   Nikša Pekić 19 svibnja, 2017, 10:23

   Genijalac moj, valjda znam jesam li član nečega ili nisan.Vjerojatno znaš da Bruna Esih nije član vaše zajednice a u saboru je.To bi shvatila i blago retardirana osoba pa ćeš valjda i ti.A za Sladića ti ne mogu objasnit, mnogi vide Gospu pa im vjeruješ, ja ga nisam nikad vidio ni upozno, pa ti vjeruj ako što hoćeš.Što se tiče mozga, imam ga dovoljno , za razliku od tebe koji si sretnik jer nikad nećeš umrit od moždanog udara.Po toj bolesti ćeš živit ko i Hajduk-vječno.

   Odgovorite na ovaj komentar
 16. Cigance da ti kupim zlatno lance i onako zaradio nisam
  #16 Cigance da ti kupim zlatno lance i onako zaradio nisam 18 svibnja, 2017, 15:54

  Treba sladicu nategni cigancicu dok cupa travke, vajala bi sleda pa o! I tako polu gola provocira!

  Odgovorite na ovaj komentar
  • DENIS
   DENIS 18 svibnja, 2017, 20:47

   Ali mu je cigancica. To volim. Takve su vatrene. One davaju bez pitanja samo moras imat alat. Vjerojatno je cula ta mene. Pitanje je vremena. Nego, sutra je predizborna sutnja nebi vise trebali srat, majke mi dopzidili ste svi skupa. Nego, pod tackom 1. Stipanova programa izmedju ostalog i “oporavak Zadruge”. Kako to misli izvest privatni vinar. Pade na prvom skalinu. Ma komu je ono piso? Taj nema mozga, ali ima kako-tako zgodnu cigicu.

   Odgovorite na ovaj komentar
 17. Pokvarenjaci
  #17 Pokvarenjaci 18 svibnja, 2017, 15:32

  Ma do kad cete trpit ove udrugine pokvarene lazi? Ja se nemogu nacudit o cemu oni pricaju! Koji vaguni grozda i kad? Koji mato dezulovic? Bubate same dezinformacije, pravi udbasi! A cjela udruga nema kila grozda nit aparmana za iznajmi! Mislim da je vrjeme da ih policija obide, jer ovo je teror i psihicko zlostavljanje! A pogotovo varalice jadnih malih ljudi,josipa sladica! To je jedan veliki lopov i to se zna, to je jedina istina! A velika zalos je sto nasi zlikovci idu snjim i za njega a to sve govori o njima tko su i sto su, mogu se fali i sa znanjem i skolama al su nula od ljudi i to je istina! I sad opet kazem ovo njihovo zlo mora stat pa makar silom!

  Odgovorite na ovaj komentar
 18. tnt
  #18 tnt 18 svibnja, 2017, 15:30

  JEBES IZBORE JE LI IVO SEGOVIC NASO WC SKOLJKU –

  Odgovorite na ovaj komentar
 19. Nije šetnica. Sad je vinarija
  #19 Nije šetnica. Sad je vinarija 18 svibnja, 2017, 14:53

  Znaci sad smo prebacili loptu na vinariju.

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. Plavac
  #20 Plavac 18 svibnja, 2017, 14:07

  Kako je moguce da za vrime vlatkovih mandata vinarija sa proizvodnjom od 200 vagona padne na samo nekih 10tak vagona je li to bila hdz-ova taktika za stabilnost opcine ili im je ipak draze da se privatne osobe poput rose milicica i matuska bogate i od njih uzimaju proviziju

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Anonimno
   Anonimno 18 svibnja, 2017, 16:41

   To pitaj zadrugare i njihovu skupštinu a ne Vlatka nije njegovo da se bavi propalom zadrugom nebavi se ni Orebić zadrugom u Potomju koja je propala pametnjakoviću bez pameti

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Nikša Pekić
    Nikša Pekić 18 svibnja, 2017, 19:35

    Što se tiče zadruge tu se Vlatku nema šta prebacit, koliko god ga volili ili ne.Međutim obaveza je općine da brine o standardu svojih građana, pa tako i u slučaju zadruge.Općina orebić je u imala utjecaja kad je Postup bio u krizi, mislim da je stavila upravitelja.Vinarija nije bila dužna bankama nego nije imala kome prodati vino.Slično je sada u Janjini.O Potomskoj zadruzi nije općinsko vijeće željelo raspravljati i to u mandatu do 2013-te kad je HDZ imao večinu, a viječnik je bio i presjednik skupštine-Niko Grlan.Razlog-direktor je financijski potpomogao kandidatutu HDZ-ovih načelnika i župana.Ne svojim parama da se razumijemo.Rezultat se zna.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Nije ti to zdravo
     Nije ti to zdravo 19 svibnja, 2017, 06:02

     Zašto si Niki tako pun mržnje i zavisti?
     Razbolit ces se.
     Pucaš od zavisti.
     Život je lijep.
     Misli na sebe i o sebi.
     Ozdravit ces.

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Nikša Pekić
      Nikša Pekić 19 svibnja, 2017, 10:28

      Kad si tako pametan valjda znaš kako se zoveš pa se potpiši.Mojoj obitelji je u vinariji Dingač propalo cca 500 tisuća kuna, i ne vjerujem da mi čak i budala poput tebe na tome zavidi.

     • Istina je voda duboka
      Istina je voda duboka 19 svibnja, 2017, 15:59

      Kada se prodavalo grožđe po 30kn šutalo se. A litra vina bila 20.
      To vam ne odgovaralo.
      Zato su zadruge i propale.

     • nikša pekić
      nikša pekić 19 svibnja, 2017, 19:53

      Ako san pun mržnje i zavisti kao što govoriš onda je to od četvrine moje krvi koja je od Kalafatovića.To je lako provjeriti – nisam mulac.

     • Stiže drugu setimanu
      Stiže drugu setimanu 19 svibnja, 2017, 20:02

      Biće Niki sve ok
      Malo odmori
      Malo vitamina
      Sve ce bit ok
      Egzorcisti smo zvali

    • Anonimno
     Anonimno 19 svibnja, 2017, 19:45

     Nabijen i ovaj hdz i hsls isto

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Uvijek netko drugi kriv
      Uvijek netko drugi kriv 19 svibnja, 2017, 19:59

      Nemojmo tražiti opravdanja u drugima za svoju zloću.
      Samokritika ti fali.

     • Čuj ?!
      Čuj ?! 19 svibnja, 2017, 22:43

      To ti familjarno imaš problem s njima iz prošlosti?
      Pa otuda mržnja ili kaj.
      Ne razmem ovo sad.

  • toni
   toni 18 svibnja, 2017, 16:48

   Dobro da nisi reko da je u krticinom interesu što je vinarija katastrofa

   Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code