NAJNOVIJE NA PORTALU

NEJASNA NOVA KNJIGA VERE HORVAT PINTARIĆ

NEJASNA NOVA KNJIGA VERE HORVAT PINTARIĆ

18. siječnja, 2015.

y382164550718744

Na predstavljanju “Umijeće opisivanja” govorili Tonko Maroević i Zvonko Maković

Napisao: Ivan Raos

Fotografija: www.dalje.com

Umijeće opisivanja naslov je novoobjavljene knjige autorice akademkice Vere Horvat Pintarić, povjesničarice umjetnosti, koja je javnosti predstavljena u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u četvrtak 15. siječnja 2015. Knjigu je objavila Hrvatska akademija znanosti umjetnosti u svojoj ediciji Artis Historia, a knjigu su predstavljali redovni član HAZU akademik Tonko Maroević i suradnik HAZU Zvonko Maković.

Uvodno govoreći na predstavljanju knjige Umijeće opisivanja akademkice Vere Horvat Pintarić posjetio je na njezin život i djelo predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, pri tomu istaknuo je njezinu strukovnu erudiciju,  i otvorenost prema fenomenima i masovnim medijima – kazavši: Hrvatska akademija ponosna je na akademkicu Veru Horvat Pintarić, a njeno djelo je poruka koju Akademija kao jedna od temeljnih nacionalnih institucija daje društvu. Kao što su u povijesti članovi Akademije davali doprinos izgradnji hrvatskog identiteta, tako i danas osiguravaju prepoznatljivost Hrvatske i njene kulture u svijetu. Važan je i pedagoški rad akademkinje Horvat Pintarić. Odgojila je brojne generacije povjesničara umjetnosti, bila je zahtjevna i stroga, ali stekla je legendaran status te i sama postala institucija.

OPISIVANJE KAO SLOŽENI KREATIVNI ČIN

Tonko Maroević predstavljajući knjigu naglašivo je rekao da autorica ovom knjigom čitatelje uči umijeću opisivanja umjetničkog djela. „Kroz opisivanje mi sebe discipliniramo da iz umjetničkog djela vidimo više“, rekao je akademik Maroević, koji je za autoričine opise ustvrdio da sadrže literarne elemente.

Knjiga Umijeće opisivanja donosi primjere pretežno iz slikarstva s namjerom da ukaže na temeljni poredak koji određuje likovni smisao djela. Na taj način stječe se uvid u ona svojstva djela koje ga određuju u stilskom pogledu, kao i u pogledu njegova mjesta i značenja u cjelini umjetnikova opusa. Knjiga ujedno vodi čitatelja prema odgovoru na pitanje čemu služi opisivanje, jer time se mogu vidjeti razlike u slikarskom i kiparskom  postupku između pojedinih autora ili vremenskih razdoblja. Akademkinja Horvat Pintarić u knjizi je pojasnila da piše samo o djelima koje je uživo vidjela, jer „samo izravni uvod u djelo omogućuje opažajne doživljaje i proces uosjećavanja, što je nužno za razumijevanje umjetničkog djela.”

„Ova knjiga predstavlja opisivanje kao složeni i kreativan čin koji u svojoj sadržajnoj vrjednosti uključuje niz datosti koje naglašavaju kvalitetu umjetničkog djela. Knjigu resi i to da vrlo ozbiljne probleme obrazlaže jednostavnim jezikom, čime se stječe dojam da je umjetnost laka“, kazao je Zvonko Maković, rekavši da autorica ima potpuno drugačiji pristup analizi umjetničkog djela od uobičajenog, stoga jer se poistovjećuje s onim što tumači i što analizira isključivo originale, a ne reprodukcije.

Zapravo niti malo ne možemo se pouzdati u argumente koje poglavito Zvonko Maković hvalospojepno iznosi, kako prema autorici, a tako i knjizi Umijeće opisivanja posebice kad nastoji ukazati „Takva bliskost s opisanim djelom knjizi daje veliku uvjerljivost. Knjiga Umjetnost opisivanja svojevrsni je nastavak ranijih djela Svjedok u slici i Tradicija i moderna na koje se autorica i referira. Prema tome, to nije samo blistavi nastavak ranijih radova nego i rekapitulacija nadasve bogatog promatračkog iskustva“, kazao je Maković.

Sve u svemu knjiga Umjetnost opisivanja akademkice Vere Horvat Pintarić akademkice Vere Horvat Pintarić ne donosi a niti oznanjuje nikave ovodobne kažimo uporabljive „nove teorijske izvide“ a niti donosi nove znanstvene „spoznaje“ koji bi studetima na hrvatskom, tj. europskim sveučilištima bili uopće upotrebljivi, jer knjiga ne otvora ni vidike za ovodobnu, tj. za tzv. „suvremenu“ europsku (hrvatsku / svjetsku) likovno umjetničku praksu i izraz.

BEZ OSOBITOG AUTORSKOG NAGLASKA

Predstavljači su hvalospjevno napominjali da je najnovija knjiga akademkice Vere Horvat Pintarić nastavak njezinog sve dosadašnjeg istraživanja je li riječ o tzv. „suvremenoj“ (renesansnoj?), (baroknoj?) (modernoj?) ili kojoj umjetnosti (europske? Ili?), zaista je bez osobitog autorskog naglaska upitno o čemu je riječ.

Stoga nakon predstavljanja ove knjige zapravo ne znamo što knjiga krije u sebi i što je čini knjigom i, koji je njezin sadržaj. Zapravo nije posjetiteljima bilo jasno od čega se knjiga sastoji? Je li knjigu većinom čine kritike, prikazi ili eseji i, je li se takvog što uopće nalazi u knjizi? Ako knjigu čine koliko ih je ukupno? Kako i kad su nastali i uslijed čega?

Uvelike bi bilo bitno priupitati autoricu, recezente i predstavljače oznanjuje li knjiga akademkice Vere Horvat Umijeće opisivanja bilo što bitnog a do sadanjosti nepoznatog u svijetu i ovodobnici prihvatljivog.

Zapravo možemo zaključno reći da najnovija knjiga akademkice Vere Horvat Umijeće opisivanja  i nakon što je predstavljena o knjizi i autorici još manje znamo nego što smo mogli predpostaviti prije. Stoga jer zaista ne znamo ni o čemu knjiga govori i s kakvom je znanstvenom razinom, pa i je li za uopće za ovodobnicu pisana. Što knjiga oznanjuje? Jesu li to zapažanja s autoričinih putovanja Europom? Na kojima je eventualno otkrivla do tad manje joj poznate ili potpuno nepoznate europske umjetnike i njihova djela (iz kojeg stilskog razdoblja…?).

Ipak zbog naših čitatelja trebalo bi o knjizi štogod hrvatskoj javnosti kazati pouzdanije (sadržajnije) ozbiljeno je protumačiti. Zaključno ističem da ovako osmišljena koncepcija knjige ne obrađuje u dovoljnoj mjeri ni autore a niti njihova djela koja se uvelike spominju, a niti znanstvenim argumentima autorica ni malo ne argumentira, a niti teorijskim pristupom ne iskazuje se vještom, jer očito ne poznaje teorijske pristupe a niti opuse bitnih autoriteta, bilo kad govori o europskom likovnom ili teorijskom izrazu a, niti ne pretpostavlja svu umjetničku praksu europskoga kontinenta, koja se niti ozbiljeno ne predočava u granicama Europske Unije kojoj je danas Hrvatska punopravna članica.

1 Comment so far

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code