GRAD RIJEKA U PLUSU 40 MILIJUNA KUNA

GRAD RIJEKA U PLUSU 40 MILIJUNA KUNA

17. ožujka, 2021.

 

Nakon što se podvukla crta pod financijsku 2020. godinu, u Gradu Rijeci su zadovoljni jer je u gradskom budžetu ostvaren suficit od 40,6 milijuna kuna, unatoč svim poteškoćama s pandemijom COVID-19 i padom gradskih prihoda.

– Podsjetio bih da smo prvim rebalansom smanjili gradski proračun za oko 200 milijuna, a onda smo proračun oprezno planirali. Višak prihoda je relativan, budući da on uključuje 15 milijuna kuna beskamatnog kredita Ministarstva financija koji treba vratiti u ovoj godini, a oko 25 milijuna kuna će se koristiti za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja. Ovi podaci najbolji su odgovor onima koji tvrde da je gradski proračun u krizi. Brojke pokazuju suprotno. U zadnje četiri godine prepolovili smo gubitak iz prethodnog razdoblja, što je izuzetno dobro, a realno je da se u sljedećem mandatnom razdoblju u potpunosti riješi taj dug, optimističan je gradonačelnik Vojko Obersnel.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2020. u iznosu od milijardu i 66 milijuna kuna, što je 97,7 posto godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od milijardu i 25 milijuna kuna ili 92,2 posto godišnjeg plana. Višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 40.575.921 kuna sastoji se od viška proračunskih prihoda u iznosu 38.781.964 kuna i viška vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.793.957 kuna.
Na ostvarenje viška prihoda u najvećoj mjeri je utjecalo ostvarenje poreznih prihoda koji su ostvareni više od planiranog za 24,8 milijuna kuna ili za 7,2 posto jer se planiranju poreznih prihoda pristupilo vrlo oprezno.

– Oprez u planiranju je bio nužan s obzirom na neizvjesne i nepovoljne ekonomske okolnosti, a također i zbog mjera Vlade za pomoć gospodarstvu koje se odnose na oslobađanje, odgodu ili obročnu otplatu poreza na dohodak.

U okviru mjera pomoći koje su donesene zbog pandemije, država je uvela instrument kratkoročnog beskamatnog zajma čija je svrha da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen spomenutim mjerama Vlade kojima je odobreno oslobađanje, odgoda ili obročna otplata poreza na dohodak. Također su sredstva zajma odobrena za isplatu povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana, s obzirom na to da se radi o značajnom iznosu koji bi u ovim uvjetima bio pretežak dodatni udar na likvidnost proračuna lokalnih jedinica. Stoga je Grad u 2020. godini koristio beskamatni zajam iz državnog proračuna s ciljem djelomičnog poboljšanja likvidnosti u ukupnom iznosu od 39,8 milijuna kuna. Sredstva zajma su kratkoročne naravi i najkasnije u roku od godinu dana se moraju vratiti u državni proračun. Grad je sredstva zajma već počeo otplaćivati u 2020. godini, a na kraju godine je preostao iznos od 15,4 mili. kuna koji ćemo vratiti u 2021., pojasnio je Obersnel.

IZVOR: www.novilist.hr

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code