GRAD JE ZEMLJIŠTE ZA OKRETIŠTE U  PREČKOM PLATIO JOŠ 2006. 125 EURA PO ČETVORNOM METRU

GRAD JE ZEMLJIŠTE ZA OKRETIŠTE U PREČKOM PLATIO JOŠ 2006. 125 EURA PO ČETVORNOM METRU

30. listopada, 2019.

Pri rješavanju nastalog problema treba poštovati pozitivne propise Republike Hrvatske, odnosno zakone i proceduru. Grad Zagreb ne želi nikome osporiti pravo na vlasništvo, ali se ne smije niti ucjenjivati Grad.

Gradonačelnik je naglasio da imovinsko-pravne odnose možemo riješiti i eventualno sklopiti nagodbu isključivo u skladu s pozitivnim propisima i procjenom sudskog vještaka izrađenoj u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15), jer na više od toga nije ovlašten, pri čemu ne osporavamo pravo stranaka da se u zaštiti svojih prava

Tekst: mag.iur. Damir Lasić

Vezano uz predmete povrata zemljišta obitelji Maršanić te različite medijske objave o tom slučaju u kontekstu tramvajskog okretišta Prečko, a radi cjelovitog informiranja javnosti, smatramo potrebnim istaknuti osnovne činjenice:

Vera Maršanić pokrenula je postupak povrata za čestice: z.k.č. 6369 i 6353, obje k.o. Vrapče Novo 1997. godine.

Z.k.č. 6369, površine 2775 m2, k.o. Vrapče novo vraćena je Veri Maršanić rješenjem koje je doneseno 2008. a postalo pravomoćno 2010. godine.

Z.k.č. 6353 k.o. Vrapče novo je parcelirana te su formirane:

  1. a) 6353/1 k.o. Vrapče novo površine 4434 m2 – koja je vraćena u cijelosti  2011. pa ne stoji tvrdnja da se 23 godine čekalo na povrat djedovine
  2. b) 6353/2 k.o. Vrapče novo površine 1425 m2 – koja je vraćena u cijelosti 2015. godine (pravomoćno 2019.)

Obitelj Maršanić je česticu 6353/1 k.o. Vrapče novo površine 4434 m2 prodala još 2006. godine, prije okončanja povrata po cijeni od 125,00 EUR / m2.

U drugim postupcima povrata oduzete imovine, za čestice koje su ušle pod okretište tramvaja, ovlaštenici naknade primili su naknadu od 500,00 kuna/m2.

Procjena sudskog vještaka

U postupku utvrđivanja naknade za nekretninu označenu kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Žarko Željko, dipl.ing. građ. iz društva Ing ekspert d.o.o. izradio je u listopadu 2019. godine procjembeni elaborat, kojim je procijenio vrijednost nekretnine označene kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, na iznos od 79,00 eur/m², što za površinu od 1425 m² iznosi 112.575,00 Eura, odnosno 830.000,00 kuna

Punomoćnik obitelji Maršanić nakon predočenja procjembenog elaborata je izjavio da je cijena neprihvatljiva, ali nije ulazio u sadržaj elaborata, odnosno nije proučio način na koji je sudski vještak došao do utvrđenog iznosa.

Uvidom u prostorne planove koji su bili na snazi od trenutka oduzimanja zemljišta do danas, utvrđeno je da je zemljište koje je predmet povrata (danas oznake k.č. 6353/2) od 1973. godine namijenjeno kao zelenilo i okretište tramvaja, dok obitelj Maršanić traži naknadu kao za okolno zemljište na kojem se mogu graditi stambeni i poslovni objekti.

Sastanak s gradonačelnikom

Dana 21. listopada 2019. održan je sastanak kod gradonačelnika Grada Zagreba u prisutnosti punomoćnika obitelji Maršanić, kao i predstavnika Grada Zagreba i društva ZET d.o.o.

Na istom sastanku istaknuto je da pri rješavanju nastalog problema treba poštovati pozitivne propise Republike Hrvatske, odnosno zakone i proceduru. Grad Zagreb ne želi nikome osporiti pravo na vlasništvo, ali se ne smije niti ucjenjivati Grad.

Gradonačelnik je naglasio da imovinsko-pravne odnose možemo riješiti i eventualno sklopiti nagodbu isključivo u skladu s pozitivnim propisima i procjenom sudskog vještaka izrađenoj u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15), jer na više od toga nije ovlašten, pri čemu ne osporavamo pravo stranaka da se u zaštiti svojih prava i interesa koriste svim pravnim lijekovima koji im stoje na raspolaganju, kako u upravnom, tako i u sudskom postupku. T

 

 

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code