DARINKO DUMBOVIĆ JE VELIKI PROBLEM PETRINJE

DARINKO DUMBOVIĆ JE VELIKI PROBLEM PETRINJE

23. ožujka, 2021.

 

 

Na web stranici www.portal53.hr članak s priopćenjem gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, u kojem se, između ostalog navodi:

“Nakon dva i pol mjeseca od potresa probudila se uspavana HDZ-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Petrinje, Magdalena Komes . U međuvremenu je ipak uspjela korisnike Doma za stare i nemoćne u Petrinji raseliti po drugim županijama, a obnova Doma, koji je u ingerenciji Sisačko-moslavačke županije , koju vodi HDZ se ne nazire.”

S obzirom da su u predmetnom članku iznesene netočne tvrdnje, molim da objavite ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:

  1. Nije točno da su svi korisnici raseljeni po drugim županijama. Naime, nakon potresa koji je oštetio zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, korisnici su, zbog njihove sigurnosti, evakuirani u vojarnu “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji. Nakon nekoliko dana boravka u spomenutoj vojarni, većina korisnika je, u dogovoru s nadležnim Ministarstvom i Sisačko-moslavačkom županijom, preseljena u najbliže okolne Domove, u kojima je u tom trenutku bilo raspoloživih mjesta, a kako bi bili u adekvatnom i sigurnom smještaju. Međutim, dio korisnika, sukladno raspoloživim kapacitetima, premješten je u Top Terme Topusko, koje se nalaze u Sisačko-moslavačkoj županiji, a o kojima djelatnici Doma Petrinja svakodnevno brinu.
  1. Nije točno da se obnova Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja ne nadzire. Naime, samo nekoliko dana nakon potresa, u kojem je zgrada Doma preliminarnim pregledom označena “žutom naljepnicom uz potreban detaljan pregled”, naručila sam, kao ravnateljica, detaljan pregled zgrade Doma, koji je ubrzo i izvršen te je izrađen Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, zaprimljen dana 1.2.2021. godine. Nakon toga, naručen je i izrađen Građevinski projekt obnove konstrukcije zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, zaprimljen dana 12.2.2021. godine. Nadalje, budući da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vlasnik zgrade Doma, isti je preuzeo financiranje obnove Doma, kao i postupak javne nabave za izvođenje radova, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a što je javno provjerljivo na Elektroničkom oglasniku javne nabave. Nakon proteka zakonskih rokova, počet će se s radovima na obnovi zgrade Doma.

Naglašavam kako je, prema javno dostupnim informacijama, zgrada Doma za starije i nemoćne osobe jedina u Petrinji, takve vrste oštećenja, veličine i potrebne obnove konstrukcije, u gore navedenoj fazi postupka. Na ažurnost koja je iz svega gore vidljiva smo izuzetno ponosni, ali napominjem kako sve što smo do sada uspjeli učiniti po pitanju obnove zgrade, činimo s primarnim ciljem toliko očekivanog povratka korisnika u njihov D(d)om.

Sukladno točki 2. ovog demantija, postavljam gradonačelniku Darinku Dumboviću pitanja: koliko oštećenih zgrada u vlasništvu/pod upravljanjem Grada Petrinje/gradskih tvrtki je u fazi postupka u kojoj je zgrada Doma? Ima li koja zgrada, uključujući i zgradu Gradske uprave, uopće Elaborat ocjene postojećeg stanja?

Nadalje, napominjem kako je Dom za starije i nemoćne osobe javna ustanova te je rad iste javan, stoga sam uvijek nastojala biti transparentna, izvršiti svoju obvezu i izvještavati javnost o svemu što se u Domu događalo, bilo da se radilo o (po mene kao ravnateljicu) pozitivnim ili negativnim  informacijama. U tom kontekstu, obavještavala sam javnost i o prodoru korone u Dom, iako je isto gradonačelnik iskoristio, iznoseći laži, kako bi me pokušao kompromitirati. Na isti način sam, nakon potresa, obavještavala javnost o radu Doma.

Isti taj gradonačelnik, koji proziva i bavi se svima drugima umjesto problemima za koje je nadležan, nije bio u stanju organizirati sustav civilne zaštite, nije uspio odrediti jasne kriterije za podjelu donacija (barem one veće vrijednosti), niti je bio transparentan u primanju, kao ni dodjeli istih, a u 3 mjeseca čak nije građanima uspio ni raspodijeliti dobivenih 30 milijuna kuna od države. Građani još uvijek imaju loše ili nikakve informacije o svemu ostalom što se događa na području Petrinje. Stoga, kada je shvatio da ne vlada situacijom, pokušao je prebaciti odgovornost na građane koji su se usudili kritizirati nedostatke sustava kojem je na čelu, mobilizirajući ih sa zadatkom da u dva dana odrede kriterije za dodjelu donacija i sudjeluju u podjeli istih, čime je samo ponovo pokazao sve svoje slabosti.

Ovim demantijem želim građanima Petrinje ukazati odnosno staviti naglasak na način djelovanja gradonačelnika Dumbovića. Naime, predmetnim dokazujem kako gradonačelnik LAŽE građane Petrinje o Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja, kao što to sustavno čini već osam godina svog mandata i u mnogim drugim aktivnostima. Na sreću, uskoro će građani ovoga grada imati priliku reći: “DOSTA JE BILO!”.

U Petrinji, 22.03.2021. T

 

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code