TEHNOSTAN IZ VUKOVARA VRŠI OVRHE PRIJE SUDSKIH PRESUDA

TEHNOSTAN IZ VUKOVARA VRŠI OVRHE PRIJE SUDSKIH PRESUDA

25. rujna, 2018.

 

U Vukovaru imamo Tvrtku sa javnim ovlastima koja ne priznaje upravni postupak, koja je samostalna u svom odlučivanju i može naplatiti fiktivnu uslugu bez ugovora, bez isporuke usluge; jer je ona Vlast!?U Vukovaru imamo Tvrtku koja može predati prijedlog za ovrhu temeljem poništene tražbine, te u „suradnji“ sa partnerskim javnobilježničkim uredom i prije presude parničnog Suda ništavnu tražbinu naplatiti; jer je ona Vlast!? Tvrtku koja je 10 godina protuustavno i protuzakonito naplaćivala pričuvu od korisnika stanova i nastavila nakon toga svoj rad kao da je to bila samo greška

Tekst: [email protected]

Obaviještavam naslovljene da su u Gradu Vukovaru uspostavljeni nehumani i izvanzakonski okviri postupanja prema građanima, što predstavlja najveći problem i uzrok patnji u Vukovaru. Takvi necivilizacijski modeli se godinama prikrivaju temama koje nemaju direktne veze sa stvarnim stanjem u Vukovaru, barem ne u predstavljenoj mjeri.

Početkom ove godine Tehnostan d.o.o. – uz očitu potporu i sudjelovanje interesnih i organiziranih skupina – naplaćuje usluge grijanja u stambenim jedinicama koje su prije više godina uredno isknjižene iz svih poslovnih odnosa sa Gradskom tvrtkom.

Kako sam se osobno uredno i pravno riješio svih nametnutih poslovnih odnosa sa Gradskom tvrtkom, te razumjevajući da je riječ o planiranoj nezakonitoj aktivnosti, s prigovorom sam se obratio nadzornom regulacijskom tijelu – Hrvatskoj energetskoj regulacijskoj agenciji – koja se posljedično niz puta očitovala obvezujućim stajalištima prema Gradskoj tvrtci.

Tehnostan odbija postupiti po svim obvezujućim naputcima koje mu Agencija na prigovore oštećenika dostavlja. Agencija ne želi, ne usuđuje se ili ne smije (!?) poduzimati mjere iz svoje nadležnosti.

Važnost Vukovara

Osobno sam kao i drugi oštećenici poslao na HERU više zahtjeva za poduzimanjem propisanih mjera iz nadležnosti Agencije zbog nepostupanja Tvrtke po obvezujućim naputcima, zbog nastavljanja izdavanja računa, opomena i tražbina, na što je Agencija postupala isključivo obvezujućim naputcima u kojima upućuje da nema potrebe za primjenom propisanih mjera prema Tvrtci, te da su oštećenici u mogućnosti pokrenuti upravni spor. Tehnostan je sva ta stajališta nadzornog i regulacijskog tijela ignorirao (!?), a o istom „problemu“ se „raspravilo“ na Gradskom vijeću grada Vukovara bez zauzimanja stava po tom pitanju, kao da to nije gradska tvrtka i kao da se to ne dešava u gradu Vukovaru.

Smatram da je jedino korektno pritom zaključiti da je očito u pitanju strah od interesnih skupina koje imaju moć da koriste po svojim potrebama važnost i ime Vukovara.

Tehnostan ne samo da je derogirao nadležnost Agencije, nego je i pristupio utuživanju stanara koji su u upravnom postupku dokazali da nemaju nikakve obveze prema Gradskoj tvrtci.

Naposljetku, uz sudjelovanje javnog bilježnika koji godinama ima „eksluzivu“ da surađuje sa gradskim tvrtkama – tj. operativno provodi postupke ovrhe – u konkretnom slučaju 18.09.2018.g. javni bilježnik i ovlaštenici Tehnostana puštaju na naplatu putem Financijske agencije fiktivnu tražbinu na koji je uredno i u roku uložen prigovor na prijedlog za ovrhu. Tvrtka je dakle podigla neosnovanu tužbu i naplatila se prije parničnog postupka. Organizirano kazneno djelo u suradnji ovlaštenika tvrtke i javnog bilježnika.

Saznajem od vukovarskih odvjetnika da je to uobičajena praksa prema izabranim žrtvama!?

U Vukovaru imamo Tvrtku sa javnim ovlastima koja ne priznaje upravni postupak, koja je samostalna u svom odlučivanju i može naplatiti fiktivnu uslugu bez ugovora, bez isporuke usluge; jer je ona Vlast!?

U Vukovaru imamo Tvrtku koja može predati prijedlog za ovrhu temeljem poništene tražbine, te u „suradnji“ sa partnerskim javnobilježničkim uredom i prije presude parničnog Suda ništavnu tražbinu naplatiti; jer je ona Vlast!?

Tvrtku koja je 10 godina protuustavno i protuzakonito naplaćivala pričuvu od korisnika stanova i nastavila nakon toga svoj rad kao da je to bila samo greška!?

Imam samo dva pitanja i jednu istinu:

Postoji li u Vukovaru pravo jačega? Jesu li važnije skrivene kosti od prava na život bez reketa danas? Šutnjom odgovornih se neće ni jedan problem riješiti. Neka institucije rade svoj posao i neće biti ovih pitanja. Ne zanima me nezakoniti prosvjed koji organizira gradska vlast mimo svojih ovlasti. Zanima me da rade ono za što su ovlašteni.

Apel za zaštitu života

Ovo je apel o samo jednoj pojavnosti u Vukovaru koja tjera građane grada Vukovara na prijevremeno iseljenje ili odlazak bez karte i bez povratka. Apel za zaštitu života, barem u granicama u kojima Zakon mora djelovati. Na oglasnim gradskim panoima njihova imena su dominatna. I ako nekoga može tješiti za njihove kosti će se znati. Može li to onima koji zatvaraju oći pred besprizornim reketom biti opravdanje? Institucije moraju znati i upoznavati stvarnu istinu o životu u Vukovaru danas.

Institucije su dužne reagirati po nadležnosti na organizirano kazneno postupanje, mediji  obavijestiti javnost da postoje ova pitanja. Vrijeme za odgovor je sada. Herojska obrana Vukovara nije važnija od života u Vukovaru. Pravda i Zakon nisu jednosmjerna cesta i ne pripadaju izabranima.

Dokazi su mnogobrojni, jasni i nalaze se djelom na priloženim linkovima. Tko ne želi zatvoriti oći pred dokumentima će razumjeti razložnost ovog apela i postupati će po svojoj dužnosti. T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu
  1. Anonimno
    #1 Anonimno 25 rujna, 2018, 07:36

    Jedino vam preostaje da se udružite na javnom prosvjedu u Vukovaru idući mjesec i sve riješite o jednom trošku.
    Kad već imate podršku naše Vlade za organizaciju prosvjeda.

    Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code