STROSSMAYER I PARADOKS  PODNO KAPTOLSKIH BEDEMA

STROSSMAYER I PARADOKS  PODNO KAPTOLSKIH BEDEMA

13. veljače, 2021.

 

U svakom slučaju, kao vrsna poznavatelja, više nego zanimljiva LOJKIĆEVA raščlamba  glede fenomena „Strossmayerova južno/jugo/slavenstva“ (v. moto) ili, stekliški kazano, njegova „jugo-klerikalizma“. U čemu je paradoks?

1. Sve su institucije što ih je STROSSMAYER utemeljio u korist CRKVE i JUŽNO(JUGO)SLAVENSKIH NARODA protiv MASONERIJE, međutim, sve su pale u ruke MASONERIJE protiv koje se navodno borio.

2- S tim u svezi, kako ranija (Ivo PILAR, Ivan ORŠANIĆ, Ivo KORSKY) tako i novija (Jure KRIŠTO, Zlatko MATIJEVIĆ, Tomislav JONJIĆ) „stekliška“ povjesnica pokazuje: kako je – inače, nedvojbeno čedo britanske masonerije – STROSSMAYER-RAČKOGA  „jugo-klerikalizam“ sam po sebi protukršćanski i protu južno(jugo)slavenski.

3. Ako je tako, izravno za Hrvate, spomenuti paradoks najbolje (raz)otkriva Vladimir KOŠČAK  (v. slide) – zasigurno, jedan od vodećih strossmayeerologa – čija je spoznaja iznimno važna u ozračju dramatične završnice nacionalno-političke integracije.

(NATIO CROATICA CLAVIS).

4. Naime, onkraj izvorna HAULIK-MAŽURANIĆEVOG „nacional-liberalizma“ (CRO-NACIJA), kritičko vrednovanje importirana STROSSMAYER-RAČKOGA „jugoklerikalizma“ (YU-NACIJA), kao djecu svoga vremena (dakle: povijesni kontekst), ne će učiniti nimalo manjim, za razliku od hic et nunc njihovih „kanoklisurina- baštinika.

5. Spomenuta „baštinčad“ – snujući podno „kaptolskih bedema“ i u „sjeni zrinjevačkih  platana“ (kao ideo-politički locus) – u ozračju „vrloga svijeta“, nuka  nam sreću i blagostanje po crti „luđačke košulje“ GRANIĆEVA „modernog suverenizma“ i, s tim u svezi, PUPOVČEVA „ustavnog patriotizma“. SAPIENTI SAT. T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code