SISAČKIM UMIROVLJENICIMA USKRS DOLAZI SAMO PRED IZBORE SVAKE ČETVRTE GODINE

SISAČKIM UMIROVLJENICIMA USKRS DOLAZI SAMO PRED IZBORE SVAKE ČETVRTE GODINE

25. ožujka, 2017.

 

 

Sisački HNS održao je 23. ožujka 2017. tiskovnu konferenciju pod radnim nazivom „Nakon mene neka bude potop“ koja je imala za cilj osvrt na materijale za Gradsko vijeće koje se održalo u petak, 24. ožujka 2017. godine. Novinarima se obratio predsjednik sisačkog HNS-a i kandidat za gradonačelnika Vlado Andučić
”Iako smo izrazili nadu da Gradsko vijeće kraj svog rada u ovom mandatu dočekati u koliko toliko zakonitoj i naizgled transparentnoj situaciji, nažalost isto se neće dogodi te će i ova, posljednja sjednica u ovom mandatu, završiti kršenjem samog Poslovnika Gradskog vijeća, članka 87. stavka 2 koji propisuje da je Gradsko vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika. Dužan sam podsjetiti i na dopis Ministarstva uprave od 28. studenoga 2016. godine vezano uz ovu problematiku u kojem naglašava da je Gradsko vijeće Grada Siska dužno u što kraćem roku izabrati novog predsjednika Gradskog vijeća radi daljnjeg zakonitog postupanja. Ujedno se naglašava da se navedena situacija oko neizbora predsjednika predstavničkog tijela u Gradu Sisku ponavlja.“ naglasio ja Andučić.
U nastavku se osvrnuo na 8. točku dnevnog reda Gradskog vijeća kojom se predlaže Zaključak o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2016. godinu,
iz koje proizlazi da je čak 78,59% svih ulaganja financirano iz kreditnih sredstava.
Ulaganja trgovačkih društava u objekte komunalne infrastrukture i nabave opreme za prijevoz putnika, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, tržnice na malo, financirana su sa čak 89,2% kreditnim sredstvima, što jasno govori o toliko puta spominjanim uštedama.
”Točka 12. pod nazivom Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju i refinanciranju kod OTP banke posebno je interesantna, budući da donosi sa sobom novo zaduženje u iznosu od 25,0 mln. kuna. Nekoliko je tu interesantnih stvari. U koliko toliko transparentnoj praksi lokalne samouprave, odluka takvog sadržaja ne stavlja se pred Gradsko vijeće kada znamo da je manje od 60 dana od lokalnih izbora. Nadalje, stvar je toliko hitna da se odustaje od uobičajene prakse da je stupanje na snagu odluke osmog dana od dana objave u Službenom glasniku SMŽ, već ista stupa na snagu dan nakon objave. U cijeloj odluci od predložena četiri segmenta kreditnog zaduženja, bitan je posljednji a to je kreditno zaduženje za opremanje RC Zibel u iznosu 8,5 mln. kuna, i to zbog ubrzanog postupka projektiranja i gradnje, što će omogućiti znatno bržu realizaciju cjelokupnog projekta.
Bitno je napomenuti da za Ledenu dvoranu postoji samo idejni projekt, cjeloviti glavni projekt još uvijek nije ni dostavljen gradu, već samo dijelovi, tako da nema ni mogućnosti revizije glavnog projekta a da ne govorimo o građevinskoj dozvoli. Čemu tolika žurba?” upitao je Andučić.

Konačno osvrnuvši se na točku 16. Prijedlog Odluke o isplati prigodne jednokratne naknade – uskrsnice umirovljenicima, Andučić je napomenuo da pozdravlja tu odluku, no istaknuo je tužnu činjenicu da sisačkim umirovljenicima Uskrs dolazi svako četiri godine i to pred izbore.
Istakao je da HNS i HSU već tri godine bezuspješno traže da se podignu sredstva za program ”Dnevni boravak 3+2” koji iznosi svega 90.333,00 kuna godišnje, a koji pruža niz pogodnosti našim umirovljenicima i starijim osobama, da uz stručno vodstvo na dnevnoj osnovi borave u Domu umirovljenika, druže se, i kreativno provode svoje vrijeme. Nažalost, dosada nije bilo razumijevanja. Na kraju tiskovne Andučić je izrazio nadu da je ovo posljednji saziv Gradskog vijeća, ali i izvršne vlasti koja će se na ovakav način odnositi prema umirovljenicima.

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati

Podružnica Sisak T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu
  1. hrvatski posavac
    #1 hrvatski posavac 27 ožujka, 2017, 20:46

    Neka se je Vlado glasio s ovim super komentarom. zar nije dosta tog betona i kamenja po gradu…za deset godina netko se bude sjetio da ovo kamenje u Drugoj ulici išlajfa i izbrusi…pa treba negdje novce potrošit…samo ne znam koliko ljudi bude ostalo i kretalo se po izglancanom kamenju…

    Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code