PISMO AMINE NANIĆ

PISMO AMINE NANIĆ

6. ožujka, 2013.

Dana 03.03.2013. u 06:22 sata, u online magazinu Tjedno.hr, u kategoriji naslovne teme, objavljen je članak o promociji knjige „Manjine u pravu“ autorice Amine Nanić, koji članak potpisuje gospodin Ivan Raos, na sljedećoj web-stranici:

https://www.tjedno.hr/index.php/kategorija-nalsovne-2/2427-privilegirana-srpska-narodna-manjina, pod naslovom „Privilegirana srpska nacionalna manjina“ (dalje u tekstu: Članak).

Vjerujem da ste, kao glavni urednik, odabrali predmetni naslov Članka, vođeni rečenicom napisanom u Članku, a koja glasi, citiram: „Ipak, iako nije u knjizi doslovice kazano – očito je i da se narodna manjina Srba sve više i više privilegira u odnosu na druge narodne manjine u Hrvatskoj !“.

Ističem da rečenica isključivo odražava mišljenje novinara, g. Raosa, a ne moje vlastito mišljenje. Predmetni sud nisam nikad iznijela u pisanom i usmenom obliku, izričito ili implicitno.

Čak sam na samom predstavljanju knjige održanom dana 27.02.2013. u knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović, na izričit upit jedne gospođe o tome postoje li privilegirane i neprivilegirane manjine i koje su to, odgovorila da sa znanstvene perspektive ne možemo niti jednu manjinu optužiti da je privilegirana, dok bi se, eventualno, romska manjina mogla proglasiti neprivilegiranom.

Čitavo predstavljanje knjige imam snimljeno, ukoliko se pokaže potrebnim dokazati moje tvrdnje pred sudom.

Dakle, citirana rečenica koja je objavljena u Članku i sam naslov Članka plasiraju u javnost netočne činjenice, dovode do nepotpunih i netočnih zaključaka, a isti bi mogli biti shvaćeni i kao govor mržnje.

S poštovanjem,

Amina Nanić, mag. iur.T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code