U SISKU ČASNIM SESTRAMA VRAĆENA ZGRADA

U SISKU ČASNIM SESTRAMA VRAĆENA ZGRADA

30. rujna, 2022.

 

Vlada RH je na svojoj sjednici  donijela odluku o povratu Crkvi zgrade u kojoj se nalazio, do potresa, Dječji dom Vrbina. Zgrada se vraća nekadašnjem vlasniku Družbi sestara milosrdnica svetoga Vinka Paulskoga, a na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Na temelju Zakona o naknadi Družba sestara milosrdnica svetoga Vinka Paulskoga podnijela je, u Zakonom o naknadi propisanom roku, zahtjev za povrat u vlasništvo nacionalizirane nekretnine označene kao k.č.br. 1341/2, zgrada mješovite uporabe, površine 337 m2, upisane u zk.ul.br. 5360, k.o. Sisak Stari, koja joj je oduzeta za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Iz rješenja Općinskog narodnog odbora Sisak od 18. rujna 1962., broj 8-3-2/4-1962. razvidno je da je na dan 28. prosinca 1958. nacionalizirana i postala društveno vlasništvo jednokatna najamna poslovna zgrada u Sisku, Tomislavova ulica broj 8, sagrađena na k.č.br. 572/1, zk.ul.br. 21. k.o. Sisak Stari, u ukupnoj površini od 615 m2, bivše vlasnice Družbe sestara milosrdnica svetoga Vinka Paulskoga te da se predmetna zgrada na temelju Ugovora o zakupu od 1. srpnja 1945. koristi kao Dječji dom narodnog heroja Selje Ogulinca.

Zahtjev za povrat zgrade podnesen je prije potresa, a nakon potresa, zbog oštećenja, Dječji dom Vrbina iselio se iz grade te se, u postupku, izjasnio kako tu zgradu Dom nema namjeru više koristiti.

Naime, nakon potresa je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, za potrebe Doma dodijeljene, bez naknade i na neodređeno vrijeme, nekretnine označene kao k.č.br. 1325/1 i k.č.br. 1325/2, upisane u zk.ul.br. 2878, k.o. Sisak Stari, i to za gradnju nove zgrade u kojoj bi se pružale socijalne usluge smještaja, poludnevnog boravka, savjetovanja, pomaganja i psihosocijalne podrške, koja bi bila sjedište doma. Riječ je o nekretninama koje se nalaze nedaleko sadašnje zgrade Doma koja se vraća crkvi.(SMA) T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code