Spaceship Yugoslavia

Spaceship Yugoslavia

20. rujna, 2011.

photo-kultura-vesti-izlozba-spaceship_yu1_h_537736660

U Berlinu se, od 24. rujna do 30. listopada, održava grupna izložba ‘Spaceship Yugoslavia – The Suspension of Time’

‘Spaceship Yugoslavia – The Suspension of Time’ tematizira suvremene pristupe (post)jugoslavenskoj historiji. Na izložbi će biti prezentirani umjetnički projekti i teoretske pozicije, koji rasvjetljavaju kulturne, estetske, političke i socioekonomske aspekte postjugoslavenske realnosti. Izložba nastoji osnažiti i etablirati kritička gledišta na višestruke politike nekadašnjih jugoslavenskih republika u trenutku takozvane tranzicije ka kapitalizmu.

Sudjeluju: Adela Jušić / Lana Čmajčanin, Alban Muja, Bojan Fajfrić, Damir Radović, Igor Grubić, Hristina Ivanoska, Klopka za pionira, Marko Krojač, Marijan Crtalić, Marcel Mališ, Grupa Spomenik, Nina Höchtl, Peter Mlakar / Laibach, Phil Collins, Sebastjan Leban / Staš Kleindienst, Vahida Ramujkić, Vesna Pavlović.

Nakon transformacije evropskih socijalističkih državnih sistema 1989 godine, političke pozicije postkomunizma se artikuliraju kroz označavanje dijelova ili sveukupnog prošlog socijalističkog sistema kao totalitarnog, kako bi opravdale svoj zahtjev za slobodom – slobodom na izražavanje etničkog identiteta i /ili slobodom na privatno vlasništvo. Tematika socijalističke realnosti koja je nebrojeno puta diskreditirana kao ‘historijska’ biti će nasuprot tome, iznova usidrena, te ponuđena i označena kao alternativna misaona konstrukcija. Ova tematika će biti evakuirana iz ličnog/privatnog područja i istražena u odnosu na konkretne političke tendencije – na primjer u odnosu na oduženo, predstojeće pripajanje bivših jugoslavenskih republika Evropskoj uniji.

U izložbi će prevladavati djela umjetnica i umjetnika srednje i mlađe generacije, koje/koji ne predlažu romantične poglede u prošlost, niti zauzimaju disidentske pozicije. Izložba se može percipirati kao platforma samoiniciranog obrazovanja, ili kao okvir za refleksiju, unutar kojeg se mogu manifestirati kritične pozicije u odnosu na prošlost i sadašnjost. Izložbeni projekt se bavi pitanjem na koji način je moguće danas konstruktivno reflektirati socijalističku prošlost – onu prošlost koja je mlađim generacijama bila i jest dostupna samo kroz filtar ideološki motivirane, javne diskreditacije.

U kojoj mjeri je moguće kroz priznavanje prošlosti, neopterećene revizionizmom i nostalgijom, doprinijeti koncepciji budućih društvenih transformacijskih procesa – to je pitanje, koje se ne da iscrpiti prosto kroz sukobljavanje s historijskim konstrukcijama u bivšoj Jugoslaviji.

Ovo pitanje se također čini smislenim postaviti u kontekstu Berlina, te narativa njemačkog diskursa zaokreta i ujedinjenja. ‘Spaceship Yugoslavia – The Suspension of Time’ sugerira svojim posjetiteljima da sumnjaju u normativne naracije i da ih propituju kroz precizno istraživanje i estetske radne primjere.

Izložbu prati izložbeni katalog, izdavačka kuća argobooks. Organizatori/ce i kuratori/ce izložbe su Anita Šurkić, Arman Kulašić, Arnela Mujkanović, Dejan Marković, Jovana Komnenić, Katja Sudec, Naomi Hennig.

Prateći program uključuje radionice i diskusije, edukacijske programe i filmski program u kinu Arsenal

Radionice:
– 24. rujan 2011, 12 h – Čega je ime danas rat?
Radionica & diskusija sa Grupom Spomenik, podržano od strane Rosa Luxemburg Stiftung

2. & 3. listopad 2011.
Historije u raspravi – radionica sa Vahidom Ramujkić

Vodič kroz izložbu – 25. rujan, 2., 16., 23. & 30. listopad 2011, 17 sati

Medijacija umjetnosti s Catrionom Shaw
Kombicar – Tura sa Rüdigerom Rossig: 9. listopad 2011, 14 h

Filmski program
6.- 8. & 12.- 14. listopad 2011, Kino Arsenal, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin
YU GO Banditi (Yu Go Bandits), kustosica Vedrana Madžar
S pratećim video programom, kustosica Nataša Tepavčević

Izvor:e-novine.com

4 komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code