PROSPEROV NOVAK, GRČIĆ, PAVLETIĆ, BOGIŠIĆ…

PROSPEROV NOVAK, GRČIĆ, PAVLETIĆ, BOGIŠIĆ…

2. prosinca, 2012.

 

0
Od Matice uzimali novac i za nenapisana djela

Piše: Dražen Stjepandić

Veliki kriminal u zgradi pored policije u Petrinjskoj. U kući u kojoj afere nikad ne prestaju izbila je afera nad aferama. Matica hrvatska je institucija koja se financira iz proračuna sa 7 milijuna kuna godišnje. Uz povjerljive dokument  koji dokazuje što se godinama događalo s tim milijunima, kad su iz proračuna dospijevali na račune ustanove u Matičinoj 2, portal tjedno izdvaja detalje o čemu još u javnosti nije bilo riječi.

Proteklog tjedna u Večernjem listu su najavili aferu, već i u Jutarnjem listu su pokazali da i oni posjeduju isti dokument, pismo bivšeg poslovnog tajnika Augusta Turine „Prijedlog za pokretanje izvanrednog postupka ocjene rada i odgovornosti glavnog tajnika Matice hrvatske Zorislava Lukića te ocjene zakonitosti rada Udruge „Matica hrvatska“. No, najzanimljiviji podaci i dokazi navedeni u tom spornom pismu još nisu objavljeni. Velika afera zasad je prikazana kao sukob bivšeg poslovnog i sadašnjeg glavnog tajnika.

U mnoštvu zanimljivih podataka, navedenih na sedamnaest gusto tipkanih stranica u oči upadaju podaci koji se odnose na autorske honorare koje su naplatili neki uglednici i to za radove koji nikad nisu isporučeni. Ništa nije manje zanimljivo napomenuti kako su ti podaci u do sada objavljenim tekstovima koji su ukazivali na ovu aferu nad aferama pažljivo zaobiđeni, što govori o općem klijentalizmu u kulturi. O  odnosu novinara kulturnjaka i uglednika.

U tekstovima koji su otvorili ovu aferu prekočena su imena kao: Slobodan Prosperov Novak, Velimir Visković, Vlaho Bogišić, Marko Grčić, pokojni Vlatko Pavletić…

Po uzoru na Marka Kraljevića, koji je malo pio, malo šarcu davao,  enormne honorare Igor Zidić i njegovi najbliži suradnici su uz uglednike potpisivali i sebi. Tako su Maticu hrvatsku uz razne fiktivne ugovore za poslove preko student- servisa, za snimanje filmova, putne troškove i troškove reprezentacije pljačkali i preko honorara za svoja djela. Polako ali sigurno iz Matice hrvatske su odlazili milijunski iznosi.

60 000 KUNA ZA PROSPEROVA NOVAKA

Dr August Turinua, nekadašnji djelatnik financijske policije u svom pismu je sve potanko nabrojao stručno navodeći i dokumente koji napisano dokazuju:

 „b. Nadalje, tužba nikada nije podignuta niti protiv autora Slobodana Prosperova-Novaka kojem je

dana 21. travnja 2006. godine isplaćen neto honorar od ukupno 60.000 kn za navodno

prirenivanje 4 dijela koji nikada nisu napravljeni odnosno predani Matici hrvatskoj čime je

Matica hrvatska izravno oštećena, a iznos štete je još veći s obzirom da je Matica hrvatska za

istu osobu platila i sva prateća zakonska davanja na ovako isplaćen neto iznos.

Dokaz:

_ Ugovori u korist Slobodana Prosperova-Novaka.

_ Izvještaj o naknadama za zaključene isplate – 319002.

_ Poziv na ispunjenje ugovorne obveze od 3. studenog 2011. Ur. broj: 308/11

potpisano od strane Igora Zidića.

_ Pisano očitovanje Slobodana Prosperova-Novaka od 14.11.2011. (kojim je

prekinuta zastara potraživanja, ali po tom pitanju nije ništa poduzeto).

_ E-mail dopis, Damir Zorić od 25. listopada 2010. – 15:05 h

_ Saslušanje svjedokinje Vesne Orešković voditeljice Službe financija

Iz ovog konkretnog primjera dokaziva su obilježja kaznenog djela nezakonita pogodovanja.

c. Nadalje, u razdoblju od 2007. do 2011. godine sa žiro-računa Matice hrvatske isplaćeni su

autorski honorari osobama i u iznosima za projekt tzv. „Hrvatska povijest“ a kako slijedi:

R.BR. UREDNIK

NETO

ISPLAĆENO

POREZI I

DOPRINOSI

UKUPNO

ISPLAĆENO

1 LOVORKA ČORALIĆ 71.940,00 kn 18.797,28 kn 90.737,28 kn

2 IVAN JURKOVIĆ 72.000,00 kn 16.683,84 kn 88.683,84 kn

3 DAMIR KABRIĆ 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

4 MARIJA KABRIĆ 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

5 ZORAN LADIĆ 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

6 SUZANA LEČEK 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

7 ZRINKA NIKOLIĆ-JAKUS 72.000,00 kn 18.737,28 kn 90.737,28 kn

8 VLASTA ŠVOGER 36.000,00 kn 9.368,64 kn 45.368,64 kn

9 JASNA TURKALJ 36.000,00 kn 9.368,64 kn 45.368,64 kn

575.940,00 kn 147.904,80 kn 723.844,80 kn

Pored toga, za potrebe edicije„Hrvatska povijest“ plaćeni su i putni troškovi u iznosu 22.725,64

kn što sveukupno za potrebe ovog „projekta“ iznosi 746.570,44 kn.

Stranica 10 od 18

1842- 2012.

Knjige iz projekta „Hrvatska povijest“ do danas nisu izdane.

Time se osnovano sumnja da su gore navedene osobe iz projekta „Hrvatska povijest“ stekle

protupravnu imovinsku korist na teret Matice hrvatske i državnog proračuna Republike

Hrvatske što su im osobe koje su potpisale autorske ugovore omogućile, a što ima obilježja

zlouporabe položaja i ovlasti opisanog u članku 291. KZ.

Dokaz:

_ Izvještaj o naknadama za zaključene isplate: 17000038: MH-HRVATSKA

POVIJEST

d. Nadalje, u razdoblju od 2008. godine do danas za projekt tzv. „Enciklopedija Matice hrvatske“

sa žiro-računa Matice hrvatske isplaćeni su autorski honorari osobama u ukupnom iznosu

447.987,92 kn neto odnosno 565.595,18 kn bruto a kako slijedi:

1. Igor Zidić, glavni urednik: primio za razdoblje 02/2008 do 09/2012 neto iznos

196.360 kn, bruto izdatak 249.595,18 kn.

2. Jelena Hekman, urednica izdanja: primila za razdoblje 08/2010 do 09/2012 neto

iznos 130.720 kn, bruto izdatak 166.351,66 kn.

3. Ivica Matičević, redaktor izdanja; primio za razdoblje 02/2009 do 09/2012 neto

iznos 74.700 kn, bruto izdatak 94.139,82 kn.

4. Marko Grčić, suradnik ?; primio za razdoblje 02/2009 do 12/2009 neto iznos

46.207,92 kn, bruto izdatak 55.576,44 kn.

Dokaz:

_ Izvještaj o naknadama za zaključene isplate: 17000042: MH-ENCIKLOPEDIJA,

_ Uvid u bruto bilancu MH za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godine

_ Saslušanje svjedokinje Vesne Orešković voditeljice Službe financija

_ Autorski ugovori na osobe 1-4, gore, dostupni u Službi financija Matice hrvatske

Time se osnovano sumnja da su gore navedene osobe iz projekta „Enciklopedija Matice

hrvatske“ stekle protupravnu imovinsku korist na teret Matice hrvatske i državnog proračuna

Republike Hrvatske što su im osobe koje su potpisale autorske ugovore omogućile, a što ima

obilježja zlouporabe položaja i ovlasti opisanog u članku 291. KZ.

Kumulativno, samo na „projektima“ „Hrvatska povijest“ i „Enciklopedija Matice hrvatske“

isplaćeno je u navedenom razdoblju sveukupno neto 1.014.428 kn odnosno bruto 1.300.193 Kn za

što do dana podnošenja ovog prijedloga nije primljena nikakva protučinidba te je Matica hrvatska, a

time neposredno i državni proračun Republike Hrvatske oštećen za navedeni iznos.

Godišnji izvještaji za ove dvije edicije izranuju se pro forma radi toga što su, primjerice, za projekt

„Enciklopedija Matice hrvatske“ primljene i osjetne potpore Ministarstva kulture koje su navodno

za 2012. godinu i ukinute. Glavni urednici i urednici ovih izdanja, naravno, tvrditi će da je sve „u

postupku“.

Stranica 11 od 18

1842- 2012.

IV. Sumnja na sklapanje štetnih autorskih ugovora

Samo za razne autorske ugovore u razdoblju primjene strogih mjera štednje i to u godinama 2009.,

2010. i 2011. isplaćeno je ukupno gotovo 6.000.000 kn i to kako slijedi:

a. 2009. godina bruto 2.330.020,03 kn

b. 2010. godina bruto 1.825.976,81 kn

c. 2011. godina bruto 1.756.529,66 kn

U nastavku će svakao trebati razmotriti ulogu Jelene Hekman. Sumnjive radnje vezane uz ugovore preko student-servisa nisu jedino za što ju se optužuje. Upućeni tvrde da u ovoj aferi što će se do kraja tek rasplamsati ona ima mnogo toga za ispričati, ništa manje negoli glavni tajnik Zorislav Lukić.

Citiramo: „I. Isplate putem fiktivnih student-servis ugovora

U razdoblju od minimalno 5 godina odnosno od 2006. do 2010. godine, ali i prije, putem raznih

student-servis ugovora u navedenom razdoblju, ali i ranije, na ime raznih studenata, s računa Matice

hrvatske isplaćeno je izmenu 2 i 2,5 milijuna kuna neoporezivih naknada a za većinu se sumnja da

su sklopljeni fiktivno. Ukupni bruto iznosi studentskih ugovora izdanih za Maticu hrvatsku su kako

slijedi:

a. 2010. godina: 276.982,71 kn – kartica analitičkog konta 4257000

b. 2009. godina: 398.539,70 kn – kartica analitičkog konta 3237700

c. 2008. godina: 802.167,80 kn – kartica analitičkog konta 3237700

d. 2007. godina: 537.464,18 kn – kartica analitičkog konta 3237700

e. 2006. godina: 430.872,07 kn – kartica analitičkog konta 3237700

što čini ukupno 2.446.026,46 kn bruto isplaćeno na ime student-servis ugovora u razdoblju od 2006.

do 2010.“

KRAJ IGORA ZIDIĆA

Hoće li pismo Augusta Turine dotjerati cara do duvara? Je li Igor Zidić konačno pred zidom? Igor Zidić je uz Zorislava Lukića i Jelenu Hekman ključna osoba u velikom kriminalu u zgradi pored policije.  Hrvatina koja je u socijalizmu mijenjala stanove i žene. Desničar na platnoj listi ljevice. Prva reakcija kad je čuo za pismo bila mu je pitanje:“Gdje ste sve i kome ste sve ovaj spis poslali?“

Nažalost mnogo toga još nije objavljeno, o aferi nad aferama do sada se pisalo zaobilazeći glavne protagoniste. A u mnoštvu kompromitirajućih podataka vidi se mnogo uglednika s pekmezom na rukama. Tko zna što će predstojeće preciznije istrage tek otkriti u ovom „Agrokomercu hrvatske kulture“. T

3 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Meron
  #2 Meron 4 prosinca, 2012, 04:28

  Kako su se lijepo rasporedili naši uvaženi lopovi i u Matici hrvatskoj, našoj najstarijoj i najuglednijoj kulturnoj ustanovi
  napunili džepove. Treba ih iza brave, pa nek tamo pare broje!

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Zenga
  #3 Zenga 3 prosinca, 2012, 04:26

  Popala maca…Igora i njegove mafije!
  Trebalo je čovjeku, pa taj čovjek hrani četiri žene i buljuk djece. Tko kaže da u zemlju Hrvta nema harema, aga i begova, lažnih veličina i velikih lopova!

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code