POPIS ČLANOVA STOŽERA ZIMSKE SLUŽBE U  ZAGREBU

POPIS ČLANOVA STOŽERA ZIMSKE SLUŽBE U ZAGREBU

15. siječnja, 2013.

bandic cisti snijeg1

U ponedjeljak  14. siječnja, u 19,00 sati, u bazi Zimske službe, Žitnjak bb, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je sazvao sjednicu Glavnog i Operativnog stožera Zimske službe, kojoj su  prisustvovali  i predstavnici svih mjerodavnih ureda i službi u gradu.

Fotografija: Mario Čužić/www.mojzagreb.info

Na sjednici je razriješen dosadašnji predsjednik  Zimske službe Mijo Bejzer. Funkciju prvog čovjeka Operativnog stožera Zimske službe preuzeo je gradonačelnik Milan Bandić.

Sukladno najavi zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u bazi Zimske službe, kada je formalno preuzeo vođenje i koordinaciju Zimske službe, od utorka  je otvorena  besplatna telefonska linija – 0800 2554 – na koju će građani 24 sata dnevno moći prijavljivati probleme sa snijegom.

U prilogu donosimo Zaključak o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Operativnog stožera zimske službe za 2012./13. Godinu.

Prilog:

Na temelju članka 56. točke 18. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba, ___________  2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Operativnog stožera zimske službe za 2012./2013.

 1. U Operativnom stožeru zimske službe za 2012./2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/12 i 16/12), razrješuju se:

–          predsjednik

               Mijo Bezer, dipl. ing., Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

–          zamjenik predsjednika

Tomislav Mališ, dipl.ing.građ., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste,

 

–          članovi:

Mario Miljavac, dipl. ing., Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Anica Drmić, dipl. iur., Služba za mjesnu samoupravu,

Zoran Ježić, dipl. ing., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking,

Hasan Džonbić, dipl. ing., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste,

Marina Lovrečki, dipl. ing., Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Vojko Rešetar, dipl. polit., Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

Mladen Volarić, ing., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća,

Jure Leko, dipl. ing., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac,

Franjo Miličević, dipl. ing. građ., Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebački električni tramvaj,

Vlado Piškor, dipl. ing., Vodoprivreda Zagreb, d.o.o., Petrovaradinska 110.

2. U Operativni stožer zimske službe za 2012./2013. imenuje se:

– za predsjednika:

Milan Bandić, dipl. politolog, gradonačelnik Grada Zagreba,

– za zamjenika predsjednika:

Davor Jelavić, dipl.oec, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

  – za članove:

  Željko Horvat, poseban viši savjetnik gradonačelnika za koordinaciju gradske uprave,

  Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama,               

      Miro Laco, pročelnik Ureda gradonačelnika,

     Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport,

     Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje,

        Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije,

        Silvije Novak, pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode,                      

        Nevenka Krznarić, pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove,

        Jadranka Veselić  Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj  

         Grada,

        Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,

        Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu

         Grada,

        Vidoje Bulum,pročelnik Stručne službe gradonačelnika,

         Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj,

         Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda,

         Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo,

         Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu,

         Krešimir Ladešić, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu,

         Emil Tuk, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo,

     Ivo Čović, predsjednik uprave, Zagrebački holding d.o.o.,               

     Alen Gospočić,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica  Zagrebačke ceste,

     Branimir Valašek,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća,

     Igor Toljan,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica  Zrinjevac,

     Ante Cicvarić,   Zagrebački holding d.o.o., Podružnica   Autobusni kolodvor Zagreb,

     Davor Poljak,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja Zagreb,

     Joško Jakelić,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradsko stambeno komunalno

     gospodarstvo,

     Ivo Erić,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Upravljanje sportskim objektima,

     Robert Mišeta,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking,

     Dubravko Baričević, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebački električni  

     tramvaj,

     Dario Kobeščak,  Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Tržnice Zagreb,

     Tada Cigić,   Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali Zagreb,                                                            

     Tomislav Pervan,  Arena Zagreb d.o.o.,

      Bruno Lacković, Gradska plinara Zagreb d.o.o.,

      Igor Pirija, Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.,

     Željko Šimek, direktor Elektra Zagreb, HEP Operator distribucijskog sustava,                                                          

      Robert Krklec, direktor HEP Toplinarstvo d.o.o.,

     Goran Burušić, načelnik , Policijska uprava Zagrebačka,

     Zlatko Križanić, predsjednik,  Vatrogasna zajednica Grada Zagreba,

      Mladen Malčić, zapovjednik,  Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

3.  Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

 

 

 

 

 

 

                                                  OBRAZLOŽENJE

Zaključkom o osnivanju i imenovanju Operativnog stožera zimske službe za 2012./2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/12 i 16/12) osnovan je i imenovan Operativni stožer zimske službe  sa zadaćom koordiniranja i nadzora nad provedbom Plana zimske službe na području Grada Zagreba za 2012./2013. godinu.

S obzirom da je protekla dva dana u Zagrebu palo 70 cm snijega, što je najveća razina snijega otkad postoje mjerenja i da su sve ekipe Zimske službe u neprestanom pogonu protekla 24 sata, potrebno je angažirati sve raspoložive snage i dodatnu opremu kako bi sve vitalne strukture i javne službe u Gradu Zagrebu mogle nesmetano funkcionirati.

Slijedom toga imenuje se novi sastav Operativnog stožera zimske službe za 2012./2013. koji će zamijeniti dosadašnjeg predsjednika i članove koji je sada u puno širem sastavu jer se očekuje da je isti sastav operativniji i efikasniji u rješavanju problema koje mogu prouzročiti nastale vremenske nepogode u Gradu Zagrebu. T

 

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code