NE PO VUKU NEGO PO SAVI MRKALJU

NE PO VUKU NEGO PO SAVI MRKALJU

28. rujna, 2014.

 23 13 07 2013 02 13 Vuk Karadžić

Katolička crkva je taj jezik oduvjek nazivala “lingua illyrica”

Napisao: akademik Mirko Vidović

 

U Hrvatskoj nikad nije bio prekinut kontinuitet pismensti na narodnom jeziku, ni za glagoljaša, ni nakon usvajanja latinskog pisma. Da je jezik u upoprabi i kod naših crkvenih i svjetovnih ljudi bio – hrvatski jezik – a ne neki slavenski prisvarak, dokazuje i ‘Hrvojev misal’ i Marulićeva ‘Judita’ ‘na versim ‘rvatckim složena’. Uz tradiciju naših latinaša, održala se je i sve više jačala i tradicija narodnjaka. ,Bartol Kasić, rodom s otoka Paga napisao je, dva i pol stoljeća prije Vuka!, prvu hrvatsku gramatiku “Institutiones linguae illyricae” (1604.) – po uzoru na metodiku sastavljanja gramatike latinskog jezika.

 LINGUA ILLYRICA 

 I dok su se Srbijanci zanosili ‘slavenoserbskim’ jezikom, u Hrvatskoj je, u osamnaestom stoljeću napisano – četiri pravopisa hrvatskoga jezika za četiri različita narječja: za Dubrovnik, Bosnu, Dalmaciju i Salavoniju! A, nakon pojave rječnika Della Belle i Michaglie, pojavio se je i prvi enciklopedijski rječnik “Rjecsoslozje” koji napisao fratar Joakim Stulli u Dubrovniku na ‘ilirsko-latinsko-talijanskom jeziku’ i objavio ga u dva toma tek pocetkom 19. stoljeća (1806.). Prvu opširnu i odlično dokumentiranu ‘Povijest Kraljevine Hrvatske i Dalmacije” napisao je Trogiranin, Ivan Lučić i dao je objaviti u Amsterdamu, godine 1666. Zanimljivo je da je prvu povijest Srbijanaca napisao prvi hrvatski profesionalni književnik, Pavao Ritter-Vitezović“Serbia illustrata” negdje početkom osamnaestog stoljeća. Oko pola stoljeća kasnije prvu povijest Srbije koju je napisao jedan Srbijanac bila je “Povijest Srba, Hrvata i Bugara” koju je napisao Jovan Rajić. Ideju ilirstva u nas nije donio Napoleon, kako to neki tvrde. Katolička crkva je oduvijek nas jezik nazivala službeno ‘lingua illyrica’ i na Tridentskom koncilu ga proglasila jednim od četiri sakralna jezika u Katoličkoj crkvi, od kada su sva katolička sveučilišta morala naš jezik naučavati u svojim programima. Nemoguće je da je Sveta stolica živjela u zabludi dvije tisuće godina!

 ZNASTVENI PRISTUP

 Kakve veze ima taj naš drevni jezik, jezik sjedilačkog pučanstva s jezikom koji su upabircili i stavili na jednu gomilu na Balkan doklatareni Serbi? Jezik koji Srbijanci tek u najnovije vrijeme nazivaju srpski jezik’ i koji je zapravo denaturalizirani izdanak – nezamisliv bez svog korjena – bez jezika Bosne?

Na prostorima starog Illyricuma postoji jedan koherentan i u kontinuitetu razvojan jezik – a to je jezik Bosne. Svi okolni govori koji su iz političkih razloga proglašavani posebnim jezicima zapravo su – dijalekti tog jedinstvenog izvornog jezika, jezika Bosne koji je prvi, prije četiri stotine godina, shvatio Bartol Kašić, a koji je, prije 162 godine, u povodu ‘Bečkog dogovora’, uzet kao – podloga za nadgradnju hrvatskog književnog jezika.

U sustav prevođenja pri europskim institucijama EU treba biti unesen taj jezik, kao zajednički jezik za svo jezično područje oko Bosne. To nije samo pragmatično rješenje, nego i – stvar zdrava razuma i nepristrane znanosti.

 U ISTOJ DRŽAVI 

 Gajevo prihvaćanje jezika Bosne kao temelja za nastanak i razvoj hrvatskog službenog i književnog jezika Hrvati se nikad nisu odricali, a Srbijanci, koji su odbacili ideju Vuka da i sam tako nesto učini – podvaljuju nam da nas je Vuk jezikoslovno ujedinio sa Srbijancima. O nemogućnosti tog ‘ujedinjenja’ dovoljno je zapisano, opet, u “Pravoslavlju“: ‘Svet bizantinskog utecaja ne vidi mogućnosti zajedničkog opstanka u istoj državi s pripadnicima zapadne, rimske orjentacije, pogotovu posle II.sv. rata” (v. ‘Pravosl. od 01.10.1987.)

Da bismo izbjegli političkom i narodnom obezličenju kao i našoj vjerskoj tradiciji, mi smo morali povesti računa o sebi. Po onoj narodnoj u Bosni: U jato brave, da te vuk ne pojede!T

 

 

6 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Narodnjak
  #1 Narodnjak 2 listopada, 2014, 05:16

  http:ihji.hr/page/rjecnici-hrvatskog-jezika/12/

  a zatim i:

  http:hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatske gramatike

  Sapienti sat

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Narodnjak
  #2 Narodnjak 2 listopada, 2014, 05:06

  “Slovnik slavjanski latinskij harvatskij”, redovnik franjevac otac Ijacint Vatančić svojim je radom uvelike pomogao Iliriku (lat. Matthias Flacius Illyricus).

  Matija Vlačić Ilirik napisao je pravopis, a ne gramatiku.

  Sapienti sat.

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Ivan Vule Fridman
  #3 Ivan Vule Fridman 1 listopada, 2014, 13:20

  errata corrige: r=t Matija Vlačić Ilirikus
  ————————————————–
  Prvu hrvatsku gramatiku je napisao Matija Vlačić Ilirikus – SLOVNIK JAZYKA HERVATSKOG, a Bartol Kašić je napisao drugu po redu.

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Ivan Vule Fridman
  #4 Ivan Vule Fridman 1 listopada, 2014, 13:15

  Prvu hrvatsku gramatiku je napisao Marija Vlačić Ilirikus – SLOVNIK JAZYKA HERVATSKOG, a Bartol Kašić je napisao drugu po redu.

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. Gospar
  #5 Gospar 30 rujna, 2014, 06:53

  Dođete li u Zadar, prođite pokraj Nadbiskupske palače i pogledajte izlog crkvene knjižare u kojem ćete naći izložene knjige bivših jugoslavsnekih i partijskih glavonja, a niti jednu jedini knjigu disidenasta, oponenata, a kamo li emigranata. Nakon toliko napora ljudi od znanosti da ukažu na pošast panslavizma i jugomarksizma, u ovom izlogu ćete uočiti knjigu: “Povijest Hrvatske i ostalih južnoslavenskih zemalja”. Treba li tu neki komentar o posljedicama ‘Protokola o kolaboraciji” izmedju Tita i Pavla VI iz 1966???

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code