LINIĆ PODIŽE PDV NA 25%

LINIĆ PODIŽE PDV NA 25%

28. prosinca, 2011.

slavko-linic

Od 1.ožujka 2012. starta nova porezna reforma. Najvažnija značajka je povečanje PDV-a na 25%. Novi proračun Vlada će sastaviti do veljače, a do tada
će se pripremiti i zakonsko rješenje kojim će se reinvestirana dobit osloboditi od plaćanja. Pritom se kao reinvestirana dobit podrazumijeva i zadržava
dobit tvrtki, koje će ostvarenjem u tekućoj godini pokriti likvidonosne probleme iz prethodnih godina. Šira porezna reforma priprema se za drugu
polovicu godine kada će Vlada napraviti prvi rebalans proračuna. »Važnije reforme u poreznom dijelu bit će pripremljene do 1.srpnja i tada možemo
očekivati prvi rebalans proračuna«, kazao je Linić.

A u sklopu porezne reforme priprema se uvođenje nekoliko novih poreza, poput poreza na kapitalnu dobit i dividendu te poreza na imovinu, koji će
progresivno oporezivati svu neiskorištenu imovinu, dok će s druge strane imovinu koja je u uporabi oporezivati niskim stopama. Razmišlja se i o
izmjeni stope poreza na dobit te uvođenju zaštitne kamate, a parafiskalni nameti minimalno će se prepoloviti ili smanjiti za više od 66 posto.

Priprema se i Zakon o financijskom poslovanju koji će obuhvaćati niz izmjena kojima bi se trebala zaustaviti nelikvidnost. Naime, država će se držati
smjernica Europske unije po kojima se zadržavaju rokovi plaćanja od 30 dana, odnosno 60 dana za zdravstveni sektor. Poduzetnici će morati plaćati
u roku 45 dana, odnosno 60 dana ukoliko se dvije privatne tvrtke međusobno tako dogovore. Nakon isteka tog roka teče 30 dana u kojima se tvrtki
dozvoljava da sama pokuša izvršiti plaćanje, a potom 90 dana za nagodbu vjerovnika i dužnika. Vjerovnicima će se omogućiti da naplate potraživanja
oduzimanje nekretnina i pokretnina dužnika ili ulaskom u vlasničku strukturu. Kako bi se sustav mogao primijeniti na sve vjerovnike mijenjat će se
i Zakon o bankarstvu u onom dijelu koji zabranjuje bankama plasmane u tvrtke u kojima imaju vlasničke udjele. »Ako se ni tim sredstvima ne uspije
naplatiti potraživanje ići će se na brze stečajne postupke«, pojasnio je Linić.

Strukturne reforme pripremit će se sa drugu polovicu godine, a obuhvaćat će smanjenje mase plaća u javnom sektoru, smanjenje broja lokalnih
jedinica i smanjenje izdvajanja za zdravstvo te olakšice u oporezivanju dohotka.

Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske pozdravila je najave nove Vade o smanjenju stope PDV-a u turizmu jer je to veliki korak prema jačanju

konkurentnosti i razvoju nacionalnog turizma. Već duže vrijeme hotelijeri zahtijevaju snižavanje stope PDV-a na 8 posto za sve usluge u turizmu jer

je to osnovni preduvjet za nove investicije koje su nužne za daljnji razvoj hrvatskog turizma, poručili su. Smanjenjem PDV-a u turizmu stvorit će se

preduvjeti za ostvarenje značajno većih prihoda od turizma u budućem razdoblju, što je od vitalnog interesa za razvoj cjelokupnog gospodarstva u

Republici Hrvatskoj, stoji u priopćenju Udruge. T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code