KARLOVAČKI GIMNAZIJALAC TESLA

KARLOVAČKI GIMNAZIJALAC TESLA

6. travnja, 2014.
 
Teslini danu u društvu mreže Karlovac-Zagreb-Beograd
 
Projekt Tesla-Karlovac-Croatia
 
Napisala: Andrea Štalcar-Furač
 
Karlovac je proglašenje NACIONALNOG DANA NIKOLE TESLE dočekao otvorenih vrata. Projekt Tesla-Karlovac-Croatia već je predstavljen ciljanoj javnosti a putem stranice https://www.facebook.com/pages/Tesla-Karlovac-Croatia/608228832576092 uspostavio je i sve referentne poveznice s nacionalnom i internacionalnom javnošću. Stoga danas, kad Hrvatska „otkriva“ Teslu, karlovačka priča s pozicije civilnog društva ne ostaje praznih ruku. Tesla-Karlovac-Croatia nalazi svoj put.
 

KARLOVAC I MEDIJSKA VIDLJIVOST

 
Projekt Tesla-Karlovac-Croatia je koncept kontinuiranog pozicioniranja Karlovca na europskoj karti vidljivosti i medijske prepoznatljivosti te manifestacije inspirirane Teslom. Komparativne prednosti s obzirom na autohtonost priče vezane uz Teslu i karlovačke lokacije vežu se kroz inspiraciju svjetlom koje simbolizira Teslu, te vodom, s obzirom da je Karlovac grad na četirima rijekama. Svjetlo i voda simboli su života, novog početka. Grad svjetla i vode simbolizira potencijal, širinu, kreativnost, sve ono što kroz manifestaciju inspiriranu Teslom prikazujemo kao karlovačku komparativnu prednost. Projekt uključuje i sveobuhvatnost manifestacije koja od ove godine otvara novi pristup širini Teslina lika i djela ( znanost u kulturi i umjetnosti) uključujući udruge i institucije u kulturi, umjetnosti i znanosti. Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode zapravo je znanstveno-manifestacijski pristup kulturi i umjetnosti Karlovca inspiriran Teslom.
U temi Tesle u Karlovcu na različite načine sudjeluju:
Marina Grčić, Goran Jakšić, Gimnazija Karlovac- Damir Mandić, Melita Spahić – Free Dance, Fotoklub Karlovac, KAfotka, Paviljon Katzler, ULAK
Autorica projekta, promo & media: Andrea Štalcar Furač, Novi svijet-Urbani
Likovno oblikovanje, multimedia: Leonard Lesić
Medijski platforma: www.ka-urbani.com
Temi Tesle u Karlovcu medijski su u samom početku pomogli: Z1, Radio Zagreb 1. program te HTV.
Karlovac u kontekstu Tesle doseže znatnu poziciju s obzirom na vjerodostojnost priče, izvorne lokacije na kojima je Tesla boravio, konzumaciju gradskih lokacija i činjenicu da je emotivna povezanost s Gimnazijom Karlovac ( današnji naziv) u kojoj je stekao zadnje obrazovanje za koje je imao službenu svjedodžbu itekako formirala Teslin životni put i osobnost. Činjenica da je Tesla često boravio na Korani, da je upravo rijeka njegova fascinacija, povezuje i atrakciju kupališta na Korani kao izvorišta priče i neophodne baštine i proširenja u cjelokupnom Teslinom opusu pozicioniranja Karlovca. Važan segment priče je i činjenica da su sve Tesline karlovačke poveznice i danas „žive“ te su ključ interesa Karlovčana i posjetitelja Karlovca.
 

PROJEKT KROZ DOGAĐAJE

 
Što će se u okviru projekta Tesla-Karlovac-Croatia događati ove godine:
Travanj 2014. : Javno predstavljanje aktivnosti projekta Tesla-Karlovac-Croatia
 
10.svibnja: Susret tima Tesla-Karlovac-Croatia sa predsjednikom Josipovićem te službeni početak projektnih aktivnosti
 
  • Svibanj: spoj znanosti, kulture i tradicije zasjat će u Paviljonu Katzler u posebno uređenim izlozima / Inspired by Tesla

  • Lipanj, u sklopu rođendana grada: KA salon: Gradski muzej Karlovac, izložba fotografija trojice autora: Zvonimir Gerber, Denis Stošić i Dinko Neskusil – Grad svjetla i vode ( inspirirano Teslom i hedonizmom svjetla i vode kao umjetničkim motivima) ( otvorenje na prvi dan proslave rođendana grada i traje do 13.7. )

 
10.srpanj : KA salon: Susret znanosti i kulture u gradu svjetla i vode: predstavljanje video spota: Tesla i Karlovac na Nacionalni DAN NIKOLE TESLE
 
U cijelom nizu Teslinih mjesta prebivanja, Karlovac mu je dao obrazovnu platformu, početnu točku formiranja mladog čovjeka na pragu životnih izazova, upravo u vremenu u kojem je i sam Karlovac bio jedno od najvažnijih obrazovnih, kulturnih i gospodarskih središta.
Kojih li vremenskih distanci a jednakog ushita. Koliko li je samo prevrata Tesla doživio, čak i kad više nije živio. Koliko otkrivanja i zaborava, koliko teških riječi malih ljudi. No jedno je sigurno, u nizu gradova koji su Teslu štovali Karlovac je onaj koji je Teslu s pravom živio. Ponekad tajno, ponekad javno, ali uvijek sa jednakim dostojanstvom.
“Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio”, rekao je Tesla o svojim izumima i zaslugama. U 21. stoljeću, u gradu koji je Teslu „lansirao“ u život, čvrstih temelja, s pravom ovakvim projektom urezuje Teslu u karlovačku vječnost. T