KALMETA I BILIĆ UNIŠTILI 123 PODUZEĆA

KALMETA I BILIĆ UNIŠTILI 123 PODUZEĆA

4. studenoga, 2012.

 

kalmetaibilic

Donosimo popis

Piše: Miljenko Marić, kandidat za gradonačelnka Zadra

Ovih dana dvije vodeće stranke u gradu Zadru naručile su plaćene ankete za sljedeće lokalne izbore u gradu Zadru prema kojima bi najviše glasova za gradonačelnika Zadra dobio kandidat HDZ-a Božidar Kalmeta i SDP-a Ivo Bilić, a ostali kandidati kao da ne postoje. Svima je jasno da isti preko naručenih anketa lažno uvjeravaju građane da će ostali kandidati izgubiti i da zato nema smisla da se bore.

Dostavljamo hrvatskoj javnosti osnivače Komercijalne banke Zadar koji su u vrijeme mandata Božidara Kalmete i Ive Bilića svi manje-više uništeni čime je gospodarstvo u Zadarskoj županiji potpuno devastirano. Kalmeta i Bilić su uništili tvorničku i poljoprivrednu proizvodnju.

 

Udružena banka Hrvatske –  Komercijalna banka, osnovna banka Zadar  (1987. godine)

 

Osnivači Komercijalne banke Zadar su sljedeći:

1. ››Adria‹‹ – radna organizacija za ulov i preradu ribe – OOUR ››Prerada ribe‹‹ – Zadar,

2. ››Adria‹‹ – radna organizacija za ulov i preradu ribe – OOUR ››Ulov ribe, remont brodova‹‹ – Kali,

3. ››Adria‹‹ – radna organizacija za ulov i preradu ribe – Radna zajednica zajedničke službe – Zadar,

4. ››Aerodrom Zadar‹‹- radna organizacija za obavljanje aerodromskih usluga – Zadar,

5. Radna organizacija ››Autohrvatska‹‹ Zagreb – OOUR ››Auto-kuća‹‹ – Zadar,

6. Radna organizacija ››Badel‹‹ Zagreb – OOUR ››Vinarija Benkovac‹‹ – Benkovac,

7.  Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Dorada‹‹ – Zadar,

8. Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Končaonica‹‹ – Zadar,

9.  Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Krep končaonica‹‹ – Zadar,

10. Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Konfekcija‹‹ – Zadar,

11. Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Pomoćne radionice‹‹ – Zadar,

12. Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Predionica‹‹ – Zadar,

13. Tekstilni kombinat ››Boris Kidrič‹‹ – OOUR ››Tkaonica‹‹ – Zadar,

14. Radna organizacija ››Bukovčanka‹‹ – Obrovac,

15. ››Cenmar‹‹ radna organizacija za uzgoj ribe, rakova i školjaka – Zadar,

16. ››Crnika‹‹ – Tvornica namještaja – Kali,

17.  Komunalna radna organizacija ››Čistoća‹‹ – Zadar,

18. Radna organizacija ››Danilo Štampalija‹‹ – OOUR ››Mlin‹‹ – Zadar,

19. Radna organizacija ››Dalmatinski rudnici boksita‹‹ – Obrovac,

20. Radna organizacija ››Danilo Štampalija‹‹ – OOUR ››Tvornica kruha‹‹ – Zadar,

21. Dom zdravlja ››Dr Jovo Jurković‹‹ – Benkovac,

22. ››Duhanprodukt‹‹ – Zagreb – radna organizacija  ››Tvornica duhana‹‹ – Zadar,

23. Radna organizacija  ››Elka‹‹ – Zagreb – OOUR ››Metalna užarija‹‹  – Zadar,

24. Radna organizacija ››Elektrodalmacija‹‹ – Split – OOUR ››Elektra‹‹ – Zadar,

25. Radna organizacija  ››Elektroprivreda‹‹ – Split – OOUR RHE – Obrovac,

26. Radna organizacija ››Elektromehanika – Sklad‹‹ – OOUR ››Bravarija‹‹ – Zadar,

27. Radna organizacija ››Elektromehanika – Sklad‹‹ – OOUR ››Centralno grijanje‹‹ – Zadar,

28. Radna organizacija ››Elektromehanika – Sklad‹‹ – OOUR ››Elektroinstalacija‹‹ – Zadar,

29. Radna organizacija ››Elektromehanika – Sklad‹‹ – OOUR ››Vodoinstalacija‹‹ – Zadar,

30. Radna organizacija ››Elektronika‹‹ – Zadar,

31. Fond za društveno – ekonomski razvoj općine Obrovac,

32. Radna organizacija ››Gramat‹‹ – Zagreb – OOUR ››Veletrgovina‹‹ – Zadar,

33. ››Jadera‹‹ – radna organizacija za hotelske i ugostiteljske usluge – OOUR ››Central‹‹ – Zadar,

34. ››Jadera‹‹ – radna organizacija za hotelske i ugostiteljske usluge – OOUR ››Hoteli‹‹ – Zadar,

35. ››Jadera‹‹ HTP – OOUR ››Punta skala‹‹ turističko naselje – Zadar,

36. Građevinska radna organizacija ››Jadran‹‹ – Zadar,

37. ››Jadranka‹‹ – Tvornica tjestenine – Zadar,

38. SOUR JTP Radna organizacija   ››Brodogradilište Zadar‹‹ – Kali,

39. SOUR JTP Radna organizacija pomorskog prometa, unutrašnje i vanjske trgovine ›› Jugotanker‹‹ – Zadar,

40. SOUR JTP Organizacija ››Tankerkomerc‹‹ – Zadar,

41. SOUR JTP Hotelsko-turistička radna organizacija ››Turisthotel‹‹ – Zadar,

42. ››Kepol‹‹ – radna organizacija za proizvodnju i preradu kemikalija, elastomera i polimera – Zadar,

43. Radna organizacija ››Komunalac‹‹ – Benkovac,

44. ››Kondal‹‹ – poduzeće za izradu odjevnih predmeta – Zadar,

45. KRO ››Liburnija‹‹ – Zadar,

46. Radna organizacija ››Luka‹‹ – Zadar,

47. Radna organizacija ››Ljekarna‹‹ – Zadar,

48. Radna organizacija ››Maraska‹‹ – Zadar,

49. ››Mardešić‹‹ dalmatinska tvornica ribljih konzervi – Sali,

50. Medicinski centar Zadar – OOUR ››Opća bolnica‹‹ – Zadar,

51. Medicinski centar Zadar – OOUR ››Primarna zdravstvena zaštita‹‹ – Zadar,

52. Medicinski centar Zadar – OOUR ››Psihijatrija‹‹ – Zemunik,

53. Radna organizacija ››Mehanizacija‹‹ – Zadar,

54. ››Mesopromet‹‹ – poduzeće za promet mesom i mesnim prerađevinama – Zadar,

55. ››Mljekara‹‹ – radna organizacija za preradu mlijeka – Zadar,

56. Radna organizacija «Napredak – Zadar,

57. Radna organizacija «Narodni list» – OOUR «Grafička djelatnost» – Zadar,

58. Radna organizacija «Narodni list» – OOUR «Novinsko izdavačka djelatnost» – Zadar,

59. Komunalna radna organizacija «Nasadi» – Zadar,

60. Radna organizacija «Otočanka» – OOUR za proizvodnju pređe, tkanina, tepiha i tekstilne ambalaže – Zadar,

61. Radna organizacija «Otočanka» – OOUR za proizvodnju užadi, i veziva – Zadar,

62. Radna organizacija «Ponos» – Zadar,

63. Projektno poduzeće «Donat» – Zadar,

64. Psihijatrijska bolnica – Ugljan,

65. Radna organizacija PTT prometa Zadar – OOUR PTT Zadar,

66. Radna organizacija PTT prometa Zadar – OOUR PTT Benkovac,

67. Radna organizacija PTT prometa Zadar – OOUR PTT Biograd,

68. Radna organizacija PTT prometa Zadar – OOUR PTT Obrovac,

69. «Put» – radna organizacija za održavanje cesta i izgradnju – Zadar,

70. Poljoprivredna zadruga «Budućnost» – Zemunik,

71. Poljoprivredna zadruga «Iskra» – Vir,

72. Poljoprivredna zadruga «Preko» – Preko,

73. Poljoprivredna zadruga «Privlaka» – Privlaka,

74. Poljoprivredna zadruga «Ravni Kotari» – Škabrnja,

75. Poljoprivredna zadruga «Sloga» – Kukljica,

76. Poljoprivredna zadruga «Vukšić» – Vukšić,

77. «Radnik» – građevinsko poduzeće – OOUR «Građenje» – Benkovac,

78. «Radnik» – građevinsko poduzeće – OOUR «IGM» – Benkovac,

79. SIZ za ceste općine Obrovac – Obrovac,

80. SIZ fizičke kulture općine Zadar – Zadar,

81. SIZ za komunalno – stambenu izgradnju Obrovac – Obrovac,

82. SIZ zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika Obrovac – Obrovac,

83. SIZ za komunalnu djelatnost  Benkovac – Benkovac,

84. ZSIZ u stambeno – komunalnoj djelatnosti – Zadar,

85. Solana «Gojko Maštrović» – Nin,

86. SOUR «Jugoplastika» – Split – Radna organizacija «OJO» – Split – OOUR «Proizvodnja kožne obuće» – Benkovac,

87. SOUR PK «Zadar» – Radna organizacija «Agroprodukt» – OOUR «Prerada» – Zadar,

88. SOUR PK «Zadar» – Radna organizacija «Plodine» – OOUR «Promet» – Zadar,

89. SOUR PK «Zadar» – Radna organizacija «Voćarstvo-vinogradarstvo» – Zadar,

90. «Sunturist» – radna organizacija za obavljanje turističkih usluga – Zadar,

91. Šumsko gospodarstvo «Dalmacija» – Split – OOUR «Šumarija» – Zadar,

92. Radna organizacija «Tekstil» – Zadar,

93. «3. novembar» – radna organizacija ugostiteljstva i trgovine – Obrovac,

94. «TRIO» – Trikotaža – Obrovac,

95. Tržna uprava – Zadar,

96. Tvornica kože – radna organizacija za preradu kože – Zadar,

97. Tvornica za preradu soje – Zadar,

98. SAS – radna organizacija za proizvodnju specijalnih alatnih strojeva – Zadar,

99. «Ugostiteljstvo» – radna organizacija za održavanje ugostiteljskih usluga – Benkovac,

100. Radna organizacija «Vinilplastika» – industrija plastičnih masa – OOUR «Kemoplast» – Zadar,

101. Radna organizacija «Vinilplastika» – industrija plastičnih masa – OOUR «Viplaz» – Zadar,

102. Radna organizacija «Vinilplastika» – industrija plastičnih masa – OOUR «Polikem» – Zadar,

103. Radna organizacija «Vinilplastika» – industrija plastičnih masa – OOUR Zdravstvena stanica,

104. Radna organizacija «Vlado Bagat» – OOUR «Alpa» – Zadar,

105. Radna organizacija «Vlado Bagat» – OOUR «Elektroinstalateri» – Zadar,

106. Radna organizacija «Vlado Bagat» – OOUR «Trgovina» – Zadar,

107. Radna organizacija «Vlado Bagat» – OOUR «Tvornica drvnih proizvoda» – Zadar,

108. Radna organizacija «Vlado Bagat» – OOUR «Tvornica plinskih armatura» – Nin,

109. Radna organizacija «Vlado Bagat» – OOUR «Tvornica šivaćih strojeva» – Zadar,

110. Radna organizacija «Vodovodi sjeverne Dalmacije» – OOUR «Izgradnja» – Zadar,

111. Radna organizacija «Vodovodi sjeverne Dalmacije» – OOUR «Proizvodnja i raspodjela vode» – Zadar,

112. Građevinska radna organizacija «Zadar» – OOUR «Građevna djelatnost» – Zadar,

113. Građevinska radna organizacija «Zadar» – OOUR «Zanatska djelatnost» – Zadar,

114. Radna organizacija «Zadar – Film» – Zadar,

115. Radna organizacija «Zadranka» – OOUR «Maloprodaja» – Zadar,

116. Radna organizacija «Zadranka» – OOUR «Veletrgovina» – Zadar,

117. Zavod za urbanizam – Zadar,

118. Zavod za zaštitu zdravlja – Zadar,

119. Radna organizacija «Kamen» – Obrovac,

120. Građevinska radna organizacija «Kimont» – Benkovac,

121. Poljoprivredna zadruga «Ražanac» – Ražanac,

122. Poljoprivredna zadruga «Sukošanka» – Sukošan,

123. Radna organizacija «Teh – projekt» – Rijeka – Poslovna jedinica Zadar. T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu
 1. hrvoje
  #1 hrvoje 7 studenoga, 2012, 10:35

  a bez veze i bez ikakvih posljedic aza bilo koga ,potpuno deplasirano.

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Tonči
  #2 Tonči 6 studenoga, 2012, 22:24

  A gdje je tu ikoji dokaz da je to kako je ovdje napisano?

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Suki
  #3 Suki 4 studenoga, 2012, 22:16

  A gdje je u toj pretvorbenoj pričici Walter Wolf i Hoteli Zadar ?

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code