HOĆE LI SE U 2022. DOGODITI BAREM JEDNO UHIĆENJE ZBOG BESPRAVNE GRADNJE?

HOĆE LI SE U 2022. DOGODITI BAREM JEDNO UHIĆENJE ZBOG BESPRAVNE GRADNJE?

11. siječnja, 2022.

 

Krajem 2021. stigla inspekcija zaštite okoliša koja nije utvrdila povrede iz popisa nadležnosti inspekcije zaštite okoliša. Vrlo je čudno da inspekcija zaštite okoliša bespravno izgrađene objekte sklepane od dasaka, rđavih limova, cerada, ali i vikendica izgrađenih od betona i opeke – ne smatra grubim nasrtajem na cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka (dio članka 3. Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). Inspekcija zaštite okoliša Ispostave Pula koja je dužna, u okviru svojih nadležnosti obavljati inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, nije postupila po Zakonu o okolišu, člancima 3., 11., 13., a učinila je i kazneno djelo po Kaznenom zakonu, članku 302.,st.2. (ne prijavljivanje bespravne gradnje)

Tekst: Građanska inicijativa Premanture

Građanska inicijativa Premanture trenutno prijavljuje: 1.) Državni inspektorat – Ispostavu Pula, 2.) Općinu Medulin i 3.) Javnu ustanovu Kamenjak za kazneno djelo neprijavljivanja počinjenja kaznenog djela bespravne gradnje za najmanje 150 bespravnih objekata u zaštićenom parku Kamenjaku i u priobalnom i šumskom području Općine Medulin.

Republika Hrvatska dužna je kazniti zatvorom do tri godine (članak 302., stavak 2., KZH) službenu ili odgovornu osobu koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.

Republika Hrvatska dužna je i svakoga tko gradi građevinu u području koje je propisom ili odlukom nadležnog tijela proglašeno zaštićenom prirodnom vrijednosti, kulturnim dobrom ili drugim područjem od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina (članak 212., KZH).

Prijavljeno je još oko 150 (od ukupno 300) bespravnih objekata na području Općine Medulin. Ali se ti objekti i dalje godinama koriste na očiglednih nadležnih služba bez sankcija.

O b r a z l o ž e n j e

31.12. 2021. naša Inicijativa s grupom suradnika iz Pule održala je radni sastanak. Konstatirali smo sljedeće; godinama su građani usmeno, pismeno i videom snimkom izražavali nezadovoljstvo razaranjem naše obale bespravnom gradnjom. Temeljem dopisa Inicijative u siječnju 2021., Ured pravobraniteljice pokrenuo je nadležne institucije i konačno je na teren stigla ekipa Državnog inspektorata (27. svibnja 2021.). Konstatirano je postojanje 50 do 70 bespravnih gradnja u zaštićenom parku Kamenjaku i još 200 do 230 u području medulinske općine. Šest mjeseci kasnije u studenom 2021. stigla je ekipa Ureda pravobraniteljice. Nakon detaljne provjere prostora, Ured (koji je jedini pokazao interes za zaštitu resursa RH) je i dalje inzistirao na rješavanju bespravne gradnje.

I tada je krajem 2021. stigla inspekcija zaštite okoliša koja nije utvrdila povrede iz popisa nadležnosti inspekcije zaštite okoliša. Vrlo je čudno da inspekcija zaštite okoliša bespravno izgrađene objekte sklepane od dasaka, rđavih limova, cerada, ali i vikendica izgrađenih od betona i opeke – ne smatra grubim nasrtajem na cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka (dio članka 3. Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). Inspekcija zaštite okoliša Ispostave Pula koja je dužna, u okviru svojih nadležnosti obavljati inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, nije postupila po Zakonu o okolišu, člancima 3., 11., 13., a učinila je i kazneno djelo po Kaznenom zakonu, članku 302.,st.2. (ne prijavljivanje bespravne gradnje).

Činjenice su; “da je bespravna gradnja kazneno djelo” i “da bez korupcije nema bespravne gradnje.” Inspekcija zaštite okoliša nije vidjela – ili nije htjela vidjeti?!- zbijena naselja potleušica na zaštićenom području jadranske obale. Posječeni su golemi borovi uz obalu zbog pristupnih putova. Svih 300 bespravnih objekata u Općini Medulin koji nanose silnu štetu turizmu, nagrđuju i devastiraju prostor i obalu nemaju; sanitarne čvorove, vodu, struju ni ostalu infrastrukturu. Fekalije se zakopavaju u teren ili idu u more. Ti “divlji” objekti nemaju zakonske okvire, ekološke, biološke, estetske ni moralne okvire. To su kriminalna djela, nitko ne zna tko tamo spava i živi, ni mi, ni policija, ni Općina Medulin, ni Turistička zajednica Medulin. To nije samo bezvlađe i devastacija nego i trajno razaranje prostora u kojem živimo.

 O d g o v o r n o s t    n a d l e ž n i h

Šteta od bespravne gradnje u Hrvatskoj do danas prelazi 500.000.000.000 kuna (slovima; 500 milijarda kuna). Za tu tvrdnju nisu potrebni stručnjaci (iako u našim redovima imamo stručnjake!) nego samo četiri osnovne računske radnje. Izrada nacrta i radovi u izgradnji bespravnih objekata plaćaju se “na crno”, nema ovjerenih računa, PDV-a, poreza ni komunalnih davanja. Na svakom objektu koji stoji od 100.000 kuna do pet ili više milijuna kuna pokradeni su veliki iznosi državi Hrvatskoj. Svi bespravni objekti su na atraktivnim mjestima – i iznajmljuju se! To je direktna pljačka milijuna eura, od naše izuzetno važne gospodarske grane, turizma. Bespravni graditelji ne plaćaju nikakve takse ni davanja i kradu tisuće noćenja koje bi imali legalni hoteli i kampovi. Ako to pomnožimo s tisućama bespravnih građevina i s godinama ili desetljećima – to su milijarde! To je i gnijezdo kriminala, jer nema prijave boravka.

Zašto Hrvatski sabor, Vlada RH, Predsjednik RH i Predsjednik Vlade dozvoljavaju bezvlađe i amnestiraju Mafiju bespravne gradnje?

Svi godinama okreću glavu i zatvaraju oči na spomenutu pljačku od 500 milijarda kuna iako znaju da se Kazneni zakon mora provoditi ako ne žele kaos, krah legalne vlasti i totalni raspad pravne države. Spomenuti član 212. KZH je egzaktan i ne može se tumačiti drukčije nego tako da bespravni graditelj mora biti kažnjen od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Naša traženja da se bespravnu gradnju tretira kao kazneno djelo po KZH, članak 212. unio je teški nemir u Mafiju bespravne gradnje. Vijesti s terena i iz medija nedvojbeno ukazuju da dio tamnog backgrounda lokalne i državne vlasti stvara jak otpor ovoj akciji borbe protiv bespravne gradnje. Razlog je sljedeći;

Bespravni graditelji su dobro stojeći sloj, neki su vrlo bogati, a vrlo su rijetki iz redova siromašnih. U kolopletu korupcije, kriminala i politike – u uredima, ali i na bogatim večerama, kolaju plave i bijele koverte. Zbog toga lokalna vlast, ali i viši nivo, godinama ignoriranjem brani divlju gradnju i eskalaciju devastacije netaknutih, zaštićenih prostora, mora i otoka. Tu je i Građevinska inspekcija koja u realnoj stvarnosti ne postoji, osim na papiru. Svojom namjernom, beskrajnom sporošću i nečinjenjem najbolji je suradnik Mafije bespravne gradnje. Jedini posao je stavljanje ploče o zabrani gradnje koja odmah “nestaje.” I to je sve! Do novog obilaska inspekcije, niknut će još pet ili više vikendica uz more.

Dugo smo raspravljali; kome uputiti našu Prijavu? Na ovoj mail listi nalazi se i DORH pa će Prijava stići i tamo. Zna se da DORH, osim sitnog kriminala – ništa ne radi bez dozvole političkog vrha. Zbog toga Prijavu šaljemo i na najviše hrvatske institucije – u nadi da će se ove 2022. pokrenuti prve tužbe za kaznena djela bespravne gradnje.

Ovim putem postavljamo pitanje gospodinu Milanoviću, gospodinu Plenkoviću i gospodinu Jandrokoviću: “Hoće li se u 2022. godini dogoditi barem jedno uhićenje za kazneno djelo bespravne gradnje?” Znamo da po uobičajenoj shemi, odgovore nećemo dobiti, ali mi ćemo ovo pitanje uporno postavljati.

Jedan jedini uhićenik – u momentu bi proizveo desetke rušenja bespravnih vikendica koja bi proveli sami vlasnici. A, više uhićenika zaustavilo bi ova kaznena djela i konstantnu štetu.

  1. prošla je u silnoj inertnosti (osim Ureda pravobraniteljice) i sporosti nadležnih. U toj godini (kao i u godinama prije) bespravni graditelji gradili su punom parom. Nema podataka koliko je novih bespravnih potleušica, ali i vila s bazenom, niklo diljem najatraktivnijeg dijela Hrvatske. Nema ni podataka koliko je kuna ili eura opljačkano ove 2021. našoj državi u neplaćenim zakonskim doprinosima. I za ove milijunske propuste nadležne institucije snose odgovornost.

Član naše Inicijative koji živi u Švicarskoj kaže da tamo ne poznaju izraz “bespravna gradnja”, jer za to nisu nikada čuli

Z a k l j u č a k.

Neki od nas branili smo puškom Domovinu i stvarali ovu državu. Ne možemo dozvoliti da je neodgovornost, nečinjenje i ignoriranje vlastitih zakona, razore.

Naša konačna odluka s lijepog i razorenog rta Kamenjaka jest, da ćemo biti glas savjesnih građana. Nikakva odgađanja, nečinjenje i nerad institucija neće poremetiti naše traženje obrane najvažnijeg prirodnog resursa Republike Hrvatske.

Premantura, 6. siječnja 2022.  T                            

1 Comment so far

Uskoči u raspravu
  1. Građanin
    #1 Građanin 16 siječnja, 2022, 14:36

    KOJA JE TO DRŽAVA!!! U pm!

    Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code