HEP PRISVAJA ZEMLJU ZA OMBLU-pismo Katarine i Ljubice Matović iz  Građanske inicijative “Spasimo  Omblu i njezine stanovnike”

HEP PRISVAJA ZEMLJU ZA OMBLU-pismo Katarine i Ljubice Matović iz Građanske inicijative “Spasimo Omblu i njezine stanovnike”

12. prosinca, 2013.

 

Državna geodetska uprava, PU za katastar  Dubrovnik  dostavlja  unatrag petnaestak dana   rješenja povodom zahtjeva HEP-a  d.d. Zagreb na osnovu predanog  parcelacijskog elaborata  pristupnog puta za projekt HE Ombla. A sve radi promjene podataka u k.o.Prijevor, Komolac i  uskoro Rožat.

Nakon što su nas kontaktirali  stanovnici Rijeke dubrovačke  i člavovi naše G.I.”Spasimo Oomblu i njezine stanovnike”, a koji su bili  zaprepašteni i uznemireni ovakvim skandaloznim rješenjem, angažirali smo odvjetnički  tim, koji nas je savjetovao i  iznio ključne prepreke izdavanja ovakvog  riješenja: Na popisu primatelja rješenja nalaze se umrle osobe, čak neke preminule  prije 40-tak godina. Prema  općim odredbama ZOUP-a mrtvi ne mogu biti stranka u postupku.

-Parcelacijski elaborat se ne može predati bez suglasnosti, znanja i  potpisa vlasnika ili posjednika zemljišta.

– Građevinska dozvola nikad nije dostavljena vlasnicima, posjednicima i suposjednicima na koju se pozivaju u rješenju.

-Za vrijeme izmjera i obilježja terena tj pripremnih radnji, vlasnici zemlje nisu bili pismeno obavješteni.

-Propisano je da se nositelji prava na nekretninama obavještavaju o izradi parcelacisjkog elaborata, izrađivači elaboratu su bili  dužni pokazati granice zemljišta na kojima imaju prava. Granice nositeljima prava nikad nisu pokazane na terenu.

-Prema svemu navedenom nije dokazan pravni interes da bi se taj postupak proveo.

-Ne postoji niti jedan ured Državne geodetske uprave u RH-a koji bi mogao provesti ovakvu parcelaciju, pa se upozorava Središnja geodetska uprava na ovakve propuste i tražimo da se opće upravni postupak u cjelosti poništi i da se uvaže žalbe.

-Vlasnici zemlje koji su nam se obratili,  u više navrata su se protivili parceliziranju njihovog zemljišta, i dalje naglašavaju da ne davaju suglasnost za takvu gradnju štetnog projekta.

Sličan pokušaj je bio na 28.sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, 27.06.2012., kad se na dnevnom redu bila točke 22. i 23. a glasile su :”Prijedlog riješenja o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra, u općoj upotrebi za nekretnine u K.O.Komolac i K.O..Rožat  u svrhu izgradnje HE Ombla. Ali “dogodilo se čudo”, spomenute točka 22. i 23. izbrisane sa dnevnog reda tadašnje sjednice. O tome događaju građani su bili obaviješteni u ranim jutarnjim satima putem radio postaja. Tada je Grad Dubrovnik pokušao besplatno ustupiti svoja javna dobra HEP-u za izgradnju pristupnih puteva za HE Ombla.

Postupak izvaštenja zemljišta nije proveden.Nemoguće ga je provesti jer se projekt nije realizirao niti će, dok ne prođe određene procedure.

 1.  Projekt  HE  Ombla koji  je zaustavljen , zakonom je predviđeno da se provedu  određene procedure za potvrđivanje Nature 2000 od strane EU komisije.

2.  Nije dokazan javni interes za projekt HE Omble.

3.  Vlada RH-a nije donjela odluku o gradnji.

4. EBRD banka, 27.05.2013 je raskinula ugovor s HEP-om i odustala od kreditiranja projekta  
5.  Ekološka prihvatljivost projekta  mora biti dokazana novim studijama, a ni po do sadašnjima nije bila prihvatljiva za izgradnju HE Ombla.

Još jedini razlog može biti da  se radi o “privatnom interesu”, gradskom interesu, očigledno se netko preko HEP-a koji posjeduje dozvolu za taj put želi  domoći puta ?
Interes HNS-a  na lokalnoj razini gradonačelnika Grada Dubrovnika u kombinaciji sa vodećim ljudima HEP-a -HNS-a?
Pristupni put za projekt se nalazi prostorno na lokalnoj razini, a zaustavljeni projekt na tom putu na državnoj razini?

Isti dan kad smo ovo saznali  obavjestili smo  premijera Vlade RH Zorana Milanovića, ministra pravosuđa  Orsata Miljenića, ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića.

 Smije li se ovo događati u RH, koja je demokratska  i pravna država, članica EU, a u koju smo ipak primljeni pod uvjetom da pravosuđe  mora bolje funkcionirati ? T

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code