DRŽAVNO IMANJE KUPILI ZA 640 TISUĆA, A PRODAJU ZA 14  MILIJUNA KUNA

DRŽAVNO IMANJE KUPILI ZA 640 TISUĆA, A PRODAJU ZA 14 MILIJUNA KUNA

9. prosinca, 2013.

 

poljoprivredno

U Zadarskoj županiji sumnjiva izgradnja lokalnih cesta

 

 

Piše:SHZ Zadar

Poljoprivredno dobro Lug u površini 36ha 19a i 72 m2 u općini Poličnik prodaje se preko agencije Adria Mare iz Zadra čija je vlasnica Jadranka Matešić Belfranin za 13.573.950,00 kn, a u pretvorbi imanje je prodano  Ivanu Striki iz Lovinca, Općina Poličnik za 640.000,00 kn. Vlasnik i kumovi korupcije u Zadarskoj županiji samim oglašavanjem prodaje Poljoprivrednog dobra Lug priznali su da su oštetili Republiku Hrvatsku za 12. 933. 950, 00 kuna, čiji iznos sada trebaju vratiti i odgovarati za pretvorbeni kriminal.

 

OGLAS U OGLASNIKU

Zadar, 36 ha poljoprivredno zemljište 3 klasa Prodaje se ogromno poljoprivredno imanje LUG površine cca 36 hektara, na području Zadarsko Županije. Ovaj veliki poljoprivredni resurs, oranica, je ravna i ograđena i može se koristiti za više namjera i proizvodnji povrća i drugih poljoprivrednih kultura (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradstvo, povrtlavstvo i eko proizvodna), na kvalitetan položaj blizu Zadra. Izvore na teren ima minimalna izdašnost za središnje sušne godine oko 30 l/s, odnosno oko 40 l/s za prosječnu godinu. Zemljište je u komadu vlasnički list 1/1, vlastiti put i blizu autoceste. Pogodno i za golf igralište od 9 rupa. Željena cijena i vrijednost je 5 eura/m2, ali razmotrićemo obiljne ponude koje su direktno od kupca. Posrednici iskljućene. 091 2707 561 – broj agencije Adria Mare

 

MEŠETARENJE S FARMOM BOKANJAC

Pojedini Hrvati su bez srama samo zbog osobnih koristi, pomoću „kumova“ u Zadarskoj županiji, kupili zemljišta s ciljem da ih preprodaju za desetke puta skuplje. Tako je u općini Poličnik Ivan Strika kupio 1998. godine ogromno imanje Lug (36 hektara oranica) koje je bilo u posjedu farme Bokanjac, a na kojem se proizvodilo povrće.

Farma Bokanjac je bila pravni sljednik bivšeg Poljoprivrednog kombinata Zadar koji je bio uzor za poljoprivrednu proizvodnju u Zadarskoj županiji, a imao je 1990. godine oko dvije tisuće  zaposlenih.

Prošlo je više od 17 godina od završetka rata, ali i dalje je neobrađeno poljoprivredno dobro Lug koje je u pretvorbi privatizirano pod nerazjašnjenim okolnostima. Kriminalne skupine iskorištavale su tadašnje stanje,  vodilo ih je samo jedno: tko ugrabi više – bolje kotira.

Prodaja navedenog zemljišta išla je preko Ministarstva poljoprivrede, a kupoprodajni ugovor sa Strikom potpisao je bivši župan Zadarske županije Šime Prtenjača, 1998. godine.

 Zbog navedenog «mešetarenja» sa zemljištem, Farma Bokanjac (otišla u stečaj) je tada podnijela tužbu u kojoj je tražila ništavost natječaja i ugovora o kupoprodaji. Zemljište su prodali za 2 kn/m2 iako je cijena u to vrijeme bila najmanje 6 DEM po m2.

Ivanu Striki su elaborat izradili pojedinci iz županijskih ureda Zadarske županije. Isti su vrlo dobro znali čija se imovina nalazi na zemljištu Luga i kakva je vrijednost toga poljoprivrednog dobra, a ipak su izrežirali čitavu prodaju.

 

UNIŠTAVANJE  POLOPRIVREDNOG DOBRA LUG

Sve aktivnosti oko prodaje imanja Lug vodila je Komisija za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta Zadarske županije.

Uvidom u godišnji obračun Proračuna Zadarske županije za 1998. godinu, Službeni glasnik br. 5, od 23. srpnja 1999. godine utvrđeno je da Zadarska županija nema nikakvih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Iste godine (1998. godine) Zadarska županija objavila je javni natječaj u Vjesniku o prodaji državnog poljoprivrednog dobra Lug (36 hektara oranica) u općini Poličnik, a kojega je kupio Ivan Strika i koje je bilo u posjedu Farme Bokanjac, a na kojem se proizvodilo povrće.

U javnom natječaju je stajalo da natjecatelji u ponudi moraju dostaviti i gospodarski program za navedeno poljoprivredno zemljište, a sve kako bi ponuda mogla biti potpuna.

Postavlja se pitanje je li Zadarska županija izdala Ivanu Striki  fiktivnu potvrdu da su izmirene sve obveze i da se može uknjižiti na poljoprivredno dobro Lug čime je oštećena Republika Hrvatska za više milijuna kuna. Zašto je u godišnjem obračunu Proračuna Zadarske županije za 1998. godinu nema nikakvih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kada je i bila prodaja Poljoprivrednog dobra Lug.

Propadanje poljoprivredne proizvodnje na području općine Poličnik ekonomska je trauma što je posljedica uništenja poljoprivrednog dobra Lug, i dr. koja su trebala biti okosnica poljoprivredne proizvodnje u općini Poličnik.

 

GDJE JE NESTALO 8 MILIJUNA KUNA?

Ovih dana na lokalnoj cesti 63056 Visočani – Duševića mlin u Zadarskoj županiji započeli građevinski radovi na njenoj „modernizaciji“ – građenju. Prometnica je ukupne dužine  je  4,7 kilometara i širine kolnika od 8 metra a u nadležnosti je Županijske uprave za ceste Zadarske županije (ŽUC).

 Investitor i nositelj ovog projekta za grad Nin i susjedne općine je ŽUC Zadarske županije jer se radi o njegovoj cesti. Prema izjavi ravnatelja ŽUC-a vrijednost radova ceste je 8.052.521 kuna, a poslove su putem „javnog natječaja“ dobile tvrtke Colos iz Varaždina i Tim iz Nadina.

 Ravnatelj ŽUC-a je naglasio da će radovi na navedenoj prometnici trajati oko 90 dana i da će se njenom izgradnjom „riješit će se  sadašnje problematično prometovanje teških kamiona i ostalih cestovnih vozila preopterećenom prometnicom Murvica-Briševo-Mazija kuće-Žerava-Ninski Stanovi-Nin i dalje put Privlake i Vira i to poglavito u vrijeme ljetnih mjeseci i da će ova prometnica bit najkraća cestovna veza između Nina, Privlake, Vira, Vrsi, Ražanca i Paga sa Centrom za zbrinjavanje otpada koji će se graditi u Biljanima Donjim“.

A, ono što je uočljivo za navedenu prometnicu je kako nisu postavljeni nikakvi znakovi i table – ploče niti od strane Visočana niti od strane Duševića mlina, na kojima bi moralo pisati: investitor, projektant, izvođač, nadzor i građevinska dozvola, koji ukazuju da se na toj cesti nešto radi. Zašto je sve to izostalo nije poznato, a po Zakonu je poznato kada se neki objekt gradi i rekonstruira mora imati ploče sa navedenim natpisima. Samo ŽUC-u to nije jasno? Pitamo ima li ova prometnica zaista ima građevinsku dozvolu?

Radovi na lokalnoj cesti 63056 Visočani – Duševića su  precjenjeni, pošto su za skoro 3 puta veći od nedavno izvedenih radova na lokalnoj cesti 63204 Smilčić – Korlat, o kojoj smo izvjestili hrvatsku javnost. Navedena prometnica ne rasterećuje cestovni pravac  Murvica – Briševo – Nin i dalje Privlaku i Vir, poglavito u vrijeme ljetnih mjeseci. Posebno kada se to odnosi na teretni promet, koji nema nikave mogućnosti prometovati od Duševića mlina, prema Vrsima, Grbama i dalje sve do Nina. Čemu služe vrata u Grbama? Možda su na njih zaboravili u ŽUC-u.

Je li je „modernizacija“ ove prometnice još jedan prometni i gospodarski promašaj izgradnje neke županijske ili lokalne ceste u zadarskoj županiji. Što na sve to kaže Župan Zadarske županije ili možda i ne zna da se gradi još jedna lokalna cesta u županiji?

Kakve prometne veze ima navedena prometnica s Centrom za zbrinjavanje otpada koji će se navodno graditi u Biljanima Donjim?

Je li je ŽUC za tkz. „modernizaciju“ lokalne ceste 63056 Visočani – Duševića mlin podigao kredit? Ako jest onda je to čisti promašaj.

Prema građevinskim stručnjacima vrijednost radova na lokalnoj cesti 63056 Visočani – Duševića mlin mogla je iznositi oko 4 milijuna kuna. Nije na nama što će biti sa razlikom do 8 miljuna kuna to bi morali utvrditi oni čiji je to posao i koji od poreznih obveznika primaju novac?! T

 

4 komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code