DEMANTI  DARIJE KULENOVIĆ GUDAN-po odvjetnici Lidiji Brčić iz ureda Duvnjak Topić Bahtijarević

DEMANTI DARIJE KULENOVIĆ GUDAN-po odvjetnici Lidiji Brčić iz ureda Duvnjak Topić Bahtijarević

27. siječnja, 2014.

 

Poštovani g. Stjepandić,

obraćamo Vam sa u zastupanju naših stranaka, gđe. Darije Kulenović Gudan iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 83, OIB: 98231266099 i društva STUDIO DIM d.o.o. iz Zagreba, Ilica 159/II, 88290735682  zahtjevom za ispravak informacije temeljem članka 40. stavaka 1., 2., 3. i 4.  i članka 41. stavaka 1. i 4, u svezi s odredbama članka 42. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, dalje u tekstu: „ZM“), objavljene dana 21. prosinca 2013. na internet portalu Tjedno.hr, na internetskoj stranci https://www.tjedno.hr/index.php/categoryblog/4214-hribar-novac-za-film-dao-keri-vesne-pusi pod naslovom „HRIBAR NOVAC ZA FILM DAO KĆERI VESNE PUSIĆ“ .

U članku objavljenom dana 21. prosinca 2013. na internet portalu Tjedno.hr autora g. Dražena Stjepandića „HRIBAR NOVAC ZA FILM DAO KĆERI VESNE PUSIĆ“ autor senzacionalistički, bez ikakvog uporišta i uopće ne provjeravajući stvarno činjenično stanje, prenosi pismo grupe anonimnih osoba kojim se na negativan, netočan i krajnje uvredljiv način opisuje gđu. Kulenović Gudan kao i društvo STUDIO DIM d.o.o. kojem je gđa. Kulenović Gudan jedan od osnivača. Do točnih je informacija autor spornog članka sigurno mogao doći da se iste potrudio prethodno pribaviti od naših stranaka ili od nadležnih institucija koje spominje u članku.

Gđa. Kulenović Gudan  je na nacionalnoj i međunarodnoj razini prepoznata producentica, što je vidljivo i iz činjenice da je ista članica Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra (dalje u tekstu: „HAVC“) predložena upravo od strane Hrvatske udruge producenata, a imenovana od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske nakon raspisivanja javnog poziva za kandidiranje, sve u skladu sa člankom 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Zbog potpunog odsustva bilo kakve utemeljene argumentacije, uz očito prenošenje kuloarskih priča, a bez prethodne provjere njihove točnosti od strane autora članka, istim je našim strankama izuzetno narušen ugled, povrijeđena prava i interesi i nanesena velika šteta.

Već sam naslov, odnosno njegov senzacionalistički ton koji sugerira uzbunu ili barem potrebu povećanog opreza stvara kod čitatelja negativnu sliku o svim osobama spomenutim u članku, time i o gđi Kulenović Gudan i društvu STUDIO DIM d.o.o.

Zbog opisane obimnosti netočnih informacija, pobliže ćemo se očitovati samo na neke:

„Po uputama Studija Dim i (…), Hribar je za Umjetničku savjetnicu za kratkometražni igrani film postavio Jelenu Paljan, apsolutno anonimnu dramaturginju (…)“.

„ (…) Ankica Jurić Tilić i Darija Kulenović Guden su je osobno postavile na tu poziciju, što mogu jer su u 10 % sustavu.“

Netočna je tvrdnja kako je STUDIO DIM d.o.o. a time i gđa. Kulenović Gudan sudjelovala u izboru umjetničke savjetnice gđe. Paljan. STUDIO DIM d.o.o. odnosno gđa. Kulenović Gudan nije niti je mogla, kao član upravnog odbora HAVC –a utjecati na izbor umjetničkih savjetnika. Umjetničke savjetnike imenuje Hrvatsko audiovizualno vijeće, potpuno zasebno tijelo HAVC-a, kojem gđa. Kulenović Gudan uopće nije član, a što je autor teksta mogao na nedvojben način utvrditi uvidom u Zakon o audiovizualnim djelatnostima u kojem su jasno opisani način i kriteriji izbora umjetničkih savjetnika. Ista, nadalje, nije bila niti upoznata sa novim angažmanom gđe. Paljan u HAVC-u.

„10. STANISLAV TOMIĆ – VUČIPOJ – STUDIO DIM, problem je u tome što je producentica i suvlasnica ”STUDIJA DIM”, Darija Kulenović Gudan, članica Upravnog odbora HAVC-a i tako će sama sebi dodjeliti 4,5 milijuna kuna. Šifra – 10 % i sukob interesa?!

7. ”ČEKAJUĆI ALEXI” – Barbara Vekarić –STUDIO DIM, mlada redateljica, tek izašla s Akademije, sa studentskim filmovima u kojima većinom glume djeca. Problem je u tome što je producentica i suvlasnica ”STUDIJA DIM”, Darija Kulenović Gudan, članica Upravnog odbora HAVC-a i tako će sama sebi dodjeliti 3,5 milijuna kuna. Šifra – 10 % i sukob interesa?! Zauzvrat Gudanica šuti i potpisuje sve Hribarove akcije.

8. ”MOJ DIDA JE VANZEMALJAC” –Zdenko Bašić (igrano-animirani film) –STUDIO DIM, problem je u tome što je producentica i suvlasnica ”STUDIJA DIM”, Darija Kulenović Gudan, članica Upravnog odbora HAVC-a i tako će sama sebi dodjeliti 4,2 milijuna kuna. Šifra – 10 % i sukob interesa?!“

Gore navedene tvrdnje o navodnom sukobu interesa gđe. Kulenović Gudan odnose se na natječaj HAVC-a za financiranje audiovizualnih djelatnosti i to u kategorijama igrani i debitantski film. Autor ovime neutemeljeno stavlja na teret gđi. Kulenović Gudan ne samo postojanje sukoba interesa već i počinjenje nekoliko kaznenih djela. Predmetne tvrdnje su u potpunosti netočne.

Prvenstveno, filmovi/projekti koji se spominju u tekstu su tek u fazi razvoja te nisu niti prijavljeni na spomenuti natječaj za poticanje ulaganja u audiovizualne djelatnosti. Također, debitantski filmovi, a što filmovi pod brojem 7. i 8. jesu, kako se to navodi i u samom tekstu članka, ne dobivaju potporu veću od 3.250,00 kuna po filmu, stoga su navedeni iznosi senzacionalistički, proizvoljni i na nikakvim konkretnim podacima utemeljeni.

Nadalje, Upravni odbor HAVC-a, čiji je član gđa. Kulenović Gudan, sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima uopće ne donosi odluke vezano uz dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog djelatnosti. Hrvatsko audiovizualno vijeće, potpuno zasebno tijelo HAVC-a kojem gđa. Kulenović Gudan uopće nije član, predlaže Ministarstvu kulture nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, a na temelju kojeg se programa raspisuje natječaj za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti te donose odluke o raspodjeli dodijeljenih sredstava.

Iz svega navedenog razvidno je kako Upravni odbor HAVC-a, time i gđa. Kulenović Gudan, nemaju nikakvog utjecaja na donošenje odluka vezanih uz dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti.

Obzirom da se predmetnim člankom društvu STUDIO DIM d.o.o. i gđi. Kulenović Gudan ne samo neosnovano imputiraju propusti i nezakonito postupanje nego ih se prikazuje nekompetentnim za obavljanje djelatnosti te im je time izuzetno narušen ugled, povrijeđena prava i interesi i nanesena velika šteta.

Stoga, pozivom na činjenice koje navodimo u uokvirenom tekstu, a temeljem i u skladu s gore citiranim zakonskim odredbama, zahtijevamo objavu ispravka informacije objavom cjelovitog uokvirenog teksta i to na istom mjestu i na isti način, uz povezivanje linkom ispravka i informacije na koju se ispravak odnosi, u prvom sljedećem internet izdanju Tjedno.hr isključivo iznošenjem stvarnih i istinitih činjenica te uz objavu ispravka očekujemo i ispriku nakladnika.

Ističemo kako naša stranka pridržava pravo na tužbu za naknadu štete koja je istoj prouzročena objavljivanje spornih i netočnih informacija. U tu svrhu Vas pozivamo da odmah po primitku ovog pismena objavite isti, a kako je to prethodno navedeno.

Darija Kulenović Gudan i

STUDIO DIM d.o.o.,

zastupani po:

Prilog:   punomoći 2x T

 

 

1 Comment so far

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code