U 2016. TREBA OČEKIVATI INTERVENCIJU MMF-a

U 2016. TREBA OČEKIVATI INTERVENCIJU MMF-a

20. prosinca, 2015.
Print Friendly, PDF & Email

MMF-Hrvatsko-gospodarstvo-i-nadalje-je-u-recesiji-nezaposlenost-rasirena-fiskalna-pozicija-pogorsana
Usporedba stope rasta BDP i kamatne stope pruža sliku negativnih makrofinancijskih kretanja u Hrvatskoj. No, problem nije samo to što je stopa rasta BDP-a puno niža od kamatne stope, nego deficit državnog proračuna i dalje postoji. To znači glavnica duga je nastavila rasti

Napisao: dr Tihomir Janiček / Kanada

Kad god se nešto izvanredno dogodi u hrvatskoj javnosti narod se uvijek zapita zašto se to dogodilo baš u tom trenutku. Stavljajući jasno do znanja da redoslijed ili trenutak nekog događnja izaziva sumnju o tek pukoj slučajnosti.
Tako se evo dogodila i pojava u javnosti guvernera Vujčića. Već smo se navikli u mjesec dana prije izbora na iznenadna gospodarska poboljšanja u Hrvatskoj. Pred same izbore naprasno su u hrvatskom gospodarstvu počele „ruže cvasti“. Tako, kad god je SDP postao udaljeniji od dogovora sa „Mostom“ odmah se pozitivna vijest javi, a dočim se približi dogovoru sa „Mostom“ nekako ponestane pozitivnih vijesti. Guverner se u potpunost uklapa u to zbivanja.

Upitan rast BDP-a

Glavna vijest sada je rast BDP u Hrvatskoj, a koji bi za ovu godinu trebao biti „ČAK“ 1,2%. Naravno, 2015 godina kalendarski još nije okončala, pa se ni ne može znati doista koliki će biti izračun stope rast BDP-a za ovu godinu. No, pobrinuo se za ovu „izvrsnu“ vijest, a tko drugi nego guverener Vujičić. Kako se „Domoljubna koalicija“ približila dogovoru sa „Mostom“, a fotelja za Milanovića i samim time i za Vujičića postala „klizavija“, evo odmah „super“ pozitivnih vijesti. Što više, poput djeda Božićnjaka pojavljuje se guverner i očekuje stopu rasta BDP-a od „čak“ 1,5% za ovu godinu.
Istini za volju, niti jedna međunarodna institucija ne očekuje toliki rast BDP-a za Hrvatsku. Europsko povjerenstvo očekuje 1,1%, MMF 0,8%, EBRD 0,9%. Ekonomski insitut iz Zagreba rast od 0,5%. Kome treba vjerovati?
Kao hrvatski čovjek i stručnjak uvijek ću vjerovati prvo hrvatskim institucijama, pa tek onda stranim. Posebice kada se radi o stručnim institucijama koje su obično relativno manje izložene političkom pritisku u Hrvatskoj. To se dakako ne odnosi na Državni zavod za statistiku, jer do sada, uvijek su se ponašali po principu „statistika naša dika, što poželiš to naslika“!
No, hajdemo sada redom objasniti što se događa. Rast BDP koji se spominje vrlo je upitan, a sa druge strane, krajnje je beznačajan! Kako sam i ranije spominjao, rast BDP od 1% u bilo kojoj državi donosi udvostručenje iznosa BDP za 70 godina! Stoga govoriti o bilo kakvom gospodarskom oporavku Hrvatske, jednostavno je besmisleno. Usporedba stope rasta BDP i kamatne stope pruža sliku negativnih makrofinancijskih kretanja u Hrvatskoj. No, problem nije samo to što je stopa rasta BDP-a puno niža od kamatne stope, nego deficit državnog proračuna i dalje postoji.
To znači glavnica duga je nastavila rasti. „Tragika“ hrvatske stvarnosti, što i kada bi imali uravnotežen državni proračun, udio otplate kredita s kojima je pokrivan deficit državnog proračuna je jako visok! Stoga bi razlika između stope rasta BDP-a i kamatne stope bila problem čak i kada bi državni proračun bio uravnotežen.
Danas su američke federalne rezerve obznanile rast kamatne stope i nakon 8 godina ona iznosi 0,25%. Guverner danas nije znao objasniti kako će to „utjecati na međunarodna novčarska tržišta“! Dakle, to nije visoki iznos rasta kamatne stope, ali govori da se ekonomski oporavak u SAD događa! Posljedica toga rasta donijet će dvije stvari.
Prva je daljnje jačanje tečaja američkog dolara prema svim valutama svijeta, uključujući i euro. Drugo, uvjeti zaduživanja biti će otežani, odnosno krediti će biti skuplji, jer je kamatna stopa u svojoj naravi cijena novca.
Hrvatska kao visoko zadužena država imat će ozbiljnih poteškoća u pribavljanju inozemnih kredita za refinanciranje postojećih. Ovih 0,25% što sam spomenuo, na novačarskom tržištu svijeta donijet će rast kamatnih stopa od 1% do 2%! To znači da će Hrvatskoj biti dosta teže dobiti neki novi kredit, jer smo visoko zadužena država.

Ekspanzivna monetarna politika

Stoga posve jasno ostaje pitanje, kako to guverner Vujčić zamišlja imati „nisku kamatnu stopu“, ako će kamatna stopa svugdje u svijetu doživjeti rast? Podsjetit ću da je Hrvatska zbog primjene valutne klauzule prema tečaju eura, obvezatna održavati tečaj kune od 0,13 eura za 1 kunu. U ovom slučaju možemo očekivati znatno višu stopu inflacije od one koju očekuje Vujčić, 0,9%. Svako olakšavanje uvjeta kreditiranja vodi rastu inflacije i posljedično tomu deprecijaciji tečaja nacionalne valute!
Što više guverner Vujčić govori o „nastavku ekspanzivne monetarne politike“? Tu „ekspanzivnost“ monetarne politike provoditi će kroz kunsko kreditiranje poslovnih banaka od strane HNB-a! Prema riječima guvernera Vujčića „kamatna stopa HNB biće niža od tržišne“!? Istini za volju, ta se kamatna stopa stručno zove eskontna stopa, ali očito guverner tu lekciju nije još svladao.
Kada se sada pogleda podrobnije, hrvatsko novčarsko tržište biti će izvan tijekova svjetskog novčarskog tržišta. Dok su svi u svijetu imali nisku kamatnu stopu, Hrvatska je imala visoku kamatnu stopu. Sad se upravo započeo događati rast kamatne stope u svijetu, a guverner Vujčić će voditi politiku niske kamatne stope u Hrvatskoj!
Pri tomu ne treba smetnuti sa uma, guverner Vujčić nije spomenuo niti jednom riječju hoće li biti ikakve razlikovnosti uvjeta kreditiranja potrošnje i poslovnog kreditiranja? Očito to guvernera NE zanima!
Sukladno svemu spomenutom, može se očekivati rast inflacije. Ukoliko se ostane na sadašnjoj valutnoj klauzuli, tada će kupovna moće hrvatske kune padati na hrvatskom tržištu, a jačati na vanjskom tržištu. Inozemni kredit za Hrvatsku u takvim uvjetima biti će jednostavno nešto ne dostižno.
Hrvatska će se sa takvom novčarskom politikom opasno približiti stečaju, jer će doći do bržeg rasta uvoza od izvoza. Stoga trebamo očekivati intervenciju MMF u 2016 godini, ukoliko sve bude kako je od Vujčića najavljeno.T

1.069 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Prijavi se za kredit sad
  #1 Prijavi se za kredit sad 14 lipnja, 2019, 07:52

  Prijavi se za kredit sad

  Vi ste obaviješteni da g. Miotti stefanoa MD Fondacija trenutno daje kredite pojedincima, tvrtkama i organizacijama u suradnji s povoljnim kamatnim stopama.

          Možemo priuštiti da vam zajam na 1% kamatne stope i ovaj zajam će vam pomoći puno u vašem životu

         Jeste li u financijskim teškoćama ili odredite? Jeste li ikada bili odbijeni od strane banaka ili želite podmiriti svoje dugove i platiti račun jednom i za sve, želite platiti svoje račune. Ovdje je velika prilika gdje možete dobiti svoj kredit brže i lakše, možete izgraditi vlastiti san postaje vlasnik samostalnog poslovanja i osobnog postati poduzetnik.

         Za više informacija, molimo Vas da nas posjetite na g. Miotti stefanoa MD FONDACIJE ZA ZAJMOVE putem e-maila na miotti.stefanol[email protected] kontakt podatke gore. Jamčimo Vam transparentnu i učinkovitu uslugu.

   Mogu vam pomoći oko zajma.

   Od vas se traži da navedete sljedeće informacije kako biste nam omogućili da nastavimo s posudbom.

   Tvoje puno ime…..

   Potreban iznos zajma …….

   Vaša država …….

   Vaš mjesečni prihod

  Okupacija ……….

  Seks ……..

  Dob…….

  Adresa…..

  Trajanje povrata novca …….

  Broj telefona ……….

  Hvala vam
  Mr Miotti stefanoa MD

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Loan offer apply now
  #2 Loan offer apply now 14 lipnja, 2019, 07:45

  Loan offer apply now

  You are informed that Mr Mr Miotti stefanoa MD Foundation is currently giving out loans to individuals, companies and organizations in cooperation with affordable interest rates.

  We can afford to give you the loan at 1% interest rate and this loan will help you alot in your life

  Are you in financial trouble or specify? Have you ever been turned down by banks or want to settle your debts pay your bill once and for all, you want to pay your bills. Here a great opportunity where you can get your loan faster and easy, you can build your own dream becomes the owner of an independent business and personal become an entrepreneur.

  For more information, please visit us at Mr Mr Miotti stefanoa MD LOANS FOUNDATION via email at [email protected] contact information above. We guarantee you a transparent and efficient service.

  I can help you with a loan.

  You are required to provide the following information to enable us proceed with your loan.

  Your full name…..

  Loan amount needed…….

  Your coountry…….

  Your monthly income

  Occupation ……….

  Sex ……..

  Age…….

  Address…..

  Pay back duration…….

  Phone number ……….

  Thank you
  Mr Miotti stefanoa MD

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Testimony
  #3 Testimony"" Loan offer apply 14 lipnja, 2019, 07:43

  Testimony”” Loan offer apply

  Testimony”” You should not miss this opportunity [My name is Mrs. Jessica Lewis. I live in Canada and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family.I was in need of a loan of $70,000.00 to start my life all over again as i am a single woman with 3 kids.

  I have been searching for a loan to settle my debts for the past two months all I met scammed and took my money until I finally met a God sent Lender.

  I never thought that there are still genuine loan lenders on the internet but to my greatest surprise i got my loan without wasting much time.I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $70,000.00 Canada Dollar. He is a GOD fearing man, if you are in need of loan to solve your problems and you will pay back the loan please

  contact him tell him that is Mrs.Jessica Lewis that refer you to him. Contact Mr.Pinto Jolanda, via email:([email protected])

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Svjedočenje
  #4 Svjedočenje "" Ponuda kredita vrijedi 14 lipnja, 2019, 07:32

  Svjedočenje “” Ponuda kredita vrijedi

  Svjedočanstvo “” Ne smijete propustiti ovu priliku [Moje ime je gospođa Jessica Lewis. Živim u Kanadi i danas sam sretna žena? i ja sam rekao sebi da bilo koji zajmodavac koji spašava moju obitelj od naše loše situacije, uputit ću bilo koju osobu koja mu traži zajam, dao mi je sreću za mene i moju obitelj. početi moj život iznova kao što sam ja sam žena s 3 djece.

   Tražio sam kredit za podmirenje dugova u posljednja dva mjeseca. Sreo sam se prevarama i uzeo svoj novac dok nisam konačno sreo Boga koji je poslao vjerovniku.

   Nikad nisam mislio da još uvijek postoje pravi zajam lenders na internetu, ali na moje najveće iznenađenje i je dobio moj zajam bez gubit puno vremena. Susreo sam se ovo iskreno i bog strah čovjeka zajam zajmodavac da mi pomogne s zajam od $ 70.000,00 kanadski dolar. On je BOG koji se boji čovjeka, ako vam je potreban zajam kako biste riješili svoje probleme i vratit ćete zajam molim

  kontaktirajte ga i recite mu da je to gospođa Jessica Lewis koja vas upućuje na njega. Kontaktirajte g. Pinto Jolandu, putem e-pošte: ([email protected])

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. WALTER
  #5 WALTER 12 lipnja, 2019, 23:46

  Da li vam je potreban kredit? nudimo sve vrste kredita kao što su Osobni zajmovi, Krediti za konsolidaciju duga, Venture Capital, Poslovni zajam, Obrazovni kredit, Kućni zajam i Zajam iz bilo kojeg razloga i hitnih potreba !. sa kamatnom stopom od 3% Da li vas je banka odbila? Imate li loš kredit? Imate li neplaćene račune? Jeste li u dugovima? Trebate li osnovati posao? Više se ne brinite jer smo tu da vam ponudimo priliku da dobijete kredit. Naš kredit se kreće od bilo kog iznosa po vašem izboru. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: Obavezno: ________ 5. Trajanje: _____ 6. Pol: _____ 7. Zanimanje: ________ 8. Mjesečni prihod: _______ 9. Datum rođenja: ________ 10. Broj telefona: _________ Email: [email protected]
  Whatsapp +34631881585

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. 1stms.creditunion@gmail.com
  #6 [email protected] 12 lipnja, 2019, 12:25

  Da li vam je potreban brzi kredit da biste riješili svoje financijske probleme i pokrenuli a posao? Uzmite zajam od 3000 do 150,000,000 u sljedećoj valuti ($), (€) i (* £ *) za kredite, ovdje nudimo sve vrste kredita. Investicioni krediti, lični krediti, krediti za nekretnine. Možemo pomoći vašem biznisu ili projektu sa niskom kamatnom stopom od 2%. Ako ste zainteresirani za dobivanje kredita, molimo kontaktirajte nas za više informacija E-mail: [email protected]

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. John David credit
  #7 John David credit 12 lipnja, 2019, 12:09

  Uživajte u pogodnostima koje ovaj hotel pruža, kao što je na primjer. Dovoljno je napomenuti da je najkraći termin od 50 do 50 puta veći od 3%. po informacijama o kontaktu, kontaktirajte nas za više informacija: [email protected]

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. Susan Benson
  #8 Susan Benson 12 lipnja, 2019, 00:38

  Poštovani dame i gospodo, Jeste li hitno potrebni poslovni zajam, osobni zajam ili hipotekarni kredit? Ako da, savjetovat ću vam da nas kontaktirate na Sunshine Financial Group putem ove adrese e-pošte ([email protected]) kako biste dobili svoj kredit

  Sunshine Financial Group je sveobuhvatna tvrtka za financijske usluge koja se zalaže za poboljšanje vašeg dugoročnog financijskog uspjeha. Naši prilagođeni programi osmišljeni su kako bi pomogli rastu, zaštiti i očuvanju vašeg bogatstva pružanjem personaliziranih usluga i stručnosti.

  Ako vam je bilo teško dobiti zajam od lokalnih banaka ili drugih financijskih institucija, ne brinite više, jer smo pomogli brojnim pojedincima i organizacijama koji se suočavaju s financijskim teškoćama diljem svijeta. Kada se prijavite s nama, prijavljujete se u pouzdanu tvrtku koja brine o vašim financijskim potrebama. Pobrinut će se za vas kroz cijeli proces.

  KLJUČNE PREDNOSTI;

  – Nanesite bilo kada i bilo gdje.
  – Primanje gotovine za manje od 24 sata
  – Posuditi od 2.000 do 20 milijuna eura
  – Nema skrivenih troškova.
  – Niska kamatna stopa od 3%
  – Dobivate priliku da odaberete datum otplate, bilo tjedno, mjesečno ili godišnje za razdoblje od 1-30 godina.
  – Nudimo i osigurane i neosigurane kredite

  Ako vam je potreban hitan zajam u roku od 24 sata, molimo vas da za više informacija pišite na niže navedeni e-mail
  E-pošta: ([email protected])
  (WhatsApp: +447903159998)

  Gledamo naprijed na sluh od vas

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Valeria Marco
  #9 Valeria Marco 11 lipnja, 2019, 13:34

  Moje ime je Valeria Marco prije 6 mjeseci moj poslovni slom, nisam se nadao da ću opet dobiti svoj poslovni život. Pokušao sam da pozajmim novac od banke, ali nisam imao dovoljno novca u mojoj kreditnoj kartici i nikakvu imovinu kao kolateral da bi dobio kredit, onda me je vrlo blizak prijatelj Camila Diego upoznao sa pravim zajmodavcem preko interneta. GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD. Kreditna kompanija ove žene mi je mogla dati zajam od 160.000 eura bez ikakve imovine kao kolaterala ili kreditne kartice, ali mi ga je dala na povjerenju. Tako da su moji prijatelji rekli sebi zašto su sebični, pa sam odlučio da sa svima podijelim ovu informaciju. Ako vam je potreban kredit od pouzdanog zajmodavca, kontaktirajte Ginu Morgan putem njenog e-maila: [email protected] ili Whatsapp Number @ +19592022005

  Odgovorite na ovaj komentar
 10. mr mark
  #10 mr mark 11 lipnja, 2019, 10:02

  KĀ SAŅEMT ATBALSTA PALĪDZĪBU @ 2% PROCENTU LIKMJU

  Es neesmu pārliecināts par leģitīmā aizdevuma aizdevēja saņemšanu tiešsaistē. Bet, kad es vairs nespēju saskarties ar savu parādu, mans dēls bija slimnīcas gultā operācijai, kas ietver milzīgas naudas, un man arī vajadzēja naudu, lai refinansētu un iegūtu labu mājokli, tad man ir lai meklētu palīdzību no draugiem un kad vairs nebūtu cerības, es nolemšu doties tiešsaistē, lai meklētu aizdevumu, un es atradu MARK WILLIAMS FUNDS ar 2% procentu likmi un nekavējoties piemēroju savu informāciju, kā norādīts. Septiņu dienu laikā pēc mana pieteikuma viņš piesaistīja manu aizdevuma summu bez slēptām maksām, un es varētu rūpēties par savu dēlu medicīniskiem rēķiniem, atjaunot savu īres rēķinu un atmaksāt savu parādu. Es konsultēšu katru aizdevuma meklētāju, lai sazinātos ar MARK WILLIAMS FUNDS ar ([email protected]).

  Odgovorite na ovaj komentar
 11. WALTER
  #11 WALTER 10 lipnja, 2019, 20:39

  Da li vam je potreban kredit? nudimo sve vrste kredita kao što su Osobni zajmovi, Krediti za konsolidaciju duga, Venture Capital, Poslovni zajam, Obrazovni kredit, Kućni zajam i Zajam iz bilo kojeg razloga i hitnih potreba !. sa kamatnom stopom od 3% Da li vas je banka odbila? Imate li loš kredit? Imate li neplaćene račune? Jeste li u dugovima? Trebate li osnovati posao? Više se ne brinite jer smo tu da vam ponudimo priliku da dobijete kredit. Naš kredit se kreće od bilo kojeg iznosa po vašem izboru. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: Obavezno: ________ 5. Trajanje: _____ 6. Pol: _____ 7. Zanimanje: ________ 8. Mjesečni prihod: _______ 9. Datum rođenja: ________ 10. Broj telefona: _________ Email: [email protected]
  Whatsapp +34631881585

  Odgovorite na ovaj komentar
 12. John Robert
  #12 John Robert 10 lipnja, 2019, 02:15

  DOBAR DAN,

  Pouzdana ponuda kredita vrijedi sada i dobiti kredit !!! Ovo je prilika za one u financijskim problemima i one koji žele financijske nemire u svom životu, dajemo kredit po vrlo razumnoj kamatnoj stopi od 2%, dajemo sve vrste kredita kako bismo pomogli naciji financijskog stresa. Mnogi trpe i trebaju pomoć kako bi poboljšali svoj životni standard, mnogi su bez posla i trebaju financijsku pomoć za pokretanje posla, mnoge financijske pomoći trebaju očistiti svoje račune i dugove. Ovo je mudra odluka za vas sada. Naša zajam ponuda je zajamčena znači ne kolateralna u pitanju. Kao podnositelja zahtjeva za zajam ste zahtjev za kredit s detaljima moje kontakt ispod. Ime: John E-mail: [email protected] (Whatsapp) +6285298234143

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Ivana
  #13 Ivana 8 lipnja, 2019, 08:50

  Zdravo moje ime je Ivana i živim u Splitu, Hrvatska sam prošli tjedan tražila hitan kredit od 100.000 eura za pokretanje posla i plaćanje računa koje sam podnijela u tvrtki nazvanoj Rank Carlos Loan Company u Velikoj Britaniji i varala oko 7000 eura od prošlog tjedna i dalje sam tražila kredit, ali jednog dana vidjela sam kako je Mirjana postavila na internet kako je unovčila kredit pa sam slijedila vezu ispod adrese e-pošte {[email protected]} pa sam zatražila kredit 100,000 eura, ali prije nego što sam se prijavila bila sam jako uplašena da se ne prevarim pa sam stavila sve na Boga i Laura Smith tako sam se odmah primijenila i primila kredit u roku od 1 sata na moj bankovni račun ovdje u Hrvatskoj, tako da želim iskoristite ovu malu priliku da svakome u Hrvatskoj kažete da se ne prijavljuje za bilo koji zajam koji nije osiguran i kako bih primijetio da ima mnogo zajmodavaca koji zapravo nisu, ali u ovom slučaju gospođe Laure Smith vjerujem joj na moje zadovoljstvo da ona je stvarno i njezin kredit je osiguran tako e-mail on r danas ispod njezine kontaktne adrese ([email protected]) i ja Ivana također ovdje da čujem vaše vlastito svjedočanstvo baš kao i ja jer ja ne mogu zadržati ovu veliku priču iz srca sama zbog toga sam dijelio sa svakim dobrim stvarima Gospođa Laura Smith je pomogla meni i mojoj obitelji da ostanemo u kontaktu kako bi upoznali gospođu Lauru Smith i unovčili zajam bez ikakve ulice i razočaranja s veseljem čuli vaše veliko svjedočanstvo i danas se moj život promijenio od priče do Slave, a Bog vas je blagoslovio, obitelji prateći dobro u našoj zemlji Hrvatska i Bog blagoslovi gospođu Lauru Smith i njezinu obitelj.

  Ivana

  Odgovorite na ovaj komentar
 14. Mike Donald
  #14 Mike Donald 6 lipnja, 2019, 15:46

  Trebate li kredit Trenutno nudimo: privatni, komercijalni i osobni zajam * poslovni zajam * payday zajam * studentski kredit hipotekarni zajam * auto krediti * loš kredit kredit * home kapital zajam * projekt / ugovor zajam * debt consolidation zajam zainteresiranim pojedincima po kamatnim stopama od 3%. Prijavite se s nama putem e-pošte: [email protected] WhatsApp: +18687086372

  Odgovorite na ovaj komentar
 15. Mike Donald
  #15 Mike Donald 6 lipnja, 2019, 15:10

  Trebate li kredit Trenutno nudimo: privatni, komercijalni i osobni zajam * poslovni zajam * payday zajam * studentski kredit hipotekarni zajam * auto krediti * loš kredit kredit * home kapital zajam * projekt / ugovor zajam * debt consolidation zajam zainteresiranim pojedincima po kamatnim stopama od 3%. Prijavite se s

  Odgovorite na ovaj komentar
 16. Kareen williams
  #16 Kareen williams 6 lipnja, 2019, 11:38

  Dobar dan svima, ja sam Kareen Williams iz tvrtke Ally Financial Group. Ja sam ovdje da vam dati priliku da biste dobili pouzdanog kredita koji se može odobriti u roku od 24 sata .. Nema druge organizacije radi brzo i napraviti prijenos kredita za klijente, Ally Financial Group je napravio Internet lahak za vas … Email: [email protected] .com WhatsApp: +17204320875 Da biste dobili svoje financijske probleme riješiti danas .. Hvala

  Odgovorite na ovaj komentar
 17. M Kelly Smith
  #17 M Kelly Smith 5 lipnja, 2019, 18:40

  Dobar dan,

  Zgrabite ovu financijsku ponudu za cijelo vrijeme života i poklonite posao, obrazovanje, domove i izgradnju lifta. 5,000euro do 250,000,000euro s maksimalno 10 godina na 3%.

  Kontaktirajte g. Kelly Smith
  E-pošta: [email protected]

  Odgovorite na ovaj komentar
 18. Kareen williams
  #18 Kareen williams 5 lipnja, 2019, 16:27

  Važna napomena: PRISTUP FINANCIJSKOJ POMOĆI DOSTUPNI OVDJE U ALLY FINANCE GROUP LLC.

  Tražite li pravi kredit, koji se izdaje po niskim kamatnim stopama, u roku od 3-5 radnih dana? Želite li dobiti financijsku pomoć, kredite u korporativnim investicijskim planovima koje su banke i druge financijske institucije već odbacile? Dobra vijest je da Ally Finance Group® nudi klijentima i organizacijama zainteresiranim za dobivanje ovog financijskog kapitala da pokrenu ovaj posao, plate sve svoje osobne dugove i financiraju sve svoje financijske potrebe. Ally Finance Group je podružnica Ally Group LLC i pružamo povoljne kredite zainteresiranim klijentima uz kamatnu stopu od 3%.

  On je vrlo svjestan da, osim poslovanja kako bi maksimizirao koristi, ova plemenita tvrtka čini sve što je moguće, je zajmodavac i dobar zajmoprimac. To je učinjeno s fleksibilnim kreditnim paketima koje kupci mogu odabrati kada i kada će se vratiti.

  Kako možete biti zainteresirani? Nudimo sve vrste kredita bilo gdje u svijetu. Vi svibanj također biti zainteresirani za znajući kakvu vrstu kredita vam je potrebno, koliko vam je potreban kredit, i kada bi trebali platiti kredit, ako ispunjavaju sve naše zahtjeve. Ova svestranost je jedan od najvažnijih čimbenika koje nudimo našim kupcima, čak i ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta.

  Nudimo kredite u rasponu od 20.000 do 20 milijuna dolara, uz maksimalnu kamatnu stopu od 3%. Nudimo kredite za razvoj poslovanja i konkurentsku prednost / ekspanziju. Ally Finance Group, iako je privatna tvrtka koju kontrolira Ally Group LLC © od strane vlasnika Ally i proizvođača automobila. Nudimo kredite u sljedećim novčanim jedinicama:

  Američki dolar ($)

  Europski euro (€)

  Funta (£)

  Ako ste zainteresirani za dobivanje ovog kredita kod nas ovdje u Ally Finance Group, ne ustručavajte se kontaktirati nas i obavijestite nas o detaljima zajma koji želite. U nastavku ćete naći pojedinosti o obrascu zahtjeva za kredit s Ally Financial. Formirajte i pošaljite nam.

  ZAHTJEV ZA INFORMACIJU

  • IME I ZADNJE IME:

  • Spol:

  • Bračno stanje:

  • Adresa za kontakt:

  • Poštanski broj grada:

  • Jedna zemlja:

  • Datum rođenja:

  • Potreban iznos kao zajam:

  • istek:

  • Mjesečni prihod / godišnji prihod:

  • Zanimanje:

  • Svrha zajma:

  • Telefon:

  • Faks:

  • Govoriti i razumjeti engleski:

  Želim vam ugodan dan

  Ally Group LLC

  1030 Ellie Drive

  Auburn Hills, CA 48326-2766 SAD

  Zahtjev za e-poštu: [email protected]
  WhatsApp: +17204320875

  Ništa za izgubiti ništa osim vaših dugova i financijskih problema!

  Mi smo tu da vam pružimo najbolji put do financijske slobode.

  ! Kontaktirajte nas još danas!

  Odgovorite na ovaj komentar
 19. Alex James
  #19 Alex James 5 lipnja, 2019, 12:18

  We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions.

  BANK INSTRUMENT PARTICULARS

  Instruments :Fully Cash Backed, Fresh Cut Bank Guarantee(Standard ICC format)
  Age :One (1) years and One (1) day
  Rate :Leasing: 3+2, Purchase: 32+2
  Currency :USD/Euro
  Bank :Top A Rated banks
  Amount :As Advised by Beneficiary
  Intermediary Fees : Two Percent (2%) of Face Value payable by Beneficiary
  Tranches : As per agreed tranches schedule
  Delivery : Swift MT799/MT760
  Payment : Swift MT103 (Wire Transfer)

  Contact Name: Michael James
  Email:[email protected]
  Skype ID:signetukfinanceplc

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. mr mark
  #20 mr mark 4 lipnja, 2019, 13:01

  Jeste li poslovni čovjek ili žena? Trebate li sredstva za pokretanje vlastitog posla? Trebate li kredit za podmirenje duga ili otplatu računa ili započeti lijepo poslovanje? Trebate li sredstva za financiranje vašeg projekta? Nudimo zajamčene usluge kredita u bilo kojem iznosu i bilo kojem dijelu svijeta za (pojedince, tvrtke, posrednike za nekretnine i korporativna tijela) uz našu vrhunsku kamatnu stopu od 2%. Za prijavu i više informacija pošaljite odgovore na sljedeću e-mail adresu: ([email protected])

  Odgovorite na ovaj komentar

Kliknite ovdje ako želite odustati od odgovora.

<