OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljače, 2017.

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.808 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Direktni potomak sramoti rodbinu
  #1 Direktni potomak sramoti rodbinu 19 veljače, 2017, 20:41

  Moj prethodnik Nikola Mejašić i tehnički rukovoditelj Josip Sladić oštetili su Toplanu protuzakonitim poslovima za 200.000 eura – tvrdi Marijan Fudurić, direktor te gradske tvrtke od rujna do prosinca 2007. godine.

  Upozorava na navodnu korupciju u poslovima s Karlšpedom iz Karlovca i tvrtke Saacke iz Bremena. Radove na zamjeni plamenika i gradnji plinske rampe obavila je njemačka tvrtka, a na ugradnji plinskog priključka radila je tvrtka Montcogim plinara. Sveukupna vrijednost plinofikacije iznosila je 4,448.612 kuna.

  – Početkom srpnja 2006. s tvrtkom Saacke Mejašić je bez natječaja potpisao ugovor za zamjenu postojećih plamenika SKVG 300. Sladić je za tu priliku sastavio “pro forma” ugovor vrijedan 465.336 eura. Tadašnji direktor odobrenje za slobodnu pogodbu nije nikad dobio – kaže Fudurić.

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Upit
  #2 Upit 19 veljače, 2017, 20:36

  Dobro sto ova udruga radi? Sto je napravila od osnutka nije mi bas jasno. Ovdje su dobili 5minuta prepucavanja i vrijeđanja. Ali sto rade, sto su napravili za selo? Prosvijetlite me. Zna li kogod?

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Orebić
  #3 Orebić 19 veljače, 2017, 20:24

  Ko krade zna se dobro. Raspitajte se u Orebiću sto misle o Sladiću i zašto ga izbacuju. I takav jedan se usudi ikoga prozivat. Obraz opanak. Nakro se diljem lijepe naše i Bosne. Nije niti odvjetnik. Ne može zastupat nikoga koja sranja radio.

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Rvat
  #4 Rvat 19 veljače, 2017, 18:29

  Ljudi moji, lako za ovoga, nebitan je totalno. Mene čude naši domaći izdajnici. Tih par velikih Hrvata. Sta se prodalo za siću. Oni misle da ce im odvjetnik pomoći, oni ne razumiju da su od sebe napravili MALE kerove. Vođeni sitnim osobnim neriješenim životnim situacijama. Platite odvjetnike prave. I riješite stvari sto vas muče. Doće vas jeftinije. I nećete bit ruglo sela.

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. MrSweet
  #5 MrSweet 19 veljače, 2017, 17:39

  ovaj MrSladki se prosro samo tako.
  O njemu i njegovim prevarama i financijskim malverzacijama članaka koliko hoćeš.
  Lupež većih razmjera

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. Toplana Sisak
  #6 Toplana Sisak 19 veljače, 2017, 17:11

  Ma nije samo čokolade ,,
  Mejašić i Josip Sladić oštetili toplanu za 1,5 milijuna kuna
  Večernji.hr od 18.08.2011.

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. Butiga
  #7 Butiga 19 veljače, 2017, 16:52

  Istina da krao cokoladu

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. Karneval
  #8 Karneval 19 veljače, 2017, 16:32

  Za maskare se oblijepimo čokoladom.

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Jajinarka
  #9 Jajinarka 19 veljače, 2017, 16:28

  Samo naprid Vlatko! Svi smo uz tebe!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
 10. Anonimno
  #10 Anonimno 19 veljače, 2017, 16:27

  Ima bit da mu pa cukar. Otkrilo se ko je i sta je. Lupež!!!! Kad u butigu ima obraza krast. Udruga lupeža!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
 11. Stoka sitnog zuba
  #11 Stoka sitnog zuba 19 veljače, 2017, 15:52

  Stvarno interesantno. Svi o čokoladi, nitko o milijun kuna?! Lako je s ovakvima bit doživotni načelnik.

  Odgovorite na ovaj komentar
 12. Anonimno
  #12 Anonimno 19 veljače, 2017, 14:24

  O kojoj prijateljici noći je točno riječ? Ovoj iz udruge ili nekoj drugoj?

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Anonimno
  #13 Anonimno 19 veljače, 2017, 14:16

  ovoga su stvarno uhvatili da krade čokoladu. Isuse boze!

  Odgovorite na ovaj komentar
 14. Anonimno
  #14 Anonimno 19 veljače, 2017, 13:58

  Istjerali di te di god si bio. Pa čak i iz dućana. Lupez. Djeci čokolade krade

  Odgovorite na ovaj komentar
 15. Anonimno
  #15 Anonimno 19 veljače, 2017, 13:55

  dajte mu čokoladica

  Odgovorite na ovaj komentar
 16. Pjat moždani
  #16 Pjat moždani 19 veljače, 2017, 13:29

  Vrlo interesantni komentari. Šteta da je malo nepregledno, brojanje od unazad, ponavljanje brojanja za svaku stranicu. Vraćajući se unazad naišao i na Don Augustina, nickove kao Ivo Brr., itd. Nemojte stajati, ovo je postalo zanimljivo. Skoro kao Petra i njen pas davnih dana.

  Odgovorite na ovaj komentar
 17. Medolino, frutolino
  #17 Medolino, frutolino 19 veljače, 2017, 12:11

  Ok, većina je protiv vrlog odvjetnika. Razumljivo, načelnik je domaći čovjek, komentare pretpostavljam pišu 99% domaći, za odvjetnikom se vuču mnogi repovi, itd. Ali dali je to opravdanje ako gradonačelnik stvarno krade?? A svi domaći to vrlo dobro znaju i to pravdaju i ne osuđuju.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Branitelj
   Branitelj 19 veljače, 2017, 12:43

   U nas ti je lupež i kurvar samo onaj iz druge stranke.Naš čovik je svetac i moralna vertikala još kad uspije dovesti i ženu na misu da svi vide.Svetac i ništa drugo.Naravno troškove hotela plaća opčina, a prostitutke valja može od svoga rada.

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Mihan iz popove luke
   Mihan iz popove luke 19 veljače, 2017, 17:19

   Ma pustite nacelnika na miru.Sad su vam izbori pa se onda pokazite.ja osobno ne vidim nekog drugog na tom mjestu.A vi ako mislite drukcije izadite na izbore.puno je ode grubih rici napisano.malo nas je da bi se svadali.pomozimo jedan drugom a ne podmetat kajle.Da bog da da imamo jos Krtica i tskvih firmi.Prestanimo zivit na staroj slavi.
   Zalostan sam kad ovo sve citam.Trazili smo demokraciju i postujmo je sad.Necemo balvane na ulicu.smirite strasti.

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Palmo
    Palmo 19 veljače, 2017, 20:11

    Mihane, a što ste htjeli s ovim reći?Pustimo ga neka krade? Miljunčić kuna, pizdarija. Kažete pomozimo jedni drugima, što to, zataškati pljačku? Ako je ukrao, treba odgovarati. Ako nije, svaka čaat, moje duboko poštovanje.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Mihan
     Mihan 19 veljače, 2017, 20:54

     Ja tvrdin da nije a mi imamo institucije koje ce reci svoje.Ja sam protiv napada na osnovu rekla kazala te ovaj nivo komunikacije je zalostan.
     I glede napada na Vlatka I glede napada na Sladica .
     Smirite strasi I sve se moze rijesit na lipi I kulturni nacin.
     Dvadeset godina radim sa strancima I nikad ama bas nikad nisam dozivio neko vrijedanje privatno I poslovno.Ne mislim osobno nego u firmi.
     Ljudi bucamo se da smo veliki hrvati a ode se ponasamo ko praljudi..

     Smirite tenzije I prema opcini I prema Udrugi I prema gosp Sladicu.

     Odgovorite na ovaj komentar
   • Za pravicu
    Za pravicu 19 veljače, 2017, 20:25

    Mihane zašto se toliko sekiraju ako su čiisti.Ja sam pročitao prijavu i ne znam je li osnovana, ali oboje spomenutih su iz obitelji kojima nije strano ukrasti.Puno je primjera za to ipak smo mi malo mjesto.Kako bi rekao Bandićneka institucije rade svoj posao.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • mihan
     mihan 19 veljače, 2017, 20:58

     Pa niko nezna jeli osnovana ili nije.zato stalno pozivam na mir.
     A obitelj pustimo na miru I ne uplecimo rodbinu.
     Osobno znam Nacelnika I njegovu obitelj te bi obje ruke stavio da to nije istina.

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Palmo
      Palmo 19 veljače, 2017, 21:17

      Mihane ne stavljajte ruke u vatru brzopleto, nije lijepo biti invalid bez ruku. Za pravicu kaže da im je krađa u genima. A u malom mjestu se sve zna.

 18. Čokolino
  #18 Čokolino 19 veljače, 2017, 11:02

  Pođite u butigu i pitajte ko krade čokolade. Vrli odvjetnik bez licence.
  Di god ste bili ste varali i krali. i zato i jeste bez licence i ne možete Radit svoj posao. Koliko ste samo jadnih ljudi u Bosni prevarili.
  isli ste u Orebić. Isto slali kaznene prijave. Sve isto pisali i slali. popušili. I izbačeni. Takav obrazac ponašanja ne prolazi. Mijenjate. Zar vam to u Orebicu nije bila škola. Pametnom bi bila.
  Ova čejad vas nece.

  Odgovorite na ovaj komentar
 19. Čokolada ili milijun kuna
  #19 Čokolada ili milijun kuna 19 veljače, 2017, 10:12

  Ovaj članak je izgleda stvarno bio autogol. Ali prvenstveno zahvaljujući stoci sitnog zuba. Ovdje skoro nikome ne smeta ako gradonačelnik stvarno krade i ako je samo jednim poslom oštetio općinu, tj. NAS POREZNE OBVEZNIKE za 1.000.000 kuna. Vjerojatno po onoj, ako je neka je i drugi su ili tko je jamio, jamio je, itd. I onda nam kriva ova ili ona vlast. Ma krivi smo sami sebi i nitko drugi. Stoci sitnog zuba je čokolada, ako je to istina i ako nije spin puno važnija od milijun kuna. Znali su dobro naši veliki Hrvati (s jednom rukom na srcu, a s drugom u našim novčanicima) s kime imaju posla i kako će opljačkati ovu nesretnu državu bez da se itko buni, jer što se stoka sitnog zuba ima buniti. Jadni ti smo.

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. Rođendan
  #20 Rođendan 19 veljače, 2017, 09:24

  godina dan rada udruge. ka je rođendan da čokolade donesemo

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code