OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljače, 2017.

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.808 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Donacija
  #1 Donacija 19 veljače, 2017, 00:17

  Ima li koja čokolada gratis za udrugu. Da ne mora Sladić i to rješavat anonimno

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Prva pomoc
  #2 Prva pomoc 19 veljače, 2017, 00:00

  Neka neko objasni sladiću riječ AUTOGOL.
  Narod nisu ovce!!!
  Osim ove 2-3 iz udruge pripametne

  Odgovorite na ovaj komentar
  • općina orebić
   općina orebić 19 veljače, 2017, 01:56

   3. Angažman i visina troškova firme SLADIĆ d.o.o.
   Ugovor s Općinom Orebić 171.361,00 kn za 2014.g. , KTD BILČAN d.o.o. mjesečno 5.750,00 kn ,
   Vodovod i odvodnja d.o.o.mjesečno 4.000,00 kn . Sve neto.
   Kakvi su rezultati rada odvjetnika. Da li je još uvijek i do kada će biti suradnja Općine i firme Sladić
   d.o.o. Istovremeno kakve su potpore učenicima i studentima?
   Načelnik Općine Tomislav Ančić odgovorio je na postavljena pitanja
   1. Odgovorno tvrdi da mu nije poznat nalaz inspekcija.
   2. U dogovoru s kustosicom Pomorskog muzeja dogovoren je način obilježavanja 150 godišnjice .
   Preuzima odgovornost po pitanju nedovoljne prezentacije u javnosti.Suglasan je s izlaganjem vijećnika
   Jurjevića.
   3. Slaže se da je firmi Sladić d.o.o. iznos je nemoralno visok. Biti će sazvana tematska sjednica na kojoj će
   se prezentirati rad fitme Sladić d.o.o. i vidjeti da je angažman bio potreban.

   Vijećnik Tomislav Jurjević ističe da nije zadovoljan odgovorom na 1. i 3. pitanje Ne može prihvatiti odgovor da
   predsjednik Skuštine KTD Bilan d.o.o. nije upoznat da je bila inspekcija u KTD Bilan d.o.o. Također odgovorom
   na 3. pitanje nije zadovoljan. Nada se da će Općina raskinuti Ugovor sa firmom Sladić d.o.o.

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Pelješćanin
    Pelješćanin 20 veljače, 2017, 21:56

    Lonac uvijek nađe poklopac!
    Tako je Radović našao Sladića jer su isti u svemu.
    To su moralne nule koje uz pomoć nesposobnih načelnika mogu nešto predstavljati.

    Odgovorite na ovaj komentar
  • čokolada sisak
   čokolada sisak 19 veljače, 2017, 02:10

   Objava: 30.11.2013 | 19:49
   DUŽNICI I DRUGI “UGLEDNI” SIŠČANI

   dok su prosječni stanovnici iz grada i okolice, među kojima je oko 10.000 nezaposlenih, uredno ubacivali kovanice u automat ili kupovali mjesečne i godišnje karte, brojni uglednici tijekom zadnje tri godine “nisu imali” novca za sat ili više parkiranja, a kasnije ni kazne čiji se iznos kretao od 24 do 100 kuna. Da je riječ o pogodovanju izabranima govori činjenica kako nije bilo ni sankcija.
   No, iza obrtnika po broju kazni na petom je mjestu sa njih čak 30-ak poznati sisački odvjetnik Josip Sladić.

   Odgovorite na ovaj komentar
 3. Mladen delic
  #3 Mladen delic 18 veljače, 2017, 23:56

  Ljudi pa ovo je ludnica

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Anonimno
  #4 Anonimno 18 veljače, 2017, 23:55

  Naprid Vlatko!!! Go go go!!!! Selo je uz tebe!!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. Jugosloven
  #5 Jugosloven 18 veljače, 2017, 23:48

  Ja bi cudinu za nacelnika ili zvonka

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. Small dick man
  #6 Small dick man 18 veljače, 2017, 23:45

  Ma izgleda da ja jedini neznam ko je u toj udrugi janjina. Ko im je voda. Znade li netko

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. Jaooooo
  #7 Jaooooo 18 veljače, 2017, 23:37

  Da čokoladu krade ihjhijihiji

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. Anonimno
  #8 Anonimno 18 veljače, 2017, 23:32

  Finili si mare bali

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Gdje vam je kultura
  #9 Gdje vam je kultura 18 veljače, 2017, 23:22

  Igra ce se opeta na balun u domu!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
 10. Čoksa
  #10 Čoksa 18 veljače, 2017, 23:00

  Jesu li bas dotičnog gospara Sladica uhvatili u Janjini u dučanu kako krade čokoladu???

  Odgovorite na ovaj komentar
 11. Leteći Holandez
  #11 Leteći Holandez 18 veljače, 2017, 22:48

  da jedno govance ovakve škandale radi. On je to sto je. Gore je ovo par domaćih iz udruge sto se prodalo jeftino. Sitne duše. Prodale se za par špranci tužbi sto im ovaj sastavio. I sad su mu sluge pokorne. Ma fuuuj!!!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
 12. Anonimno
  #12 Anonimno 18 veljače, 2017, 22:22

  Sladiću osladila se fotelja hahahahahahah
  Sto bi rekao maminjo-muuuućko đubre

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Anonimno
  #13 Anonimno 18 veljače, 2017, 22:07

  Gospon Sladić, prokužili su Vas u Orebiću. Ni tamo vas nece. Ni u selu iz kojeg ste došli. I sad ste našli nas u Malome Parizu zajebavat. E nećete!

  Odgovorite na ovaj komentar
 14. Anonimno
  #14 Anonimno 18 veljače, 2017, 21:14

  Čime se točno bavi ova nazovi udruga. Prvi put čujem za nju. Sto su oni to napravili od osnutka? Koji su im ciljevi? Program? Gdje je to? Sto su dobro napravili za ove ljude koji tu žive? Ili barem predložili? Osim laprdanja nista ne vidim da rade ni pametno ni pozitivno. Koje dobro oni donose u ovu općinu? Fejs stranica izgleda kao osobni obračun sa načelnikom. Nista tu nema za pročitati pametno. Riješite to osobno s njime. Imajte muda. Ne potpisujte se na prijave u ime svih stanovnika Janjine. U nedostatku kvalitetnih zivotnih obaveza i u velikoj želji za vlašću, okupilo se par propalica nezadovoljnih, izvukli neke poluinformacije i prosrali se samo tako. Ne treba kvazi-udrugu uopće srat ovdje. Cijelo selo se smije. Ali sad je tu i podrška kampera iz Sresera. To je sad vec malo ozbiljnija stvar. Zajedno ce donijeti plan postavljanja poljskih zahoda. Maksimalan razmak 100m. Radi južine. Kladim se da nitko iz ove udruge nije ni bio u Sreseru niti ikada osjetio smrad koji tamo vlada od tih sanitarnih čvorova. Ja ljeti bas tamo ljetujem i znam o čemu pričamo. Savjetujem Vam da se pozabavite pravim problemima i pomognete općini. Ako vas muci sexualni život načelnika- platite lijepo pa probajte i vi. mozda vam se svidi. Neka čovjek u slobodno vrijeme radi sto ga volja. Čime se vi bavite. Ono par ljudi sto u tom mjestu nešto radi maltretirate. Pojest ce vas zavist i zloća. A sve ste velika gospoda, porodična stabla se daju na znanje. Živite na slavi svojih predaka. Tempi passati. Nije važno odakle si. Ili si čovjek ili govno. Nema treće. Sad treba doc do para. Pa nece valjda udruga radit. Svi ce oni bit načelnik. Gospodski posao. Ovo par jadnika sto je tamo u tu udrugu ni ne slute da ce ih prožvakat i ispljunut kad im vise ne budu trebali. Ljudi radite nešto. RADITE.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • ...
   ... 18 veljače, 2017, 22:51

   Eh kad bi oni znali nešto pošteno raditi vjerojatno se nebi bavili tuđim životima pojedinci su se školovali da budu bolji prevaranti. Samo mi nisu jasni “pošteni” Janjinari koji su u toj “udruzi” zar stvarno imaju IQ ravan broju godina pa ne vide kako ih se vodi žedne preko vode???? Jadan je ovo način reklamiranja. G. Sladiću zar stvarno imate potrebu na ovaj način iznositi svoj nepotpun životopis? Stvarno mislite da nekoga zanima tko vam je djede,baka,majka i otac? Zar stvarno nemate hrabrosti priznati da ste napisali ove lakrdije od optužnice, a u isto vrijeme hvalite “osobu” koja je to na školski način napravila? Znate li poslovicu o čovjeku koji se sam hvali?U potpunosti se slažem s korisnikom “ANONIMNO” hitajte se posla pustite prazne priče, vas je 10 osnovalo “udrugu” imate li 10 pozitivnih stvari za reci o svakome od vas? Nema potrebe vas imenovati kada se zna dobro tko i što ste. Žalosno ali nemate. Sami komentari ovdje a i između stanovnika u Općini dovode do pitanja a i pojašnjenja kakav ste čovjek da vam pojasnim pljune vas se i vi se obrišete i idete dalje u istom stilu. Malo je ovo područje svako svakog poznaje, možete li sutra izaći i pogledati svakoga u oči nakon ovih nebuloza što izlažete ? Ako možete kakav ste čovjek? Ima u lijepoj našoj institucija koje će pregledati prijavu stanovnika Janjine i utvrditi činjenice,moja iskrena želja je ukoliko ne nađu ništa od navedenog da se te “stanovnike” primjereno kazni jer su dali nepotreban posao određenim institucijama, čisto da vide koliko LAŽ boli a i košta. P.s loše savjetujete pojedince ali zato jako dobro manipulirate zaluđenim glavama. Poruka ANONIMUSU za prostitutku treba imat alat nisu dovoljni samo novci a dotični ga očito nemaju 🙂

   Odgovorite na ovaj komentar
 15. Kokoš
  #15 Kokoš 18 veljače, 2017, 20:33

  Hahahahahahaah

  Odgovorite na ovaj komentar
 16. nik
  #16 nik 18 veljače, 2017, 13:10

  Jadni ti smo nema ko ne krade

  Odgovorite na ovaj komentar
 17. ;-)
  #17 ;-) 18 veljače, 2017, 11:57

  Evo još malo informacija o cijenjenom gospodinu Josipu.

  http://www.sisak.info/sladic/

  Obratite pažnju na datum objave članka i datum umirovljenja gospodina. Nadasve moraš biti izvanprosječan kada pljačkaš logoraše.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Superman
   Superman 18 veljače, 2017, 20:48

   Ma jadni ti smo mi Janjinari
   Svaka Guba koja bjezi od necega dodje kod nas.ili nasa iz Janjine sto nigdi nije uspjela ili neko sa strane pa onda soli pamet kako bi se trebalo zivit.
   Ja osobno mislim da je ovo lazno (clanak u linku)
   To nije moguce

   Odgovorite na ovaj komentar
  • stanovnik
   stanovnik 19 travnja, 2017, 15:55

   to nije on on se ne zove tako

   Odgovorite na ovaj komentar
 18. Josip Sladić
  #18 Josip Sladić 18 veljače, 2017, 09:18

  Budući sam prezimenom prozvan, te je postavljeno pitanje tko sam, gospođi, ili gospodinu, koji je to pitanje postavio odgovaram. Zovem se Josip Sladić, rođen sam 18. lipnja 1963. godine u Zagrebu. Roditelji, majka, Alemka Sladić, sudac Županijskog suda u Sisku, i otac Marko Sladić, odvjetnik, su nažalost preminuli. Sestra Mirela Sladić je i danas sudac Općinskog suda u Sisku. Diplomirani sam pravnik, koje zvanje sam stekao diplomom Pravnog fakulteta u Zagrebu, 23. rujna 1986. godine, nakon čega karijeru započinjem u Okružnom javnom tužilaštvu (današnji ŽDO) u Sisku. 1. studenog 1988. godine, imenovan sam sucem Općinskog suda u Petrinji, a od 1. rujna 1990. – 1. ožujka 2010. godine radim kao odvjetnik u Sisku, s kojim danom nastupam u invalidsku mirovinu. Nisam bio te sreće da me oslobode, pa sam vojni rok u JNA odslužio u Benkovcu. Dragovoljac sam Domovinskog rata od kolovoza 1991. godine. O ratnom putu i činu neću iznositi podatke, dostupni su u Registru branitelja. Direktan sam potomak obitelji Getaldić i Polić, koja prezimena su autohtonom stanovništvu dobro poznata. Ovo iznosim, ne kao životopis kojim konkuriram na neko radno mjesto, ili javnu dužnost, već isključivo kao odgovor osobi potpisanoj kao “šetnica”, čije pitanje je postavljeno s prizvukom misterioznosti, a nisam nikakav mistik, niti opskurni lik s okultnim moćima.
  Ne bih se, inače, ovim putem oglašavao da, na tako postavljeno pitanje, nije uslijedio komentar “Hercegovca iz Šipovače”, kojim se auditorij poziva na palež moje kuće. Imam sreću, čast i privilegij poznavati nekoliko ljudi iz tog mjesta, i o njima i tom prelijepom mjestu mogu govoriti jedino u superlativima. Riječ je o rijetko časnim i radišnim ljudima, tako da potpisnik tog komentara, ni u kojem slučaju, tamo ne pripada. Dapače, vokabular kojim se služi, upućuje na zaključak kako je riječ o poremećenoj osobi, kojoj je nužna hospitalizacija u psihijatrijskoj ustanovi, i koja bi se morala prvenstveno ispričati tim ljudima, jer ih sve blati. Kao što sam i sam prozvan i pozvan da se predstavim, očekujem i od te, i tih osoba da se identificiraju.
  Aludira se da sam osobno, odnosno kao član Udruge, autor objavljene kaznene prijave protiv Općinskog Načelnika. Na ovom mjestu odgovorno iznosim kako to nije točno. Nisam pisac niti prijave, niti novinskog teksta. Da jesam, svakako bih se potpisao imenom i prezimenom, jer se “Hercegovaca iz Šipovače”, Općinskog Načelnika i njihovih istomišljenika ne plašim niti malo. No, kao profesionalac mogu reći da, objavljena kaznena prijava predstavlja školski primjer kako jedna takva mora izgledati, i zacijelo ju je sastavio, u najmanju ruku, iznadprosječan pravnik. Sadržaj iznesenih činjenica upućuje na zaključak, kako su autoru poznate činjenice, dostupne samo uskom krugu ljudi, i to oko osoba imenovanih u prijavi. Mojoj malenkosti nisu poznate, a koje su to bliske osobe imenovanima u prijavi, kojima jesu, neka se sami zapitaju, kao i koji su ih razlozi motivirali na taj čin. Nemam nikakovog uvida u poslovanje, niti Općine, niti tvrtke koja se spominje, tako da prijavu u tom obliku nisam niti mogao sačiniti. O utemeljenosti iste nisam pozvan komentirati, jer to spada u ekskluzivno pravo i ovlast Državnog odvjetnika.
  Proziva se i Udruga građana “Gradina” iz Janjine, kao da je riječ o nekakovoj sekti, ili skupini anarhista. Udruga je, u izvornom obliku, osnovana od strane 10-ero osnivača, registrirana i upisana u Registar udruga, prije godinu dana. U međuvremenu je broj članova višestruko narastao, no nije mi poznat točan broj. Statut Udruge je definirao njezinu svrhu, a ona se generalno svodi na nastojanje i aktivnosti usmjerene k prosperitetu Općine, te poboljšanju uvjeta života njezinih žitelja. Istovremeno, kao udruga civilnog društva, predstavlja i korektor aktualne lokalne vlasti, te zaštitu od samovolje i zlouporabe od strane predstavnika te vlasti. Sa zadovoljstvom mogu potvrditi da sam i osobno član iste. Ovim putem pozivam sve zainteresirane da, aktivnosti i rad udruge prate na facebook stranici Udruga građana “Gradina” Janjina, kao i da se svojim prijedlozima i komentarima aktivno uključe. Na primitivne komentare “Hercegovaca iz Šipovače” i sličnih verbalnih siledžija, te vjerojatnih plodova incestuoznog grijeha, nećemo odgovarati. Mještani Šipovače mi neće zamjeriti na ovim kvalifikacijama, jer ti ljudi niti su siledžije, niti im je incest u mentalnom sklopu. Dapače, smatraju ga smrtnim grijehom, a kao istinski vjernici, u strahu od Boga, ne pada im na pamet da ga čine. Nažalost, to se za neke, čiji korijeni nisu iz Šipovače, ne može reći. Prepoznati će se sami.
  Da zaključim, ponosim se svojim imenom, porijeklom i akademskim obrazovanjem. Pozivam sve one, čiji su degutantni komentari upućeni meni osobno, te članovima Udruge, da svoje diplome, te kada i kako su ih stekli, također javno iznesu. Počevši od Općinskog Načelnika, pa naniže, jer su takovi to i u obavezi kao obnašatelji javnih dužnosti. Za razliku od moje malenkosti, koja to čini kao čin dobre volje, i nema takovu obavezu.
  Objede i prijetnje objavljene ovim putem, nemam namjeru više komentirati, niti se tako spuštati na razinu mentalno inferiornih i insuficijentnih spodoba. Ukoliko se ponove i nastave, zasigurno ću ih kazneno procesuirati. I neka to ne shvate kao prijetnju, već kao obećanje. Svakako, diskusiju putem ovakovih medija neću nastaviti, već isključivo redovnim putem, kakovim civilizirani svijet i komunicira, običnom, ili elektroničkom poštom.

  p.s.
  Zahvaljujem Anonymous-u na komentaru od 16. veljače u 23.50 sati. Pogodio je srž problema, kao i kvalifikaciju osoba na koje se odnosi (nepismeni i prozvani).

  Odgovorite na ovaj komentar
 19. pleca na leđa
  #19 pleca na leđa 17 veljače, 2017, 19:20

  Svak od njih ima svoj kriz

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. ortaci
  #20 ortaci 17 veljače, 2017, 19:04

  Izdrzi vlatko crna gora je uz tebe

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code