ISPITUJU SE SPORNE TRANSAKCIJE OKO POLITIKE

ISPITUJU SE SPORNE TRANSAKCIJE OKO POLITIKE

19. kolovoza, 2014.

Politika foto

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja prodaje društva Politika novine i magazini (PNM) ruskoj firmi OOO EAST MEDIA GROUP, za koju se veruje da je povezana sa koncernom Farmakom MB iz Šapca. Komisija je osnovano pretpostavila da je Farmakom MB preko povezanog društva OOO EAST MEDIA GROUP iz Rusije od WAZ-a kupio 50 odsto udela u društvu Politika novine i magazini i da je imao obavezu da prijavi predmetnu koncentraciju, odnosno kupovinu, što nije učinio, navedeno je u saopštenju koje je objavljeno na sajtu te institucije.

U postupku, pokrenutom po službenoj dužnosti, Komisija će ispitati da li je prilikom prodaje PNM postupljeno u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, ali i da li su se stekli uslovi za primenu mere dekoncentracije. Ako Komisija utvrdi da je sprovedena koncentracija za koju nije izdato odobrenje, može naložiti učesnicima da podele privredno društvo, otuđe akcije ili udele, raskinu ugovor ili preduzmu neke druge radnje kako bi se uspostavilo stanje pre uspostavljanja koncentracije.

WAZ je 2002. godine sa Politikom osnovao PNM gde su obe strane imale po 50 odsto vlasničkog uloga, a potom je ulog u PNM preneo na svoje povezano pravno lice OST holding GmbH iz Beča. Sredinom 2012. mediji su objavili da je WAZ uputio ponudu Politici da po pravu preče kupovine otkupi udeo WAZ u PNM za 4,7 miliona evra. Politika to, prema informacijama koje je sama iznela, nije iskoristila, piše Komisija u zaključku o pokretanju postupka.

WAZ je preko OST holdinga 29. juna 2012. zaključio ugovor o kupoprodaji svog udela u PNM sa OOO EAST Media Group iz Moskve. Komisija navodi da je utvrdila da je ruska firma kupovinom stekla vlasništvo nad 50 odsto udela u PNM.

OOO EAST MEDIA GROUP je osnovana januara 2012. Kao osnivač i stopostotni vlasnik registrovan je Aleksandar Trbović, a kao generalni direktor Uroš Stefanović. Komisija je raspolagala nezvaničnim podacima prema kojima su vlasnik i direktor ruske firme povezani sa Farmakomom i njegovim vlasnikom Miroslavom Bogićevićem, navedeno je u zaključku. U kupoprodajnom ugovoru, prema navodima Komisije, piše da je kupac isplatio prodavcu četiri miliona evra i da će 1. decembra 2014. godine isplatiti još 700.000 evra plus dogovorenu kamatu.

U slučaju da kupac ne isplati prodavcu drugi deo, WAZ će moći da odustane od ugovora i da zadrži četiri miliona evra na ime ugovorene kazne, piše u ugovoru.

U ugovoru je navedeno da kupac u zakonskom roku treba da postupi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, ali Komisija navodi da koncentracija do danas nije prijavljena niti ispitivana u skladu sa zakonom.

Izvor: www.e-novine.com

Još nema komentara

Uskoči u raspravu

Nema komentara!

Počnite s raspravom.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.

*

code