OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljača, 2017.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.805 komentara

Jump into a conversation
 1. He he
  #1 He he 21 travanj, 2017, 23:45

  Pusite kutu crnogorsku!

  Reply this comment
 2. braus
  #2 braus 21 travanj, 2017, 20:01

  kakvi sad crnogorci? ali su i oni poceli navracat u nase krajeve?

  Reply this comment
 3. Krumpiri
  #3 Krumpiri 21 travanj, 2017, 11:19

  Jesu se patate iznikle ? Trebali ih nakopat?

  Reply this comment
 4. Pajetak
  #4 Pajetak 20 travanj, 2017, 22:26

  A pece li se šira jos ?

  Reply this comment
 5. Komine
  #5 Komine 20 travanj, 2017, 21:18

  Ima li dropa jos u janinjini koliko??

  Reply this comment
 6. Ssss
  #6 Ssss 19 travanj, 2017, 19:41

  Draga ivice! Brige mene za tvoj privatni ziviot i buduce ciljeve, al ostavi se uzimanja u usta onih koji sa politikom nemaju nista a ni stobom hvala!! A sina pust da zivi svioj zivot, jer na ovakav nacin ces ga unisti a sa politikom nista postignut neces, pa tiskas ga u politilu i bi iso a svoje prijatelje sa kojim sjedi laze da nema pojma o nicem da su to lazi. Pa jel nam taki buduci nacelnik treba?

  Reply this comment
  • Pa kaj ti je
   Pa kaj ti je 19 travanj, 2017, 19:53

   Sin ista mati.
   Šuti i čini posle.
   Ne pada kruška daleko od stabla.
   Jadan.
   može imat 6 fakulteta ne zna rečenicu sastavit. Morat ce općina plaćat Sladiću da mu sastave piše.
   U biti. MammaJE to rješava.

   Reply this comment
   • ja
    ja 19 travanj, 2017, 20:32

    sramota ne vrijedaj
    pustite ga na miru

    Reply this comment
    • TavinTata
     TavinTata 19 travanj, 2017, 20:49

     Sramota sramota bas sramota da šuti i pravi se tuntle. I laže svima da on nista ne zna. A majka mu glavna spletkarošica koja dirigira sve. Još sad se prave žrtve od nje i njenoga sina. Sad igramo ulogu žrtve. Jadna ona. Jadan on. Ma to sve lukavos. Nista drugo.
     Pa sto misle da su ljudi pizde? Pa skuzili su ih svi.

     Reply this comment
   • HAZU
    HAZU 20 travanj, 2017, 11:38

    Para da je aktualni načelnik akademik.Neš ti pisanja, to če riješit Tonka.

    Reply this comment
   • starosijedioc
    starosijedioc 20 travanj, 2017, 18:54

    Baš sadašnji načelnik je kruška koja nije daleko pala od svog stabla. Priča se da mu je mater davno iz zadruge novce uzela i zgradila na Dračama gdje sad stoji. Tako pričaju stari. Ako je tako onda je jasno da ga je njegova mater savjetovala kako novcima da raspolaže ne za narod nego za sebe i svoje. Ljudi koji nose masku prije ili kasnije će pasti i više neće moći ni mater ni sin krasti.

    Reply this comment
    • Ovo je ludo
     Ovo je ludo 20 travanj, 2017, 19:19

     Majko isusova koji komentar.za gobelsa. Majmune caca mu je prodavo ribu i imali dobro imanje a nesto je malo i pok Zile dao.srami se .ovakve lazi ni Milosevic nije pusto.
     Nadam se da nisi janinarin

     Reply this comment
     • Starosjedioc
      Starosjedioc 21 travanj, 2017, 15:31

      Bit ce pomago i staro je bi oc. Imo je on loze i svega samo nije imo mladu zenu.

    • Priča se...
     Priča se... 20 travanj, 2017, 19:25

     Da ce mi doc proljev
     Hahahahaha

     Reply this comment
     • tvrdo govno
      tvrdo govno 20 travanj, 2017, 20:46

      Ja danima vec serem meko……

     • Viš ti to
      Viš ti to 20 travanj, 2017, 21:17

      I u mene riđe

    • Debilizam
     Debilizam 20 travanj, 2017, 19:34

     Ti si jad jadova izadi javno pa se isprsi i svi ostali i ostale nemate hrabrost jer samo serete lazi pa kad je sve istina sto kakite istupite javno

     Reply this comment
     • Gad
      Gad 20 travanj, 2017, 19:54

      Samo se provaljuju. Ne znaju vise sta bi. Pa sad izmišljaju. Ranjena praščad

     • gandi (iz Indije ne iz Sresera)
      gandi (iz Indije ne iz Sresera) 21 travanj, 2017, 11:56

      Zalosno
      Dajmo okrenimo se buducnosti a zaboravimo proslost.Sva ta seoska naklapanja ko kupuje u Radojka ko u Studenca,ko je kro ,ko je spijuniro za miliciju,ko sad spijunira za policiju to ostavimo sa strane.
      Pomirimo se sa samim sobom I drugima.Gledajmo naprid a ne u proslost.Proslost se nemoze prominit ali buducnost MOZE.

      Ili smo tako prokleti ili neobrazovani.
      dokazimo da mozemo bolje.

  • moje skromno misljenje
   moje skromno misljenje 19 travanj, 2017, 20:53

   Ja bi da dodju Slavonke I da se svi ozene I mi stari I mladi te da bude puno djece.
   Onda bi pritisnuti obavezama drugacije razmisljali I manje se vrijedali a vise se volili.
   Janjina je super mjesto zazivit,priznali to ili ne.Pogledajte sprovode.Svak ide da dade pocast.
   Nismo mi losi samo proklete SAPUNICE su nas iskvarile te smo postali zlocesti.
   Vlatko,svaka mu cast,drzat sve pod kontrolom u ovom bacvi baruta to je umjece.
   I tako su dani opcine odbrojani jer onaj ludak iz Mosta zeli ukinut a onda cemo bit ko putnikovic ili trstenik.Niko ih ne jebe dva posto.U nas se koliko toliko radi,popravljaju se puti po bastini,ta nesretna setnica I druge stvari.Pito bi Ja vas d smo pod stonom ili trpnjem napravilo bi se nista.
   A vama gospodo sto ste dosli u Janjinu zivit I podmecete klipove svakome lipo jedite govna.Niste usplili nigdi pa sad bi ode zasjeli I upropastili ovo malo sta imamo.Gospodine Sl obnovite licence I otvorite obrt imamo puno nerjesenig predmeta oko parcel to bi vam bio lipi prihod.
   Ljekarici pozdrav neka se zaposli I zubarici da smani dozivljaje.Vozac ajde lipo za Zagreb ili u Dubrovnik
   Nas pustite u nasemu jadu same .

   Mir je najbitniji,mir sa samim sobom I sa drugima

   Reply this comment
   • zivcani
    zivcani 19 travanj, 2017, 20:58

    homo spat kasno je

    Reply this comment
   • Budnica
    Budnica 19 travanj, 2017, 21:41

    Nažalost nema mira jer hrpa ljudi ne misli svojom glavom. Rečeš im da je općina najbogatija i oni su uvjereni da je Zrće kurac za Janjinu.
    Spomeneš Piccolla Parigi i svi se čude gdje su ta vremena nestala. I krivac mora biti netko. Neka bude načelnik.
    Došo kapitalizam najgore vrste a oni u teškom socijalizmu. A sto je najgore:
    Interesi vladaju ovim ljudima. Nece ici lijevo ali ni desno jer im i od lijevih i od desnih nešto treba. Stoje gledaju važu. I onda odluče. Sa svima dobar s nikim prijatelj.
    Nema tu stava. Nema mišljenja. Nema karaktera. Povijaju se kako vjetar puse.
    Karaktera imajte. Mislite glavom. Neka vas ne gone niske strasti. Je li neko ima 2kn vise ili ima prezime koje ljepše zvuci. Budite ljudi prije svega. Iako mi se čini da danas najteže biti čovjek. Od svih poslova na svijetu. Biti čovjek.

    Reply this comment
  • PRVI OPĆINSKI IZBORI
   PRVI OPĆINSKI IZBORI 20 travanj, 2017, 21:22

   Koliko znam sve ovo je počelo pojavom udruge.Razlog – u pitanju je lova a ne ideologija.Kad su bili prvim općinski izbori nekoliko HDZ-ovaca nije hodilo Šegoviću u butigu (tada je bio u HSS-u), rogonja je razmetnio biljar jer je igrao sa “seljacima”(Bogdan, Toni )A i u nogometnom klubu je bilo nategnuto.Nastavak je u tijeku….

   Reply this comment
 7. Pustite žene u menopauzi
  #7 Pustite žene u menopauzi 18 travanj, 2017, 18:41

  Gospoja je u ocvalim godinama za te stvari. A MissN se ofucala. O čemu vi pričate.

  Reply this comment
  • Zivio Studenac
   Zivio Studenac 19 travanj, 2017, 13:35

   pusti gospode na miru, uhitili ste se zivka pa vam dosadilo a sad gospodja
   a niko nema muda komentirati STUDENAC
   Bas vas je strah.
   Vidit cemo poslje izbora ko ce sastavit vjece
   prva stvar izbacit one nepismene vjecnike koji neznaju ispunit I platit racun

   Gospode su kurve,lajavice I tako a svi drugi su posteni I imaju idilican bracni zivot

   Reply this comment
  • Boze oprosti im neznaju sta rade
   Boze oprosti im neznaju sta rade 19 travanj, 2017, 18:02

   Jučer je u Janjini održana osnivačka skupština ogranka HSLS-a Janjina. Za predsjednika ogranka izabran je Slobodan Mratinović. U Izvršni odbor ogranka izabrani su potpredsjednik Leo Kalafatović, tajnik Darko Laštro, rizničar Pavao Crljen-Westerkom i tri člana izvršnog odbora Ana Crljen-Westerkom, Nedjeljko Dujić i Tomislav Tomić. Skupštini su nazočili predsjednik ŽO HSLS Ivo Gjaja i tajnik ŽO HSLS Emil Karamatić.

   Za miloga boga osim Sloba I Lea
   ko su ove druge budaletine

   Pa ce oni vodit opcinu

   Strasnooo

   Reply this comment
   • Nickname
    Nickname 19 travanj, 2017, 18:36

    Sve sami naši, stare Janjinske famije. Bože me sačuvaj.

    Reply this comment
    • Požuri
     Požuri 19 travanj, 2017, 19:43

     Čekamo mi Stipana da izađe na svjetlo dana. Šotokuce

     Reply this comment
     • peder po karakteru
      peder po karakteru 19 travanj, 2017, 20:38

      to se kod nas pedera rece cekamo da izadje iz ormara

    • Anonimno
     Anonimno 19 travanj, 2017, 22:25

     stare Janjinske famije su većinom u sv.Stjepana,da ste bili od velike pameti nebi vam Janjina spala na 100 staraca i Krticinu dicu,nema tu spasa

     Reply this comment
     • Mama i tata
      Mama i tata 19 travanj, 2017, 22:59

      Sve poznate femeje imale sinove i odgojile sinove da misle da su prinčevi. Bogom dani. Finoga roda.
      Nijedna žena to vise nece da trpi. Niti ce ijedna doc to trpiti.
      Uza svo imanje i blizinu mora. To vise nitko nece da podnosi.
      I k tome, svi mahom lijenčine.
      Zato majke pustite sinove od svojih haljina. Nije zdravo živjeti sa mamama. A ni tatama.
      Sinovi mislite svojom glavom. Život se živi u vlastitoj koŽi A NE U TUĐIM OČIMA.

     • Gasterbajteri gdje ste
      Gasterbajteri gdje ste 20 travanj, 2017, 11:34

      Više ih je u Dubrovniku i Splitu nego ode,a onda dođu pametovat na Uskrs ili Ljetne ferije.

   • malo misto
    malo misto 19 travanj, 2017, 20:59

    A dje si Smoje da pribiljezis ovo

    Reply this comment
 8. MammmaJe
  #8 MammmaJe 17 travanj, 2017, 22:11

  Sine moj, sto je mama rekla dušo? Smiješ li prnut?
  Da kupimo još pića pa da nam sve ispričaš?

  Reply this comment
 9. Prijateljice
  #9 Prijateljice 17 travanj, 2017, 21:04

  Maamiiijee sad Nađa prijateljica a šta je sve o njome izgovorila, mama mija,mama mija,,,,

  Reply this comment
 10. Prijteljice
  #10 Prijteljice 17 travanj, 2017, 20:35

  Ima li mame? Jel kome jos sto nabacila, da ljigu skine sa sebe? Sad ce ona u fotelju a nada umjesto antonije a cako umjesto sanje! TKO BI REKO CUDA DA SE DESE!!!!!!!nn

  Reply this comment
  • Na kraju se mrtvi broje
   Na kraju se mrtvi broje 17 travanj, 2017, 21:09

   Mislim da bi na kraju mogli ostati i bez ovoga sto sada imaju i neznan tko će im tada biti krivac za to

   Reply this comment
  • Vjecnica
   Vjecnica 17 travanj, 2017, 21:31

   Dobra postava! Vjecnicu ce ptetvorit u porno studio i eto para narode, jel sad vidite kako se moze . E moj nacelnice, uskoro bivsi a dje je tebi pamet bila!!!!!?????

   Reply this comment
  • stop diskriminaciji slobodnih umjetnika
   stop diskriminaciji slobodnih umjetnika 18 travanj, 2017, 12:44

   Sramota blatite Nadju Ivicu a sta ne vidite malo sire.Onaj u studenac,obaj sa ozenjenom zenom javno samo sto glupi crnogorci nista ne razumiju,frizerka ima ljubavnika u orebicu ma ludilo a vi se oborili na nih dvije sramota

   neka svak mete isprid svojih vrata ako ih ima ako nije postanar

   Reply this comment
   • Nickname
    Nickname 18 travanj, 2017, 13:55

    Veselo Bogami, svi se guze u našem malom mistu. Ma tako i treba, kratak je život.

    Reply this comment
   • Ma(dame)
    Ma(dame) 18 travanj, 2017, 14:42

    Njima dvjema nitko nije ravan. Al sta ima veze. Lijepo su to unovčile i dobro. I uvijek su lijepo raspoložene vesele. Pa sto.

    Reply this comment
  • Gggggggg
   Gggggggg 8 svibanj, 2017, 19:10

   Jadno……

   Reply this comment
 11. Hvala za svaku kunu
  #11 Hvala za svaku kunu 12 travanj, 2017, 06:00

  Skupljamo za tecaj sexa.
  Neki na odvikavanje.
  A većina na privikavanje.
  Udruga

  Reply this comment
 12. Oklennn
  #12 Oklennn 12 travanj, 2017, 05:12

  Dobro Oklen je onda Ćudina i Sladić. Oklen ta prezimena? Bosna ? Vlaška?

  Reply this comment
  • Ljudska guba
   Ljudska guba 12 travanj, 2017, 05:44

   Ma kad popuše ove izbore nece izlazit iz svojih mišjih laboratorija zla.

   Guba. U djecu se ic dirat.
   Od nemoći ne znaju sta bi srali pa su im djeca kriva.
   Ma van iz našeg mjesta ljudski ološu
   Nemas djecu i šuti.

   Reply this comment
  • Seka
   Seka 12 travanj, 2017, 05:44

   Nege! Nema tu Peljesca u krvi

   Reply this comment
 13. Taki vam trebaju
  #13 Taki vam trebaju 11 travanj, 2017, 22:41

  Braco! Osobno vas poznam i radio sa vam , a isto tako sluso o vama! Radnici postenjacine jos jednom HVAlA!!!

  Reply this comment
  • Naši vrijedni judi
   Naši vrijedni judi 12 travanj, 2017, 05:32

   Smiješno ovo jer zapravo ljudi moji boli njih kita za sve ovo i za izbore i za stranke. Rade i imaju jer rade. I imat ce uvijek. Može doc još 16 stranki. Jebe se njih. Pa pojedu oni u 2 zalogaja i stranku i općinu. Ali svojim radom. Ne ovise o nikome. Kapa dolje. Mogu im samo rec uspjeli ste svaka čast. Ja nisam te sreće.
   A vi drugi sto serete mozete i dalje bit ljubomorni i gledat kako rade.
   Takve bi ja na vlast. Pa da vidis kad vas malo progone da radite kako to izgleda. Kako bi profunkcioniralo sve.
   Samo oni nisu o tih stvari. Nikad bili. Nažalost za našu općinu.

   Reply this comment
 14. Braćo napravite dobro djelo. Pokažite im strojeve!
  #14 Braćo napravite dobro djelo. Pokažite im strojeve! 11 travanj, 2017, 22:24

  Jebatebog ovi iz udruge ce ici na tečaj sexa kod braće.

  Reply this comment
 15. kooperant Krtica...
  #15 kooperant Krtica... 11 travanj, 2017, 21:34

  Koliko ih samo Krtica moze jebat s tim miljonima!

  Reply this comment
 16. Pitanje
  #16 Pitanje 11 travanj, 2017, 20:45

  Tko su sada ta zgodna braća? Koji su sad to?

  Reply this comment
 17. Bog je velik
  #17 Bog je velik 11 travanj, 2017, 20:42

  nikad ne Komentiraj tuđu djecu. Bog ti nije dao sto ti nije dao. Ali djeca se ne diraju.

  Reply this comment
 18. Kvink,kvink,
  #18 Kvink,kvink, 11 travanj, 2017, 20:32

  Prava plenka u mazgaća, pardon demokracije, svi za Vrapče.
  Samo bi im trebalo zatvorit usta jer ko bi slušao kako škviću.

  Reply this comment
 19. Muflon
  #19 Muflon 11 travanj, 2017, 20:17

  E moj mazgacu! Nek je u tebe dosla dobra plenka!

  Reply this comment
 20. Porijeklo
  #20 Porijeklo 11 travanj, 2017, 17:29

  Oklen je prezime Čudina? I Sladić?

  Reply this comment

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.