OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljača, 2017.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.807 komentara

Uskoči u raspravu
 1. alo alo
  #1 alo alo 18 svibanj, 2017, 13:16

  alo udruga prošla je cijela noć, gdje su te mjere od šetnice.
  štoje popapala maca jezik i ugrizla se za jezik

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. Kako se osjećaš zivko?
  #2 Kako se osjećaš zivko? 18 svibanj, 2017, 13:10

  Kako je to kada te zovu domaći izdajica?
  Kako je to kad drugome jamu kopaš?
  Spavaš li mirno?

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. Kolovođe JOSIP SLADIĆ i BORIS MENDEŠ
  #3 Kolovođe JOSIP SLADIĆ i BORIS MENDEŠ 18 svibanj, 2017, 13:00

  Kolovođe ove destruktivne uduge su JOSIP SLADIĆ i BORIS MENDEŠ oba dva u invalidnoj mirovini doseljeni prije par godina u naše krajeve.

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. goran
  #4 goran 18 svibanj, 2017, 09:31

  Glas za Vlatka i Leovu ekipu je glas za napredak ,stabilnost i OPSTOJNOST Općine Janjina

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Uvik kontra
   Uvik kontra 18 svibanj, 2017, 11:08

   I tako od izbora do izbora a na kraju bude jedna velika kurcina od njegovih obecanja. Dosta smo gledali vlatka sad kad je prilika amo je iskoristit da vidimo kojim koracima ide napredak jer u vlatkoj eri je “rakovim” koracima umjesto da budemo glavni na peljescu svi su isprid nas nezelim gledat jednom orebicu ili stonu u leđa

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Naprid Vlatko! Naprid Leo!
    Naprid Vlatko! Naprid Leo! 18 svibanj, 2017, 11:15

    Samo Vlatko i Leo. Drugo sve kriminalci uhljebi!!!

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Anonimno
     Anonimno 18 svibanj, 2017, 12:32

     Vlatku i treebaju vijećnici ko Leo da mu nebudu teret jeli radu ili ne radu a plačeni od Općine

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Pantagane obijesne
      Pantagane obijesne 18 svibanj, 2017, 12:39

      Ma vidis da Ne znaju Đe udaraju. Ne znaju. Vise nemaju ideje sto da izmisle sto da izlazu.
      ovo se samo treba smijati koliko su jadni.
      Jad jad jad.

     • Čisti računi
      Čisti računi 18 svibanj, 2017, 12:56

      Svi koji primaju centu iz Općinskog proračuna za svoje plate ili kao sufinanciranje svoje firme makar ona bila društvena organizacija u kojoj su dotični zaposleni nebi trebali bit ni na listi ni u vijeću Općine Janjina

     • EPP
      EPP 18 svibanj, 2017, 14:12

      Poštovani iznajmljivaći na izborima 21.05.2017 glasajte- i na listi za Općinsko vijeće Janjina zaokružite br3- lista HSLSa koju vodi Slobodan Mratinović iz Sresera i Leo Kalafatović iz Janjine .
      Vi ste interesna skupina koja živi većinom od iznajmljivanja soba a i mi smo iznajmljivaći koji od toga živimo . Ja 1-Slobodan Mratinović , 2-Leo Kalafatović ,3- Pavao Crljen Vesterkom , svi legalni iznajmljivaći soba i apartmana kojima je iznajmljivanje veliki dio godišnjih prihoda.
      Glasajte za našu listu jer smo mi lista koja će se najbolje boriti u Općinskom Vijeću Janjina i za Vaše interese jer iz vlastitog iskustva kao vijećnik ali manjinac mogu reći bez borbe za naš turizam nema ni napretka u turizmu.Nažalost prošlo vijeće nije napravilo dovoljno da napredujemo više u kvaliteti ponude naše destinacije-cijele Općine Janjna.Veći broj naših vijećnika moći će prisiliti odgovorne u Turističkoj zajednici i Općini da shvatu kolika je važnost te grane za naš život i opstanak.
      Mi se ne bavimo samo turizmom nego i poljoprivredom a kako je to dvoje gospodaskih grana u našem slućaju neraskidivo povezano onda znajte da će mo se boriti da Općina Janjina pruži pomoć razvitaku naše poljoprivrede u prvom redu vinarstva i maslinarstva.
      Naši viječnici bit će odani Općini Janjina u kojoj živimo a javno podržajemo Vlatka Mratovića kao budućeg načelnika Općine Janjina i u Općinskom vijeću on će se uvijek moći osloniti na naše vijećnike.Nećemo mu biti teret nego pomoć u svakom pogledu.
      Na listi za vijeće zaokružite br.3 – HSLS – SLOBODAN MRATINOVIĆ
      Na listi za načelnika zaokružite br.2 – VLATKO MRATOVIĆ

      Slobodan Mratinović i Leo Kalafatović

    • Anonimno
     Anonimno 18 svibanj, 2017, 14:20

     Zasto gurate lea kad je slobo glavni na listu
     Je li u pitanju kocka kurve i provizija kao u vlatka

     Odgovorite na ovaj komentar
    • Postar
     Postar 20 svibanj, 2017, 17:38

     Ma koji Leo nema rift dobar dan Judi opametite se

     Odgovorite na ovaj komentar
   • Anonimno
    Anonimno 18 svibanj, 2017, 12:30

    ti očito neznaš šta govoriš jadan oni koji popuši tvoju maglu,ti se maloumniće uspređuješ sa Orebičom

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Zlatni dečko
     Zlatni dečko 18 svibanj, 2017, 12:41

     Stipana u vijeće. Neko treba da popuni mjesto. I šuti. I ne radi.
     Idealan kandidat.

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Stipan
      Stipan 18 svibanj, 2017, 12:42

      A kad je taj tečaj?
      Matematika?
      Ima li i tečaj govorništva?
      Jer samo sto nisam progovorio?
      I ja bi se upiso

     • HDZ Janjina
      HDZ Janjina 18 svibanj, 2017, 12:51

      nažalost Stipan je već sigurno u vijeću jer neće proć kao naćelnik ali od vijeća nema plate,nema vatrogastva jer će to bit sukob interesa

     • Podučit ce ga matematiku
      Podučit ce ga matematiku 18 svibanj, 2017, 13:03

      Neka njega u vijecu

     • Bella figura
      Bella figura 18 svibanj, 2017, 13:07

      Neka stipana u vijeću.
      Lijepo ce raditi bez Plate. Sve je transparentno. Za to se i borio

    • Sto je? Malo ste nam se raspali
     Sto je? Malo ste nam se raspali 18 svibanj, 2017, 13:03

     Samo naši ljudi. Nazad u zavičaj gubo

     Odgovorite na ovaj komentar
   • LUKA
    LUKA 18 svibanj, 2017, 12:46

    malo si se zajebo ali nemate u birackom spisku dovoljno ovakovih spodoba poput Sladića i Mendeša antenaša da bi srušili Vlatka.
    A moji Hdzeovci zovite opet antenaša da vam postavlja elektronske uređaje možda vas i snima. NJIH DVA SU KOLOVOĐE OVE PRLJAVE IGRE.

    Odgovorite na ovaj komentar
 5. Anonimno
  #5 Anonimno 18 svibanj, 2017, 09:26

  I moj glas ide Leu Kalafatoviću

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. Živko
  #6 Živko 18 svibanj, 2017, 07:02

  Ka krece tečaj matematike?
  Ja bi se upisao

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. LEO KALAFATOVIĆ
  #7 LEO KALAFATOVIĆ 18 svibanj, 2017, 06:45

  Dajte glas listi LEA KALAFATOVIĆA-HSLS
  Dajte glas za naćelnika VLATKU MRATOVIĆU
  Vlatko će bit naćelnik a Vi poštovani biraći Janjine mu izaberite kvalitetno vijeće koje će bit lojalno svojoj Općini i radit na njenom prosperitetu a borit se protiv sukoba interesa .Sa ljudima s LEOVE liste- HSLS dobit će te provjerene vijećnike za stabilnost i napredak.
  Treba nam Vaših 100 glasova ,te glasove će te dati onima koji istinski vole ovaj naš kraj i žele njegov napredak.
  Svaki glas udrugi je glas za ukidanje Općine Janjna koja nije idealna ali je bolje nego da nas Tonći Gugić ukine i isporuči Općini Ston.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Nepismen
   Nepismen 18 svibanj, 2017, 18:24

   Da li se daje glas naćelniku ili načelniku hoće li ovo školovani napokon počet razmišljat svojim mozgom a ne samo copy-paste prestanite bit ovce dajte glas za pismeni narod

   Odgovorite na ovaj komentar
 8. Glas za stipana je glas za lopine
  #8 Glas za stipana je glas za lopine 18 svibanj, 2017, 06:24

  Glas za stipana je glas za lopine

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Popova Luka
  #9 Popova Luka 18 svibanj, 2017, 05:21

  Dajte glas listi LEA KALAFATOVIĆA-HSLS
  Dajte glas za naćelnika Vlatku MRATOVIĆU
  Svaki glas udrugi je glas za ukidanje Općine Janjna koja nije idealna ali je bolje nego da nas Tonći Gugić ukine i isporuči Općini Ston.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Anonimno
   Anonimno 18 svibanj, 2017, 05:29

   Leo će se borit i za turizam i za poljoprivredu a nije u sukobu interesa i naš je čovjek

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Naprid leo
   Naprid leo 18 svibanj, 2017, 06:01

   gugic je vec bio na poziciji. Kurca napravio nije.
   Uhljeb. Ko i sva grupa oko njega

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Šaka jada
    Šaka jada 18 svibanj, 2017, 06:13

    Prijebat ce njih Sladić.
    Gledaj koliko su inteligentni?
    Nih 10 ne može zbrojit 2+2.
    di je ta falultetski obrazovana mladež?
    Grgo i stipan?
    Yeahhh right.
    Hahhahahahahaha
    Jadni momci sprdat ce ih do kraja života zbog ove epizode.

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Slika bez tona
     Slika bez tona 18 svibanj, 2017, 06:16

     Bogati Nek su se slikali. Oprali zalizali. Nije to svaki dan tako.
     Bili na izlet u DU po potvrdu o nekažnjavanju.
     TO SU DOVOLJNE VRLINE ZA BIT NAČELNIK.
     To smo godinama čekali.
     2 teleta.
     Slika bez tona

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Anonimno
      Anonimno 18 svibanj, 2017, 12:28

      E baš se slažen sa svin izrećenim a zašto nismo napravili sučeljavanje u domu da vidimo kako ko govori i zna li uopće sastavit suvislu rećenicu

     • Ma ke
      Ma ke 18 svibanj, 2017, 12:45

      Ne znaju oni pobrojat hrvatske ministre. A kamoli da se sučeljavaju.
      Njih 2 se slikala jer im je tako rečeno.
      Rekle mame.
      I sad čekaju sto ce dalje biti

     • Program hdz-a???
      Program hdz-a??? 18 svibanj, 2017, 18:40

      Sučeljavanje uvik a panoi zar je hdz-u ispod časti slikat se za pano ili poster na oglasnoj ploči ili ih jednostavno boli ona stvar jer nisu ocekivali da ce im netko konkurirat pa malo sa svi zakasnili kao i sa svojim programom
      Koji uopce program koriste “di si bio 91e” ili sanaderov pljacka pljacka i samo pljacka??

     • Katastrofa
      Katastrofa 18 svibanj, 2017, 21:44

      Slika bez tona.
      I to slika neprepoznatljiva.
      Hahahaha

   • Pitam se pitam
    Pitam se pitam 18 svibanj, 2017, 06:20

    Ma gugic i ivica često posjećuju ston

    Odgovorite na ovaj komentar
  • Orebic
   Orebic 18 svibanj, 2017, 18:30

   Ja bi radije da nas isporuci orebicu onda bi imali proracun kao cila dubrovacka zupanija bez dubrovnika i krenuli bi s mrtve tocke

   Odgovorite na ovaj komentar
 10. Glas za stipana je glas za kriminal
  #10 Glas za stipana je glas za kriminal 18 svibanj, 2017, 03:03

  Lupeži!
  Varalice!

  Odgovorite na ovaj komentar
 11. kokošar
  #11 kokošar 17 svibanj, 2017, 23:09

  Stvarno se prodaje vinarija ,neka turaka ,tako su u sreseru prodavali muslimani sad ih tjeraju oduzimajuc im tzv terence od 100 kvad, tako ce turci otjerati vas uz blagoslov načelnik ,, a valjda ce turci otvorit destileriju za smilje na veliko se sadi po pelješcu ,možda i kod vas ,ništa posljednji mohikanci grožđe će moć vozit u Putniković i tako /Kokošari kako ste ih zvali/ živu super a ne kao VI ,sramite se ,samo lajete čovjeka uhvati proljev od vas

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Glas za stipana=glas za mafiju
   Glas za stipana=glas za mafiju 18 svibanj, 2017, 02:24

   Sto se slatki koprcaš. Propala ti provizija?
   Htio si na vlast da rasprodaš za kikiriki sve.
   Nece ići.
   Nije ti ovo ćaćina prčija.
   Niti ce ti Janjina bit bankomat.
   Nazad u Sisak!

   Odgovorite na ovaj komentar
   • stražarska kula
    stražarska kula 18 svibanj, 2017, 05:46

    STRAŽARSKA KULA ?

    Odgovorite na ovaj komentar
    • ivo
     ivo 18 svibanj, 2017, 05:58

     Kakve veze imaju Jehove sad?

     Odgovorite na ovaj komentar
     • Anonimno
      Anonimno 18 svibanj, 2017, 05:59

      Govori se da je udruga kolektivno prešla u jehovine svjedoke

     • iva
      iva 18 svibanj, 2017, 06:04

      Eto upravo jućer sam imao posjetu dvije “ljupke” gospođe.
      Nisam shvatio o kome se radi sve dok mi tijekom razgovora o današnjem danu nisu u ruke “uvalile” Stražarsku kulu i”Probudite se”.
      Tek onda mi je postalo jasno da su moji nezvani gosti u biti “Jehovini svjedoci”.
      Nakon toga sam “ubrzao” razgovor i diskretno im dao do znanja da mi se nekam žuri te ih ispratio.
      No na odlasku su me pozdravile uz riječi:”Vidimo se opet…”

     • Mara van gubo iz našeg mjesta
      Mara van gubo iz našeg mjesta 18 svibanj, 2017, 06:08

      lupezi s lupezima

     • HSLS JANJINA
      HSLS JANJINA 18 svibanj, 2017, 06:38

      Dajte glas listi LEA KALAFATOVIĆA-HSLS
      Dajte glas za naćelnika VLATKU MRATOVIĆU
      Vlatko će bit naćelnik a Vi poštovani biraći Janjine mu izaberite kvalitetno vijeće koje će bit lojalno svojoj Općini i radit na njenom prosperitetu a borit se protiv sukoba interesa .Sa ljudima s LEOVE liste- HSLS dobit će te provjerene vijećnike za stabilnost i napredak.
      Treba nam Vaših 100 glasova ,te glasove će te dati onima koji istinski vole ovaj naš kraj i žele njegov napredak.
      Svaki glas udrugi je glas za ukidanje Općine Janjna koja nije idealna ali je bolje nego da nas Tonći Gugić ukine i isporuči Općini Ston.

  • Anonimno
   Anonimno 18 svibanj, 2017, 05:08

   živu ti kurac super i oni zavisu od prekale peronospere janjinari živu super da ne živu super nebi imali vremena za ove pisanije

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Ušenke
    Ušenke 18 svibanj, 2017, 06:20

    Sva sreća da smo otkrili Sladica i njegove planove. Pa cemo se riješiti gube. Strane i domaće.
    Samo provizija njemu i zivku od Turčina koliko bi se moglo sadnica maslina kupiti

    Odgovorite na ovaj komentar
 12. kokošar
  #12 kokošar 17 svibanj, 2017, 23:08

  Stvarno se prodaje vinarija ,neka turaka ,tako su u sreseru prodavali muslimani sad ih tjeraju oduzimajuc im tzv terene od 100 kvad, tako ce turci otjerati vas uz blagoslov načelnik ,, a valjda ce turci otvorit destileriju za smilje na veliko se sadi po pelješcu ,možda i kod vas ,ništa posljednji mohikanci grožđe će moć vozit u Putniković i tako /Kokošari kako ste ih zvali/ živu super a ne kao VI ,sramite se ,samo lajete čovjeka uhvati proljev od vas

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Kako? Kako?
  #13 Kako? Kako? 17 svibanj, 2017, 21:03

  Pa je li moguće da zivemo sa takvim zlim ljudima?
  Je li moguće da ce nam dosjenci prodat vinariju?
  I to Turčinu kojeg vec pravno zastupaju?
  I njega i onog do vinarije s apartmanima?
  Organizirani kriminal !!!!
  Je li moguće da ima našega domaćega svijeta koji je u kolo sa tim kriminalcima?
  Ajde ovaj mladi stipan. Tukac tukac.
  Ali ovi naši drugi?
  Kako mislite živjeti sa ovim ljudima nakon svih laži i prijava lažnih?
  Kako se možete pogledati u ogledalo?

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Meeee meeee
   Meeee meeee 17 svibanj, 2017, 21:08

   Najbolje od svega je sto bi SlatkiGreh prijebo svih njih. Digo bi lovu i od Turčina i od općine i od svih. Jer je lukav i pokvaren. A ovi iz udruge bi ostali to sto jesu i imali to sto imaju.
   Ali oni su toliko inteligentni da to ne razumiju.
   Ovceeee

   Odgovorite na ovaj komentar
 14. DENIS
  #14 DENIS 17 svibanj, 2017, 20:12

  Kurava u nasem selu napretek. Mnoge su ga osjetile budući se iman sčim pofalit skoro 24 cm tačnije 23,99 mjerio ga šublerom. Ne prestanete li srat idem vanka sa imenima. Tek onda bi bio skandal od 22 g do 71 god. Jedna simpatizerka iz udruge je rekla “prava mrcina”. Fermajte više. Lsta je spremna za odstrijel. Neki bi morali uteč iz Janjine. Neke su na listama, ne tjerajte me neke dane prije izbora da se selo šokira. Dosta toga je i poznato, ali neka imena….skoro pa plemićke famije

  Odgovorite na ovaj komentar
 15. Inženjer nas
  #15 Inženjer nas 17 svibanj, 2017, 19:13

  Ovo je cirkusssss na kvadrat.
  Zivko koliko je to na kvadrat?
  Cirkus.
  Pa na kvadrat.
  Aj vidi.
  U tabelu.
  Koliko je to.
  Znas da ima tabela?
  Ne moraš napamet.
  Aj pomalo

  Odgovorite na ovaj komentar
 16. Ivo Šegović
  #16 Ivo Šegović 17 svibanj, 2017, 18:55

  DAJEM 1000 EURA ZA INFORMACIJU O OSOBI KOJA JE UKRALA WC SKOLJKU I PIPU ISPRED CAFFE BARA ŠEGALO UNAPRIJED HVALA

  Odgovorite na ovaj komentar
 17. Bračo moja mila iz udruge
  #17 Bračo moja mila iz udruge 17 svibanj, 2017, 18:28

  Nije šetnica u Beogradu, ajde uzmite metar pa da svi lipo vidimo jeli šetnica široka metar kako ste u prijavi pisali ili više.
  Ajde kada ste lipo pametni i pokušajte ponovo izračunat a u udruzi imate i pametnog brata pa nek računa.
  ČEKAMO VAŠ ODGOVOR

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Zabrinuti mještan s molbom
   Zabrinuti mještan s molbom 17 svibanj, 2017, 18:43

   Molim načelnika da osigura novce za ljetni tečaj matematike.
   Udruga traži da ih se financira.
   ali ovo je bolje.
   Treba činiti dobra djela.
   Načelnice, znamo da ste dobra srca, omogućite i njima da utvrde znanje matematike iz osnovne škole.
   Jednostavno mi smeta da ih se zove pogrdnim imenima.
   Hvala

   Odgovorite na ovaj komentar
  • Nikša Pekić
   Nikša Pekić 18 svibanj, 2017, 12:54

   Poštovani akademiče, vjerojatno znate da je ponavljanje majka znanja, pa ču Vam ponoviti dio.Od Jozefinske uredbe 1780-te kurve, mulci,budale i kriminalci MORAJU imati ime i prezime.Odaberi jedan pojam, sigurno nećeš pogriješiti.E sad da se vratimo na prozvanu temu.Nisam član Udruge koju stalno prozivate, ali kao demokrat podržavam njeno postojanje.Mislim da ni brat nije član iste.Koliko se mogu sjetiti član sam samo Poljoprivredne zadruge i vinarije Dingač, ali to i nije sada baš nešto.Što se tiče šetnice, prijavu nisam detaljno ni pročitao, a kamoli da imam ikakve veze sa njom.Ne znam ni tko je/su autori iste.Nikada nikog u životu nisam prijavio makar su meni dolazili policajci dok su bosanke čuvale Dragu.Pošto nisam mulac,trebali bi znati da se moj otac i djede Stipo i Ljubo Pekić sa time nikada nisu bavili.Vjerojatno bi na vašim sastancima obiteljskih idiota našli štogod šporkog rublja da postoji.Mislim da sam prvi put objavio prije mjesec dana pa ste imali vremena.Josipa Sladića nisam nikada vidio u životu, ne znam je li visok i lijep kao neki sa vaše liste ili glup ko kurac kao isti sa vaše liste.Za Udrugu sam prvi put čuo popodne u kavani nakon preferansa na dan Općine.Da sam želio prijaviti Krticu to sam mogao prije možda 7-8 godina kad sam vodio poljoprivrednog inspektora u Potomje.On mi je sam rekao da bi to trebalo uraditi.Vjerujem da i vi koji volite HDZ kao mati ludu ćer smatrate da onakva kava kraj groblja nije normalna, pogotovo što imamo jedno od ljepših groblja na Pelješcu.Vlatku bi mogao naštetiti linijom; načelnik, nasipanje mora, nelegalni mul, pomorsko dobro, županijski ured za pomorstvo, novinari i slično, ali ja NISAM TAJ.Mislim da je Vlatko trebao odmah na početku izaći javno na ovom portalu i reći svojima da prestanu pisati gadece i gluposti, jednostavno demokracija je, čekajte izbore i gotovo.Naročito kad se ide sa kurbama, kockarima i pjančinama, kao da ne znamo da tega ima i na HDZ-ovoj strani.Ipak je ovo malo mjesto makar ima velikih govana.Što se mene tiče volio bih da je šetnica sa biciklističkom stazom od Vale do Velikog mora.Makar ne mislin kupovat biciklu.I da posudim malo od Blačanina Oreba; Zdravi i veseli bili.

   Odgovorite na ovaj komentar
 18. I sto sad????
  #18 I sto sad???? 17 svibanj, 2017, 18:18

  Sto ce sad udruga raditi?
  Nema vise sto. Jedina stvar kojom su se bavili je bila velika laž i prevara ne bi li se domogli vlasti.
  Ali nakon ovoga ni Marija gugic vise nece za njih glasat.

  Odgovorite na ovaj komentar
 19. Glas za stipana je glas za mafiju
  #19 Glas za stipana je glas za mafiju 17 svibanj, 2017, 18:06

  Glas za stipana ne glas za sladica

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. Zivko fermaj bogati
  #20 Zivko fermaj bogati 17 svibanj, 2017, 17:05

  I poliži govna sto si posro. Dok još možeš.

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.