OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

OPĆINSKIM NOVCEM PLAĆAO PROSTITUTKE, DAVAO POSLOVE ROĐACIMA, PRORAČUN OŠTETIO ZA NAJMANJE MILIJUN KUNA

15. veljača, 2017.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn

Tekst: Stanovnici Općine Janjinana na Pelješcu

Pismo, koje smo nedavno dobili i dokument objavljujemo bez ikakvih intervencija. Pismo počinje ovako:

Poštovani! Svjedoci smo već gotovo mjesec dana napisa u različitim tiskanim I elektroničkim medijima, čak i na državnoj televiziji, o ekonomskom čudu – “najbogatijoj općini u RH” – općini Janjina, na poluotoku Pelješcu. Niz je hvalospjeva na račun načelnika zbog toga i naručenih intervjua, uz istovremena njegova infantilna opravdavanja kako to baš nije tako, kako je riječ o pogrešnom tumačenju statističkih podataka i sl. Obraćamo vam se kao stanovnici te “najbogatije općine”, kako bi do javnosti doprla i druga strana medalje. Naime, točno je kako proračun općine iznosi upravo toliko, za koliko općinski načelnik Vlatko Mratović tvrdi kako je riječ o statistici, a ne o stvarnom novcu, ali je istovremeno i činjenica da taj i takav proračun u najvećoj mjeri služi samo za podmirivanje načelnikovih potreba i prohtjeva, kao i bogaćenje njemu bliskih osoba i rodijaka.

Stvarnost je da je općina potpuno zapuštena,  da proračun služi samo za privatne potrebe uskog kruga ljudi oko načelnika, da među stanovništvom kolaju priče o korupciji i nezakonitostima, pa sve do onih kako je novcem iz proračuna načelnik plaćao i usluge prostitutkama. Naime, prije nekoliko godina, isti je uhvaćen kao korisnik usluga escort dame u jednom hotelu u Zagrebu, a među stanovništvom je javna tajna kako je i to plaćeno novcem iz proračuna. O navedenom je bilo riječi i u medijima, navodeći kako je u lancu prostitucije uhvaćen i “načelnik jedne male općine na poluotoku Pelješcu”.

Kako je Janjina jedina općina na Pelješcu, čiji načelnik nosi inicjale V.M. lokalnom je stanovništvu poznato o kome je riječ. O “uhljebarskoj” politici koju aktivno provodi uhljebljujući samo sebe, svoje rodijake i nekoliko interesno povezanih osoba, također je već bilo riječi u medijima prije godinu i pol na stranicama portal Index-a. Kako se troši proračunski novac u “najbogatijoj općini”, jednostavno je zaključiti iz kaznene prijave, koju vam dostavljamo. I u toj prijavi, a i na ovom mjestu, molimo za najveću moguću diskrecju, jer je riječ o osobi koja ne preza ni pred čim. Ukoliko, u svjetlu ozbiljnog novinarstva, ozbiljno pročitate navedenu prijavu, u što ne sumnjamo, jer vam se u suprotnom ne bismo ni obraćali, vidjet ćete da se ne radi o lokalnom prepucavanju kakvom smo svakodnevno svjedoci u medijima, već o kriminalu najozbiljnije vrste. Koliko je takvih “incidenata”, odnosno kriminala, u mandatu načelnikovanja V.M-a i stvarno bilo, vjerojatno se nikada neće u potpunosti utvrditi. A imenovani je načelnik od osnutka općine pet mandata, pa slijedeći logiku kaznene prijave koju vam dostavljamo, zaključiti je kako je svoje upravljanje općinom masno naplatio, U interesu je 600-tinjak stanovnika općine, a nesumnjivo i u javnom interesu, da se navedeno i objavi široj javnosti. Budući da ste do sada nebrojeno puta dokazali svoju spremnost na objavljivanje ovakvih priča, pri čemu ste pokazali zavidnu razinu objektivnosti i kvalitete, na koju možete biti ponosni. Stanovnici općine Janjina, Pelješac

DOKUMENT U PRILOGU:


URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
               ODSJEK SPLIT

Gundulićeva 29A
21 000 SPLIT

                       Temeljem čl. 204., st. 1. ZKP-a, te čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, podnosimo

                           KAZNENU PRIJAVU

                           -protiv VLATKA MRATOVIĆA, načelnika općine Janjina,
                           -radi;-kaznenih djela iz čl. 291., st. 2. u vezi st. 1. KZ RH
                                   i čl. 292., st. 2. KZ RH

                           jer postoji osnovana sumnja da je:

                           tijekom 2014., 2015. i 2016. godine, u Janjini, kao službena osoba u smislu čl. 87., st. 3. KZ RH – Načelnik Općine Janjina, bez ikakovog prethodnog javnog natječaja, protuzakonito prikazujući građevinske radove kao radove  definirane čl. 12., st. 1., toč. 2 Zakona o javnoj nabavi vrijednima manje od 500.000,00 kn, koji kao takovi ne podliježu propisima o javnoj nabavi, iako znajući da je riječ o radovima koji višestruko premašuju taj iznos, povjerio izvođenje građevinskih radova na tzv. “šetnici” na ulazu u mjesto Drače, gledano iz pravca Stona prema Orebiću, u dužini od cca 1000m i širini od 1 m, ukupne površine cca 1000 m2, tvrtki “Krtica d.o.o.” iz Janjine, vlasnika Joška Kalafatovića iz Janjine, koji je njegov bliski srodnik – bratić (roditelji su brat i sestra), prikazujući izgradnju iste u proračunu Općine Janjina kao investicijsko održavanje, a ne kao gradnju, slijedom čega su isti radovi izvršeni bez ikakove projektne dokumentacije i nadzora, za koje je radove tvrtki “Krtica d.o.o.”, iz proračuna Općine Janjina, u više navrata naložio isplatu ukupno najmanje 1.500.000,00 kn, preračunato u cijeni jednog m2, cca 1.500,00 kn za jedan m2, iako je tržišna cijena takovih radova 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, oštetivši time proračun Općine Janjina za iznos od najmanje 1.000.000,00 kn,

                           dakle, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavio korist i drugome prouzročio štetu, a pribavljena korist i prouzročena šteta su znatne,
                           te, kao službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlast pogodovanjem u  davanju, preuzimanju i ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezan,

                           čime je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti – označeno u čl. 291., st. 1. i st. 2., a kažnjivo po čl. 291., st. 2. KZ RH, te – nezakonitim pogodovanjem – označeno i kažnjivo po čl. 292., st. 2. KZ RH.

                                                          PREDLAŽE SE;

                1) da Državni odvjetnik u smislu čl. 216., st. 1. ZKP-a provede istragu, ili u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a pred nadležnim suddom podnese optužnicu;
                2) da se u istrazi pozove osumnjičenika radi iznošenja obrane;
                3) da se u istrazi pozove i u svojstvu svjedoka sasluša Joško Kalafatović, iz Janjine, vlasnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, iz Janjine;
                4) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju Općine Janjina, na okolnost kada, koliko, te s kojom svrhom plaćanja je izvršeno 
                    plaćanje od strane proračuna Općine Janjina prema tvrtci “Krtica d.o.o.”;
                5) da se u istrazi izvrši uvid u računovodstveno – knjigovodstvenu dokumentaciju tvrtke “Krtica  d.o.o.” iz Janjine, na okolnost vremena, iznosa i svrhe uplate novčanih
                    sredstava iz proračuna Općine Janjina, za korist poslovnog računa tvrtke “Krtica d.o.o.”;
                6) da se u istrazi provede knjigovodstveno vještačenje i proračuna Općine Janjina, i tvrtke “Krtica d.o.o.”, na okolnosti iz toč 4) i 5) ovog prijedloga, kao i na okolnost
                    pod kojom su proračunskom stavkom predviđeni i realizirani građevinski radovi na objektu “šetnica” u mjestu Drače, Općina Janjina, u inkriminiranom vremenu;
                7) da  se u istrazi provede građevinsko vještačenje na okolnost stvarne vrijednosti izvršenih radova na objektu “šetnica”, u mjestu Drače, Općina Janjina, u svrhu 
                    utvrđenja da li se radi o tzv. bagatelnoj nabavii iz čl. 12., st. 1., toč. 1 Zakona o javnoj nabavi, ili o vrsti radova za koje Zakon nalaže provođenje postupka
                    javne nabave;
                8) da se u istrazi izvvede dokazpregledom projektne i izvedbene dokumentacije, kao i troškovnika za objekt “šetnica”, u arhivi Općine Janjina, posebice na o
                   okolnost postojanja,  ili nepostojanja te dokumentacije i građevinske dozvole, kao i okolnost provođenja nadzora nad izvršenim radovima;
                9) da se u istrazi izvede dokaz uvidom u građevinsku knjigu – dnevnik tvrtke “Krtica d.o.o.”, odnosno prateću relevantnu dokumentaciju za izvođenje radova na 
                   objektu “šetnica”;
               10) da se u istrazi od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske ćupanije zatraži očitovanje da li je, i ako jest, pod kojom poslovnom
                    oznakom rješenja izdata valjana građevinska dozvola za objekt “šetnica”, te ukoliko postoji, da se izvrši uvid u istu;
               11) da se u istrazi, na okolnost srodstva između osumnjičenika i vlasnika tvrtke “Krtica d.o.o.” saslušaju osumnjičenik i svjedok iz toč. 3) prijedloga, a po potrebi
                    službenim putem od nadležnog Matičnog ureda zatraži podatak o njihovim roditeljima;
               12) da se u istrazi zatraži od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina očitovanje o postojanju, ili nepostojanjju odgovarajućih odluka o izvođenju građevinskih
                     radova na pomorskom dobru, a zbog okolnosti da je objekt “šetnica” izgrađen na dijelu obale iz čl. 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;.                    
               13) da se u istrazi pozovu i u svojstvu svjjedoka saslušaju sve osobe, na koje rezultati provedenih radnji od toč 1) do toč 13) ukažu da imaju posredna, ili neposredna
                     saznanja o okolnostima iz činjeničnog opisa kaznene prijave, kao npr. osoba koja je i kada izdala valjani atest za ugrađeni materijal u sporni objekt, ili npr koje su 
                     bili dobavljači materijala za izvođenje radova;
               14) da se, u slučau provođenja istrage u smislu čl. 216. ZKP-a, nakon provedene istrage, protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom podigne optužnica, ili u slučaju
                    podizanjaa optužnice u smislu čl. 341., st. 3. ZKP-a, nakon provedene javne glavne rasprave, osumnjičenika oglasi krivim i osudi po Zakonu;
               15) da Državni odvjetnik predloži sudu izricanje oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom  radnjom, kao i tzv. proširenim oduzimanjem imovinske
                    koristi, iz čl. 78. KZ RH.

                                         OBRAZLOŽENJE

                          Prije iznošenja saznanja o činjenicama na kojima temelje ovu kaznenu prijavu, podnositelji prijave ističu kako istu podnose anonimno. Na samom početku valja istaknuti, kako se prijava ne podnosi kao anonimna, iz razloga potencijalnog izbjegavanja odgovornosti za činjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz čl. 304. KZ RH, već upravo i jedino iz razloga više nego opravdanog straha za vlastiti integritet i vjerojatnih višestruko štetnih posljedica. Kako je i naznačeno, prijava se podnosi protiv Općinskog Načelnika, koji je na različite načine,postupajući s pozicija vlasti, osobama koje su s njim dospjele u bilo kakav nazovi “sukob”, odnosno razmimoilaženje, promptno nastojao zagorčati život pokušajima naplaćivanja različitih nameta iz sfere lokalne samouprave (komunalni doprinosi koje je Visoki upravni sud RH utvrdio nezakonitima, ali samo neistomišljenicima, turističke inspekcije tim osobama, dostavljanje Poreznoj upravi neistinitih podataka, sve kako bi se od takove osobe naplatio porez kojeg nije obveznik i sl.) pa do otvorenih, javno iznesenih prijetnji, čemu je svjedočio nemali broj ljudi. Unatoč činjenici da Državni odvjetnik takav strah od štetnih posljedica može smatrati kaznenopravno irelevantnim, podnositelj prijave ga subjektivno takvim doživljavaju, radi čega prijavu i podnose kao anonimnu, svjesni činjenice da Državni odvjetnik podnesenu anonimnu kaznenu prijavu razmatra s posebnom pozornošću, kako iz razloga mogućnosti lažnog prijavljivanja, tako i vodeći računa o integritetu prijavitelja, uz istovremenu obvezu procisuiranja ovakovih kaznenih djela (način postupanja s anonimnim kaznenim prijavamaa objavljen na službenoj web stranici DORH-a). U prilog toj činjenici govori i to  da su podnositelji prijave pokušali za isto angažirati i stručnu osobu – odvjetnika, ali ih je nekoliko njih s tog područja odbilo, opravdavajući se istim takovim strahom od štetnih posljedica, istovremeno upućujući prijavitelje da se obrate nekome izvan zone utjecaja osumnjjičenika. Uvodno se još želi naglasiti kako podnositelji prijave smatraju ne samo da postoji razumna vjerojatnost da će se izvidima prikupiti dovoljno kvalitetni podaci o prijavljenom djelu i osumnjičeniku, već su stajališta kaako i iz javno dostupnih dokumenata proizlazi više nego osnovana sumnja da je prijavljeno djelo doista počinjeno na način i od strane osumnjičenog, kako je u činjeničnom opisu i navedeno.
                           Predmet kaznene prijave je izvođenje građevinskih radova u ukupnoj površini cca 1000 m2. Radovi klasificirani kao održavanje šetnice i sl. vršeni su tijekom inkriminiranog perioda, a izvođač je tvrtka u vlasništvu najbližeg rođaka Općinskog Načelnika – osumnjičenika (majka osumnjičenog i otac vlasnika tvrtke  su brat i sestra). Iz dostupnih podataka u javno objavljenim dokumentima – proračun Općine Janjina, vidljivo je kako su navedeni radovi predviđeni kao “održavanje”, te kako su zavedeni kao tzv. bagatelna nabava, tj. ona koja ne zahtijeva postupanje po Zakonu o javnoj nabavi, jer se nalazi ispod praga vrijednosti od 500.000,00 kn.Ovakova stavka je ponovljena nekoliko puta, prema dostupnim podacima, najmanje tri puta, svaki puta s vriijednošću od 490.000,00 – 497.000,00 kn, kako bi se izbjeglo prelazak zakonskog praga od 500.000,00 kn. Istovremeno, niti jednom proračunskom stavkom nije bla predviđena gradnja šetnice kao objekta. Podnositeljima prijave nije dostupna dokumentacija iz arhive Općine Janjina, kako bi mogli decidirano tvrditi kada je i koliko, odnosno u koliko navrata i u kojim iznosima, vršena isplata. No, ono što je vidlivo iz javno objavljenih dokumenata – proračuna, jest da su proračuni s tako predviđenim stavkama usvojeni i izvršeni u cijelosti. Drugim riječima, predviđena sredstva na način kako je opisano su i utrošena isplatom iz proračuna. Slijedi jedini mogući zaključak kako su opisani građevinski radovi plaćeni na način kako bi se zaobišli obligatorni propisi o javnoj nabavi, razlamanjem stvarnog troška na više dijelova, koji svaki za sebe predstavljaju vrijednost manju od zakonskog praga, ali ukupno ju višekratno nadilaze.
                           Sami radovi u tehničkom smislu predstavljaju betoniranje nogostupa u dužini cca 1000 m i širini 1 m, s postavljanjem betonskih rubnika između  nogostupa i kolnika ceste, na mjestu gdje nikada ranije nije fizički postojalo, što suštinski predstavlja građenje, tj. stvaranje novog izvođenjem radova, a ne održavanje nečeg starog, već postojećeg, kako je klasificirano. Navedeni rubnici su standardiziranog oblika tzv. betonske galanterije, a debljina betona na hodnom dijelu površine iznosi do 10 cm. Cijena takovih radova na tržištu RH varira u intervalima 400,00 – 500,00 kn za jedan m2, i uz tolerancijski odmak, ne može iznositi više od 600,00 – 700,00 kn za jedan m2, a što ukupnu vrijednost radova za površinu od cca 1000 m2 predstavlja u iznosu od cca 500.000,00 kn, ili nešto više. Nasuprot tome, i opet proizlazi iz citranih objavljenih dokumenata, radovi su plaćeni barem tri puta po 500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 1.500.000,00 kn. Zbog utvrđenja stvarnih vrijednosti predloženo je i građevinsko vještačenje, koje treba pokazati jesu li opisani radovi izvršeni prema pravilima struke, te da li su plaćeni u cjenovnim okvirima na tržištu RH, ili su višestruko preplaćeni, kako smatraju podnositelji prijave.
                           Izvođenje takovih radova mora,nadalje, biti projektirano i nadzirano od strane stručnih i ovlaštenih osoba, te je za isto nužno ishoditi i građevinsku dozvolu. Suprotno tome, radovi su izvršeni bez projektne dokumentacije i nadzora, kao i građevinske dozvole, jer da tome nije tako, bili bi vršeni prema propisima, označavajući gradilište posebnim natpisom, s brojem i klasom rješenja o dozvoli za gradnju, podacima o investitoru i izvođaču, itd. A to nije slučaj. Posebno, i u odnosu na propise o zaštiti tzv. pomorskog dobra, jer su radovi vršeni na dijelu obale 10-15 m od mora.
                          Navedene činjenice je jednostavo provjeriti pregledom financijskih dokumenata Općine Janjina i izvođača, tvrtke “Krtica d.o.o.”. Plaćanja su, zacijelo, vršena putem poslovne banke, te o tome mora postojati pismeni trag, kako u knjigovodstvu Općine, tako i u knjigovodstvu navedene tvrtke. Postupajući po prijavi i vršeći potrebne izvide, Državni će odvjetnik bez sumnje provjeriti ove navode pregledom poslovnih računa navedenih subjekata. Pregledom transakcija po tim računima, bit će vidljivo koliko je novca na taj način iz proračuna Općine prema tvrtci “Krtica d.o.o.”, te za koju namjenu, transferirano.
                          Prijava se dostavlja USKOK-u. Naime, čl. 21., st. 2., toč. 1 Zakona o USKOK-u predviđa nadležnost tog Ureda u postupanju državnog odvjetništva, kod postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz čl. 291. i 292. KZ RH. Pri tome se, u odnosu na kazneno djelo iz čl. 291. KZ RH zahtijeva da počinitelj bude službena ooba – definirana čl. 87., st. 3. KZ RH. Osumnjičeni je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općinski Načelnik, dakle osoba koju kao počinitelja predviđa citirana zakonska odredba.
                          Zakonski opis kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti zahtijeva da ga čini upravo službena osoba, i to koristeći svoj položaj ili/i ovlast, (a u isključivoj je nadležnosti i odgovornosti upravo osumnjičenika raspolaganje proračunskim sredstvima), koja prelazeći granicu te ovlasti drugoj osobi pribavi korist, ili drugome pričini štetu. Radnjom iz činjeničnog opisa, podnostelji prijave smatraju, je istovremeno prekoračenjem ovlasti drugoj osobi (tvrtka u vlasništvu bliskog rođaka) pribavljena nesrazmjerna korist, i s druge strane za iznos te koristi oštećen  proračun jedinice lokalne samouprave – Općine Janjina. Ako se kao cijena izvedenih radova prihvati iznos od 500,00 kn za jedan m2, tada razlika od cca 1.000.000,00 kn ujedno predstavlja i korist tvrtke “Krtica d.o.o.”, i iznos štete po proračunu jedinice lokalne samouprave.
                          Kazneni zakon RH, u svojem čl. 87., st. 29. kao znatnu korist, odnosno znatnu štetu kvalificira svaku onu veću od 60.000,00 kn, a st. 28., onu veću od 600.000,00 kn definira kao štetu, odnosno korist velikih razmjera. Kvalifikatorno obilježje za kazneno djelo iz čl. 291., st. 2. predstavlja iznos od 60.000,00 kn, čime je i taj element bića djela ispunjen.
                          U odnosu na drugo djelo za koje se osumnjičenika prijavljuje – nezakonito pogodovanje, čl. 292., st. 2. KZ RH zahtijeva da ga čini službena osoba, koja iskoristi svoj položaj pogodovanjem, ili ugovaranjem poslova za djelatnost osoba s kojom je interesno povezana. U konkretnom slučaju rodbinska povezanost, istovremeno predstavlja i interesnu, na način kako ju Zakon definira, pa je ispunjen i taj element bića djela.
                          Oba je ova kaznena djela moguće počiniti  isključivo s izravnom namjerom. Ista, po mišljenju podnositelja prijave, proizlazi iz načina kako je djelo počinjeno. Naime, način izvršenja upućuje na plansko postupanje, s izričitim cljem pribavljanja koristi. Tome u prilog govori i činjenica kako je cijela “operacija” izvedena na način da se podijeli u više faza, sve u nastojanju da se prikrije stvarni cilj. Takovo nešto nije moguće učiniti niti s jednim drugim oblikom svijesti, osim izravnom namjerom.
                          Zaključno, podnositelji prijave smatraju kako su opisanim postupanjem ispunjena sva obilježja prijavljenih kaznenih djela.

Stanovnici Općine Janjina T

1.807 komentara

Uskoči u raspravu
 1. Draga udrugo drkadzija
  #1 Draga udrugo drkadzija 17 svibanj, 2017, 17:01

  Pa bolje vam je da šutite. Da se pokunjite. Da promijenite mjesto.
  Pa ne sramotite se vise!!!!
  Pa nije vam još dosta.
  Pa zadržite malo dostojanstva. Otiđite na kavu Ston. Jer u ovom selu ste ruglo.
  Udruga izopačenih bolesnika.
  Htjeli ste doći na vlast da bi ubirali provizije od prodaja općinske imovine.
  Ali ovakvim lažima nece ići.
  I boli me kita za ove bosance. Ali ovi naši domaći su za vješala. Neka se odmah objese.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • XXX
   XXX 17 svibanj, 2017, 17:08

   Po meni bi bilo najpostenije da od dobivenog natjecaja proviziju kao misto potrosimo na kurve pa da se svi vesele a ne samo oni a siguran san da ce nam vlatko neke dobre preporucit

   Odgovorite na ovaj komentar
 2. Matematičari glupani
  #2 Matematičari glupani 17 svibanj, 2017, 16:16

  A ljudi moji. Udruga ponovo na svojoj FB stranici računa cijenu šetnice i pišu da načelnik nezna matematiku, da nije kako on kaže 635 kuna m2 nego 979,16. Mila majko oni još računaju kao sto su napisali u prijavi da je šetnica široka jedan metar.
  Glupani jedni šetnica je široka 1,8 m pa pokušajte po toj mjeri izračunati koliko je m2.

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. SV
  #3 SV 17 svibanj, 2017, 14:23

  Ja sam za to da opcina ostane.pa se mislite sta sam rekao.

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Glas za stipana je glas za Sladica i rasprodaju općinske imovine.
  #4 Glas za stipana je glas za Sladica i rasprodaju općinske imovine. 16 svibanj, 2017, 21:59

  Glas za stipana je glas za Sladica i rasprodaju općinske imovine.

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Ponavljanje je majka znanja
   Ponavljanje je majka znanja 16 svibanj, 2017, 22:14

   Nesto previse ponavljas isti komentar je li to racunas ako ga dovoljno puta ponovis da ce mozda ljudi pomislit da je istina

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Ane
    Ane 16 svibanj, 2017, 22:17

    Mene je vec skoro uvjerio nisan uopce ocekivala da je tako bezobrazan ja mislila neki od nasih postenih momaka a na kraju razocarenje

    Odgovorite na ovaj komentar
    • Nisi jedina
     Nisi jedina 16 svibanj, 2017, 22:25

     E da je samo tebe.
     S nama pio i jeo.
     I radio iza leđa.

     Odgovorite na ovaj komentar
     • E moj Stipane jadan ti si
      E moj Stipane jadan ti si 17 svibanj, 2017, 07:30

      Danu reci kakav je to čovjek stipan?
      Radio na šetnici.
      Zna je u milimetar. Sve zna. Ali šuti.
      Ne bi li se domogao vlasti jer mu je ko zna sto obećano?
      Da on nije mogao upozoriti majku da krivo računaju? Da ne znaju računati?
      Nego se ovi ovako provaljuju sa izračunima.
      Pa ja sam se jutros čitajući ovo dobro nasmijao. Moram priznati. Kvalitetno.
      Sad se sve saznalo. I ko piše i ko je glavi inženjer građevine.
      Sram vas bilo. Sram vas bilo.
      A krt kapa do poda. S kim ti imaš posla. Ne bi ja to nikad radio.
      To su hijene.
      To su zlotvori.

   • Mammaje
    Mammaje 16 svibanj, 2017, 22:17

    MammaJe

    Odgovorite na ovaj komentar
   • Pravnik milka
    Pravnik milka 16 svibanj, 2017, 22:25

    Naravno da je istina, bice zavrsio prvo pa sam se tiska!

    Odgovorite na ovaj komentar
  • Kupac ilitiga investitor
   Kupac ilitiga investitor 16 svibanj, 2017, 22:47

   A sta ce se to od opcine prodavat pa da vidin ocu li se i ja moci uklopit u planove rasprodaje

   Odgovorite na ovaj komentar
   • Laka noć
    Laka noć 16 svibanj, 2017, 22:53

    Sutra. Homo spat.
    Nakon ovoga veceras mozemo zatvoriti ovo poglavlje janjinske povijesti. I to ne bas tako lijepo. Necemo imenovati nikoga.
    Mir s vama.

    Odgovorite na ovaj komentar
 5. Žele javi se
  #5 Žele javi se 16 svibanj, 2017, 21:54

  Kako je stipan godinama vatrogasac pored svih nas drugih?

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. MAMA
  #6 MAMA 16 svibanj, 2017, 20:36

  Joj kad se sjetim srece ,jedan vadi drugi mece…

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. Mozemo li znati
  #7 Mozemo li znati 16 svibanj, 2017, 20:01

  Zasto oš ne znamo odgovor kako se stipan uhljebio u vatrogascima. Preko koje veze je to išlo. Nije valjda HDZ?

  Odgovorite na ovaj komentar
 8. Stipan=sladic
  #8 Stipan=sladic 16 svibanj, 2017, 19:57

  Glas za stipana je glas za Sladica i rasprodaju općinske imovine.

  Odgovorite na ovaj komentar
 9. Sepi
  #9 Sepi 16 svibanj, 2017, 19:03

  Slusaj separovicu, kleptomancicu, fermaj tipka da ti ga u guzicu ne zabijem! Drz se udruge jer ste svi isti tamo!

  Odgovorite na ovaj komentar
 10. Hdz
  #10 Hdz 16 svibanj, 2017, 16:37

  Nema vam on skolu za itnu, hdz ga uvalio!

  Odgovorite na ovaj komentar
 11. 4 godišnja doba u stipana
  #11 4 godišnja doba u stipana 16 svibanj, 2017, 13:41

  Ljeto sam sa HDZ vatrogasac
  Zima sam s krticom
  Ovo proljeće mi je udruga hit
  Još samo da jesen pokrijem
  Mogo bi sa Slobom?
  Hmmmm
  Mama!!! Reci da znam sto cu

  Odgovorite na ovaj komentar
 12. Uhljeb stipan
  #12 Uhljeb stipan 16 svibanj, 2017, 13:25

  Sto kaže udruga?
  Kako se postaje vatrogasac Stipan?
  Preko veze?
  Preko mame?
  Preko HDZ-a?
  I kako se iz godine u godinu praksa nastavlja?

  Odgovorite na ovaj komentar
 13. Pa da nama jedan Bosanac rasprodava selo. NIKADA!!!
  #13 Pa da nama jedan Bosanac rasprodava selo. NIKADA!!! 16 svibanj, 2017, 13:22

  Ne očekujemo nove prijave.
  To smo ti vise navikli.
  Danas bi mogla biti prijava jer je sunčan dan. Recimo.
  Ta nam prijava još fali.
  Ali ne sumnjamo.
  Doći ce i ta na red.
  Nas vise brine Sladicev plan rasprodaje općinske imovine. To je njegov plan.
  Tu vidi najveću lovu.
  PROVIZIJA PROVIZIJA
  MR PROCENAT
  jer ako napišemo postotak on to nece razumjeti.
  Ipak je on iz Siska.

  Odgovorite na ovaj komentar
 14. Glas za stipana je glas za mafiju
  #14 Glas za stipana je glas za mafiju 16 svibanj, 2017, 13:14

  Glas za stipana je glas za sladica

  Odgovorite na ovaj komentar
  • memorija
   memorija 16 svibanj, 2017, 13:52

   da su oni mafija nebi došli do ovoga da se po njima ovako sere ali to su i zaslužili kako su sijali tako su i požnjali.

   Odgovorite na ovaj komentar
 15. Anonimno
  #15 Anonimno 16 svibanj, 2017, 13:04

  vjerojatno če udrkin vjećnik snimati sastanke vijeća radi novih kaznenih prijava, budući vijećnici vodite računa šta govorite na vijeću

  Odgovorite na ovaj komentar
 16. Anonimno
  #16 Anonimno 16 svibanj, 2017, 12:35

  Bagro jedna…pljujte jedni po drugima.To je sve što znadete.Sram vas bilo.Nema nego šaka ljudi a na ovakav način komunicirate.A što Vlatku fali?Kao da bi netko bio drugačiji,možda samo gori.Smirite se i pogledajte u zrcalo.

  Odgovorite na ovaj komentar
 17. Mammaje
  #17 Mammaje 16 svibanj, 2017, 09:39

  Jesi sine i ove godine ti vatrogasac? Pripazi molim te. Lijepe su to pare. Budi pametan

  Odgovorite na ovaj komentar
 18. O programu Stipana
  #18 O programu Stipana 16 svibanj, 2017, 08:10

  Program vam je super..ali ne vjerujem da je mutavi Stipan faca za ostvarenje istog… odvjetnik bez licence likelo srocio…bravooo

  Odgovorite na ovaj komentar
  • Nismo čuli ! Kako si se Stipane uhljebio u vatrogascima?
   Nismo čuli ! Kako si se Stipane uhljebio u vatrogascima? 16 svibanj, 2017, 09:12

   Program jebene transparentnosti. Mali koristoljubiv na mamu. Ide od jednoga do drugoga i gleda gdje bi se uguzio i sto bi od koga mogao dobiti.
   Da Plata ide a radi sta manje.
   Cas je sa HDZ. Cas je s drugima. Pa gdje prije uleti.
   Neka objasni kako je bas on vatrogasac???? Na kojem natječaju???
   Kao sto vidimo ima mu prijateja sto bi to radili. Ali za ovo mu je HDZ dobar.
   Poserem se na takvog čovjeka.
   Ma mali je ogavan.

   Odgovorite na ovaj komentar
 19. Uhljebi
  #19 Uhljebi 16 svibanj, 2017, 07:22

  Glas za stipana je glas za lsadica

  Odgovorite na ovaj komentar
 20. Anonimno
  #20 Anonimno 15 svibanj, 2017, 22:57

  Najgore je kad vidin koliko zlobe ima pa ljudi moji malo smo misto svak svakog zna mislite da se danas-sutra nece otkrit tko stoji iza komentara samo je pitanje vremena kad ce se prvi pocet hvalit kako je blatio ovog ili onog pogotovo nakon izbora kad neciji favorit pobijedi bio vlatko ili stipan

  Odgovorite na ovaj komentar

Kliknite ovdje ako želite odustati od odgovora.

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.