HDZ UOČI IZBORA PODILAZI DESNICI, A PO OSVAJANJU VLASTI LJEVICI I MANJINAMA

HDZ UOČI IZBORA PODILAZI DESNICI, A PO OSVAJANJU VLASTI LJEVICI I MANJINAMA

17. travanj, 2018.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Plenkovićeva inačica sanaderizma za sada naoko dobro funkcionira, to jest vladajuća većina se održava. Međutim, po koju cijenu? HDZ je već do sada morao učiniti toliko ustupaka ljevici i manjincima da se prosječan član stranke osjeća posramljenim, a birači prevarenima. Dugoročno Plenkovićeve su pobjede porazi HDZ-a jer su te pobjede, izuzevši brzopoteznu eliminaciju Mosta iz vlasti, uglavnom i izborene nad HDZ-om, to jest voljom članstva i vjernih birača. Od izbora ministrice Obuljen Koržinek do Istanbulske konvencije prosječan HDZ-ov birač doživljava samo pljuske

Napisao: Šefik Orlić

U navlačenju oko ratifikacije Istanbulske konvencije HDZ se poprilično osramotio, ogoljen je mehanizam utjerivanja stranačke poslušnosti i kompromitiran demokršćanski imidž stranke. U te prljave igre HDZ je uvukao ili barem pokušao uvući i dijelove Crkve u Hrvatskoj. Nešto prije toga kroz Vijeće za suočavanje s prošlošću Plenkoviću je pošlo za rukom rehabilitirati zvijezdu petokraku i pripremiti teren za zakonsku zabranu gesla ZDS 

Svaka politička stranka ima neki program. Iza tog programa obično stoji neki konzistentan i prepoznatljiv svjetonazor. Politika je, kaže se, umijeće mogućeg, stoga se u političkoj praksi rade razni kompromisi, to jest odstupa se od proklamiranih načela. Međutim, to odstupanje ipak ima neke granice, prelazak kojih neku stranku čini neprepoznatljivom, a u konačnici i izlišnom.

HDZ se osramotio

HDZ je pod Ivom Sanaderom godinama plesao na toj granici, nerijetko je i prelazeći, ali opstao je kao snažna stranka zahvaljujući velikom zaslugama Tuđmanova HDZ-a za državu i narod tijekom devedesetih godina. Aktualni HDZ pokušava ponovo primijeniti Sanaderov recept: podilaženje desnici tijekom izbora te podilaženje ljevici i manjinama nakon osvajanja vlasti.

Plenkovićeva inačica sanaderizma za sada naoko dobro funkcionira, to jest vladajuća većina se održava. Međutim, po koju cijenu? HDZ je već do sada morao učiniti toliko ustupaka ljevici i manjincima da se prosječan član stranke osjeća posramljenim, a birači prevarenima. Dugoročno Plenkovićeve su pobjede porazi HDZ-a jer su te pobjede, izuzevši brzopoteznu eliminaciju Mosta iz vlasti, uglavnom i izborene nad HDZ-om, to jest voljom članstva i vjernih birača. Od izbora ministrice Obuljen Koržinek do Istanbulske konvencije prosječan HDZ-ov birač doživljava samo pljuske od stranke kojoj je dao svoje povjerenje. To na dulje staze ne može tako funkcionirati. Previše pljusaka i najtvrđu glavu opameti.

U navlačenju oko ratifikacije Istanbulske konvencije HDZ se poprilično osramotio, ogoljen je mehanizam utjerivanja stranačke poslušnosti i kompromitiran demokršćanski imidž stranke. U te prljave igre HDZ je uvukao ili barem pokušao uvući i dijelove Crkve u Hrvatskoj. Nešto prije toga kroz Vijeće za suočavanje s prošlošću Plenkoviću je pošlo za rukom rehabilitirati zvijezdu petokraku i pripremiti teren za zakonsku zabranu gesla ZDS te učiniti nevjerodostojnim nekolicinu, uvjetno rečeno, desnih intelektualaca. Sve su to Pirove pobjede, naravno iz perspektive dugoročne dobrobiti zemlje i same stranke. Iz perspektive pojedinačnih ambicija mogu bit dobro ulaganje u budućnost, to jest pretpostavljenu karijeru u Bruxellesu.

Aktualni slučaj izbora voditelja ERS-a također ilustrira kako HDZ pristaje na ucjene radi održavanja na vlasti. HDZ-ov kandidat Matko Glunčić dobio je na natječaju najviše bodova, međutim HNS i ministrica Divjak ne žele Glunčića na čelu ERS-a i dolazi do male krize vlasti. Koja će se, kako sada stvari stoje, rasplesti tako da će HDZ odustati od svog kandidata i čovjeka koji je na natječaju za to mjesto dobio najviše bodova. Iako se na prvi pogled čini da imenovanje voditelja ERS-a ne bi trebao biti neki velik problem, naime HDZ je popuštao i u puno važnijim stvarima, stvar nije tako jednostavna. Prvo, HDZ je na području obrazovanja već napravio niz ustupaka, počevši od odustajanja od svoga ministra u tom resoru do de facto pristajanja na Jokićevu kurikularnu reformu. Odustajanjem od Glunčića HDZ bi poslao nedvosmislenu poruku da odustaje i od bilo kakvog nadzora nad procesom reforme školstva. U trenutku kada je ideološki pritisak na školstvo s lijeva izrazito snažan, HDZ-ovo je odustajanje te vrste još jedan ideološki i svjetonazorski poraz.

Trgovački HNS

Drugo, HDZ se s nekoliko uzastopnih, recimo to tako, ideoloških poraza u srazu s manjim koalicijskim partnerom HNS-om propisno obrukao. Pokazalo se da je ”trgovački HNS” kudikamo vjerodostojniji od stranke čiji je izborni slogan bio ”Vjerodostojno”. Ono što je posebno porazno jest činjenica da se od pedeset pet HDZ-ovih zastupnika ne može naći ni pet onih koji bi bili spremni stajati iza svojih stavova i po cijenu pada Vlade, dok je od pet HNS-ovih svih pet spremno beskompromisno zastupati svoja ideološka stajališta. Naime, pet HDZ-ovih zastupnika moglo bi podjednako učinkovito ucijeniti premijera kao i cijeli HNS, samo kad bi u HDZ-u bilo zastupnika koji drže do sebe.

 

Drugi im je cilj omogućiti svakome da bira svoj rodni identitet neovisno o dobi i biološkom spolu. One koji se usprotive načelu “rodno osviještene” politike proglašavaju poticateljima diskriminacije, predlažući kaznene sankcije. Sada zamislimo situaciju da djeci, osim “prava” na eutanaziju, dajemo i pravo na izbor svog roda

Istanbulsku konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeće Europe prihvatilo je 11. svibnja 2011. u Istanbulu. Prevedena je na Hrvatski jezik 2014. godine od strane Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, uz napomenu da se “može ni na koji način smatrati da odražava gledište Europske unije”(?!) uz naznaku da se radi o neslužbenom prijevodu. Kako je moguće da na ratifikaciju u Hrvatski sabor ide dokument koji nije službeni prijevod? Pored ove nedorečenosti navodim i neke druge nejasnoće, dileme te neprihvatljive činjenice. Konvencija ima i Pojašnjavajuće izvješće koje ima tri puta više stranica od glavnog izvornika?! Rečenice ispisane u Konvenciji su zamorne, zbunjujuće i/ili toliko duge, što zorno pokazuje prva stranica Preambule koja ne završava točkom ni nakon 42 retka. Usprkos toj činjenici ona je pravno snažnija od nacionalnih zakona, a države koje su je ratificirale dužne su svoje zakone i nastavne planove i programe (u članku 14.) podrediti zahtjevima Konvencije te su podložne kontroli međunarodne skupine – GREVIO koja nadzire provedbu Konvencije, osobito u školstvu. GREVIO okupljaju deset žena koje nadziru njezino provođenje, što je diskriminatorno za drugi spol.

Što IK detektira kao problem, a što istraživanja pokazuju?

U uvodu Pojašnjavajućeg izvješća navodi kako se metodologije istraživanja nasilja nad ženama razlikuju navodeći da ista “sugeriraju”(!) kako je u državama (ne navodeći kojima u Europi) jedna petina do jedne četvrtine žena iskusilo fizičko nasilje najmanje jednom tijekom odrasle dobi, a više od jedne desetine pretrpjelo je seksualno nasilje”, najčešće od sadašnjih ili ranijih partnera. Od dvadeset osam članica Europske unije Konvenciju su ratificirale četrnaest. Neprihvatljivo je da se samo žene sagledavaju kao žrtve nasilja, “koje se stavlja prisilno u podređen položaj u odnosu na muškarce”, što je nedopustiva generalizacija. Čitav niz čimbenika uvjetuje nasilje u obitelji. Istraživanja pokazuju da je kod mladih zapažen sindrom poremećaja u ponašanju koji povezujem s osobinama modernoga društva: narušeni obiteljski odnosi, odnosi s vršnjacima, osamljivanje, maltretiranje, zlostavljanje, agresija, delinkventno ponašanje, destruktivna stajališta, dosada, nezaposlenost i dr. Rat, tranzicija i egzistencijalna ugroženost (dodatno) potencijalno pogoduju nasilničkom ponašanju i u obitelji. Nasilje postaje opasno i poticajno kada dobiva na legitimnosti. Rezultati u sportu „vidljivi“ su samo ako pobijediš… Nasilje nad djecom i mladima generira međuvršnjačke obračune, autodestrukciju i nasilje nad odraslima.

Nasilje i ucjene

Hrvatska pedagoginja, Vesna Bilić u knjizi Odnosi u školi istražuje uzroke .loših odnosa na relacijama roditelj – učenici – nastavnici. Nasilje nad odraslima (klasično i elektroničko) dobiva oblike epidemije. “Tomu je u značajnoj mjeri doprinio i moralni relativizam kao važna karakteristika suvremenoga postmodernog društva” (V. Bilić u istoj knjizi). Druga naša pedagoginja, Jasminka Zloković otkriva, u knjizi Nasilje nad roditeljima – obiteljska tajna?, rezultate svoga istraživanja da je gotovo jedna trećina roditelja izložena različitim oblicima nasilja djece. Njih 5% izloženo je tjelesnom nasilju (u čemu predvode tinejdžerice), 14% podvrgnuto je raznim vrstama ucjena i/ili manipulacijama, a 10% materijalnom iskorištavanju. Njezino istraživanje otkriva da svaku treću samohranu majku zlostavlja vlastito dijete. Kolegica Zloković ne pada u zamku zaključivanja da su za tu pojavu odgovorni (popustljivi) roditelji. Trebam li napominjati da o tome ni rijeći u Konvenciji!

Konvencija i Pojašnjavajuće izvješće sporadično i na marginama navode da dječaci i muškarci “mogu biti žrtve obiteljskog nasilja te da se treba baviti i takvim nasiljem”, u točki 27. pojašnjavajućeg izvješća. U IK ima elemenata rodne ideologije, a sve se podređuje zaštiti žena, te implicite homoseksualnim, lezbijskim transeksualnim ili biseksualnim vezama, transrodnim osobama, transvestitima…, koje treba(mo) pravno zaštititi od nasilja i diskriminiranja, ali i to je zapisano i našim zakonima. Problem je tromosti sudova i pravosudne neučinkovitosti. To treba mijenjati, a ne i Ustav RH koji brak definira kao zajednicu muškarca i žene. Svrha Konvencije je “zaštititi žene od svih vrsta nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelj.” To je iritantna formulacija jer se nasilje ne može iskorijeniti. Intencija je Istanbulske konvencije nametnuti rodno neutralan odgoj, a izostavlja se uloga majke i oca u odgoju djece. Odgoj nije i ne smije biti vrijednosno neutralan.

Tumačenje roda u IK i rodna ideologija

Žena u IK Konvenciji podrazumijeva osobu bilo kojega spola “koja je preuzela ponašanja, aktivnosti i uloge žene u “obitelji i društvu.” Naime, Konvencija (u čl. 3.) definira termin rod kao “društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce”. Takva nedorečenost (na sreću) onemogučava operacionalizaciju. S druge strane, u Pojašnjavajućem izvješću kod definicije roda (točka 43.) je napisano da taj termin “nije zamišljen kao zamjena za termine žena i muškarac koji se rabe u Konvenciji.” Kakva zbrka, uz napomenu da Pojašnajvajuće izvješće nije obvezno. Apstarktno tumačenje roda suprotstavlja se uobičajenom tumačenju da rod odgovara spolu muškarca ili žene, a (sada) se sve prepušta slobodi izbora i/ili interpretativnom relativizmu. Konvencija rabi pojam “rodni identitet” ali bez pojašnjenja. Spol je sastavnica nečije osobnosti ili identiteta a sada se to relativizira. U našemu zakonodavstvu rod je istoznačnica za spol, a u Konvenciji se odvaja od spola, njegovoj neutralizaciji i/ili relativizaciji. Pod pritiskom javnosti Vlada RH u ožujku 2018. donosi “interpretativnu izjavu” uz Istanbulsku konvenciju, iz koje izdvajam ovu rečenicu: “Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka.” Međutim, u članku 78. Konvencije je zapisano da “nikakve rezerve ne mogu se staviti u pogledu bilo koje odredbe ove konvencije.” Poljska je Konvenciju ratificirala u travnju 2015., no u sklopu ratifikacije uputila je Vijeću Europe posebnu izjavu kojom navodi da će Konvenciju primjenjivati “sukladno vrijednostima i odredbama Ustava Republike Poljske”. Izjavom da će Konvenciju primjenjivati samo u skladu sa svojim Ustavom, Poljska je izašla iz okvira Istanbulske konvencije, na što su se posebnim prigovorima upozorile brojne države npr. Austrija, Švedska, Švicarska, Nizozemska, Finska, Norveška…

Moralni relativizam izražen je gender ili rodnom ideologijom. Pod pritiskom EU-a i UN-a, ta ideologija postaje “glavno načelo” i “ključna zadaća” politike. U Ujedinjenim narodima i EU-u riječ spol za razlikovanje muškog i ženskog spola zamijenjena pojmom gender (rod). Engleska riječ gender više ne označava spol (muški i ženski), nego samo rod. Tako pojam “gender” više ne označava spol, jer postoje samo dva spola (muški i ženski), nago označava takozvano rodno usmjerenje, a svako rodno usmjerenje tretira se kao jednakovrijedno – heteroseksualno, homoseksualno, lezbijsko, biseksualno i transseksualno. Zagovornicima roden ideologije odbijaju spolni identitet, tj. heteroseksualnost, za koju kažu da je nastala “prisilno” (odgojem, utjecajem društva). Drugi im je cilj omogućiti svakome da bira svoj rodni identitet neovisno o dobi i biološkom spolu. One koji se usprotive načelu “rodno osviještene” politike proglašavaju poticateljima diskriminacije, predlažući kaznene sankcije. Sada zamislimo situaciju da djeci, osim “prava” na eutanaziju, dajemo i pravo na izbor svog roda. Time ih potpuno zbunjujemo i ne dopuštamo normalan razvoj njihova spolnog identiteta. U Velikoj Britaniji devetogodišnjaci godišnjaci imaju pravo mijenjati spol, a u Norveškoj sedmogodišnjaci. Rodna ideologija implicira stav kako spol nije konstanta, jer je svaka individua određena rodom kojeg kad poželi može promijeniti, ovisno kako se (odrasli ili dijeca) osjećaju!

Pored Malte, Irske, Norveške Danske, Belgije i Argentine, u SAD od listopada 2017. Kalifornija postaje treća američka savezna država koja ima Zakon rodnog samoodređenja, a koji omogućava osobama koje se ne smatraju muškarcima i/ili ženama upisati “treći rod” u osobnim dokumentima. Od 1999. godine u Velikoj Britaniji donesena je pravna regulativa prema kojoj se homoseksualni par (u skladnom odnosu) definira kao obitelj. Od 2018. i u Kanadi su uveli neutralan rod u službenim dokumentima, tj. termine otac i majka zamijenili s “roditelji 1 i 2”. Rodnu ideologiju je Papa Franjo nazvao “ideološkom kolonizacijom”.

Ivica Šola je 21. ožujka 2018. u svojoj kolumni u jednoj rečenici opisuje ponašanje Hrvatskog premijera prema Konvenciji: “Plenković se tu postavlja kao bruxelleski komesar koji jedan dokument tretira kao Kur’an, da se u njega ne smije zadirati, raspravljati, ne slagati, već uzmi ili ostavi… Slično piše i Tihomir Dujmović: “Andrej Plenković postojano gradi svoju europsko birokratsku karijeru i sada je samo u nešto osjetljivijoj fazi kada Bruxellesu mora prinijeti na žrtvenik Hrvatsku koja će počivati na Istanbulskoj konvenciji. I on se posla prihvatio, hladno, po običaju bez emocija, arogantno, birokratski pedantno i nemilosrdno. Iznad svega nemilosrdn.”

Hrvatska braniteljska pučka stranka

ISTINA&DOMOVINA T

 

7 komentara

Uskoči u raspravu
 1. .FRANO
  #1 .FRANO 8 listopad, 2018, 21:28

  KADA ,POŠTOVANI ,GOSPODIN ROJS KOMENTGIRA IZBORE U BIH???
  JA BIH SE TIM POVODOM,NAJRAĐE, SJETIO JEDNE STARE BOSANSKE SENTENCIJE KOJA BI ODGOVORILA OVOM STEPINČEVSKOM HRVATU,SMJERNOM KATOLIKU,POŠTOVANOM GOSPODINU ROJSU,A ONA GLASI; JADNA MAJKO ,JADNI JE SVATOVA ,POKISOŠE KUĆI NE DOĐOŠE I NA PUTU MLADU IZGUBIŠE.!!!!
  POSEBNO JE ZNAČAJNO KADA SE ROJS SJETIO DA KOMENTIRA DRUŠTVENO-POLITIČKE PROBLEME BIH ,VALJDA SI SAM PRISVOJIO PRAVO,,A ZAŠTO I NE BI ,JER JE ON TUĐMANOV GENERAL,GENERAL TUĐMANOVE KATOLIČKE ,SREDNJOVJEKOVNE FALANGE, PA U SKLADU SA TOM INTENCIJOM SI PRISVOJIO I PRAVO DA SE OTVORENO , KRITIČKI ,OSVRNE NA NETOM ODRŽANE IZBORE U BIH, KOJI SU IMALI OSNOVNU I GLAVNU INTENCIJU ,ONU STEPINČEVSKU IZ VREMENA NJEGOVE BOŽJE DRŽAVE, DA UJEDINI SVE HRAVTE POD KRIŽEM I PATRICAMA OKO VRATA ,ONAKO KAKO SU SE TO GRUPIRALI ILI UJEDINJAVALI U KRIŽARSKIM POKRETIMA ZA ČISTOĆU KRŠĆANSKE RELIGIJE I TERITORIJALNO OBILJEŽJE KRŠĆANSKE HEGEMONIJE.
  PA NAŠ ROJS OSTADE ,PRI SVOM I JEDINOM MIŠLJENJU, A ONO JE NAJVIŠI STUPANJ SVIJEST TOGA ČOVE,DA JE KRŠĆANSKA RELIGIJE JEDINA PERSPEKTIVA, PA U TOM SVOJSTVU SE I SAM OPREDJELIO DA UPOZORI TAJ STEPINČEVSKJI MALUKAT DA JE NA KRIVOM PUTU,MAKAR SMO VEĆ DUBOKO ZAKORAČILI U 21- VO STOLJEĆE , VEĆ NA PRAGU TREĆE DEKADE ,KADA SE LJUDSKA SVIJEST IZDIGLA ,SVOJIM SPOZNAJNIM RAZMJERAMA, U SVEMIRSKA PROSTRANSTVA, USTRTOJIVŠI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA SREDASTVA KOJIMA PREBIREMO TA SVEMIRSKA PROSTRANSTVA I TRASIRAMO PERSPEKTIVNE ODREDNICE NAŠEG ŽIVLJENJA ,KADA POSTAJEMO GOSPODARI SAMI SEBE I SVIJETA PRIRPODE KOJI NAS OKRUŽUJE ,ŠTO NAM PRUŽA SVE UVJETE ZA SLOBODNO PREDICIRANJE INDIVIDUALNE SVIJESTI U ODABIRU NAČINA ŽIVLJENJA, A ONA SE PO MARXU ZOVE ,SLOBODA VOLJE!!!
  PA ŠTA PORUČITI NAŠEM ,POŠTOVANOM GOSPODINU ROJSU I OVOJ HRVATSKOJ SVIJETINI,NASREĆU ,APSOLUTNOJ MANJINI,ONOJ IZ DINARSKIH OSOJA I PRISOJA, POTOMCIMA POKRŠTENIH BALIJA ,ČIJA SVIJEST UPORNO KORAČA KROZ SREDNJIVJEKOVNA RASPUČA PREDVOĐENI OVAKVIM ROJSOVIMA OKUPLJENI U ČOPORU KATOLIČKE ALAŠE ZVANE HDZ-EJŠTINE.??????

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. merle
  #2 merle 26 travanj, 2018, 17:54

  PA LJUDI BOŽJI anemični i NJONJO SA 800 GLASOVA BI RADI VLASTI IŠLI I SA CRNIM ĐAVOLOM SAMO DA BUDU U CENTRU PAŽNJE I KROJE HRVATSKU??? POLITIKU A POBJEDNICI SA NEKOLKO TISUĆA GLASOVA POPUT KOVAČA,HASANBEGOVIĆA ILI HRVATSKE HEROINE BRUNE MORAJU IM GLEDATI U LEĐA JER NISU POSLUŠNICI I SLUŽE HRVATSKOM PUKU KOJI IM JE ZATO I DAO TOLIKI BROJ GLASOVA!!!

  Odgovorite na ovaj komentar
 3. m
  #3 m 20 travanj, 2018, 12:48

  JA SAM HADEZEOVAC OD 1991 NO NAKON SVRGAVANJA KARAMARKA VRATIO SAM IM ČLANSKU ISKAZNICU I ODMAH SAM ZNAO DA JE plenković KUKAVIČJE JAJE KOJI ME PODSJEĆA NA srbe JER BI HTIO SJEDITI NA DVIJE STOLICE ŠTO MU MI PRAVI HADEZOVI SIMPATIZERI NIKAD NEĆE MO DOZVOLITI JER pupovac,vrdoljak,radin,NIKAD NISU NITI ĆE IKADA BITI ZA LIJEPU NAŠU TO SU KAMELEONI I PARAZITI I JA IH NAZIVAM “SEMAFORI”!

  Odgovorite na ovaj komentar
 4. Iz hrvatskog sabora
  #4 Iz hrvatskog sabora 18 travanj, 2018, 14:25

  Sto ste ocekivali od druga Plenkovica?Sve oko sebe je okupio propalice jugoslavenske pijanice .koji uvjek isto ponavljaju u Saboru kao papagaj pupi pupi Pupovac .Premijer je sluga pupi prodao bi Boga za fotelju.ali nece ando dugo.

  Odgovorite na ovaj komentar
 5. Vrki64
  #5 Vrki64 18 travanj, 2018, 08:54

  HDZ-više nije desna stranka nit ce ih narod birat kao i propali komunistićki sdp sve više sliče jedni na druge tako da smo dobili dvi ljevičarske stranke iz ovog gliba ljevo liberalnog nas može izvuč samo stranka Hrvatskih branitelja HBPS jer kad smo znali obranit državu 91 znat cemo i sad ovo je krajnji ćas da se narod opameti u obrani suveriniteta hrvata katolika obitelji ona je nasa vrjednost uz naš slogan istina&domovina idemo dalje u oslobađanje države od neokomunističke vlasti.

  Odgovorite na ovaj komentar
 6. Anonimno
  #6 Anonimno 17 travanj, 2018, 15:53

  Koliko ima uhljebistana ne bi bilo mjesta na GO da se renovira i proširi.
  Samo ne znam tko će koga tamo poslati kada se svi sa svakim ližu.
  Blacky ajde ti budi taj koji će potpisati odlazak UHLJEBISTANCIMA.

  Odgovorite na ovaj komentar
 7. Black Jack
  #7 Black Jack 17 travanj, 2018, 13:28

  Mogu oni biti u politici u hrvatskj svi topla braca kako se sada krste.
  Ali Činjenica jest da su svi odrodi protunarodne izdajnicko terorističke organizacije “partizani’ te progonili, silovali i ubijali nevine Hrvate da bi $ugoslovija Živjela.
  Locirati, uhititi i transferirati na goli otok gdje ce vojni sud po brzom postupku suditi.
  Njihove potomke pronaći i deportirati iz uhljebistana!

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.