DEMANTI MISLAVA BJAŽIĆA- pismo odvjetnice Martine Perenčević iz Zagreba

DEMANTI MISLAVA BJAŽIĆA- pismo odvjetnice Martine Perenčević iz Zagreba

30. svibanj, 2019.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

U rubrici Zagreb objavljen je članak pod naslovom „BESPRAVNO KORIŠTENJE GRADSKOG PROSTORA: Pokrenuti postupci iseljenja“, a u kojem su članku, u formi prijenosa sadržaja priopćenja pročelnika zagrebačkog Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, Damira Lasića, iznesene sljedeće neistinite informacije, odnosno difamacije naše stranke:

„Za sve prostore, dug prema Gradu Zagrebu je: za korištenje prostora – 866.554,45 kuna, za komunalnu naknadu – 47.678,56 kuna i za naknadu za uređenje voda – 9.463,18 kuna, sve bez obračunatih zakonskih zateznih kamata…“;

 „Mislav Bjažić s udrugama: Športsko društvo Pantera, Zagrebački minigolf savez, Korfball klub ‘Zagreb’, Klub ruske kulture ‘Babushka’, Hrvatski minigolf savez, Minigolf klub ‘Zagreb’, Udruga za razvoj športskog i hostelskog turizma Zagreb, kojih je predstavnik, bespravno koristi šest poslovnih prostora u uličnoj zgradi Šubićeva 55, i to površine 789,04 četvornih metara, 137,39 četvornih metara, 59,72 četvornih metara, 158,83 četvornih metara, 62,03 četvornih metara, i 60 četvornih metara“;

„…Bjažić poslovni prostor površine 789,04 četvornih metara bespravno koristi od 19. prosinca 2011., a prostore površine 158,93 četvornih metara i 62,03 četvornih metara od 29. siječnja 2016. kada je utvrđeno da je provalio u prostore, prostor površine 60 četvornih metara koristi od 18. studenog 2016. kada je utvrđeno da je provalio u prostor, dok prostore površine 137,39 četvornih metara i 59,72 četvornih metara koristi od 7. srpnja 2017. kada je prostore preuzeo od ranijeg bespravnog korisnika Udruga za unapređenje zdravlja ‘Aurelax’“ te

„…od dana kada su evidentirani kao bespravni korisnici (Mislav Bjažić i ranije pobrojane udruge) i zaduženi za naknadu za njihovo korištenje, nikada nisu podmirili niti jedan račun koji im je ispostavljen na plaćanje.“

Naprijed citiranim tvrdnjama, kao i cjelokupnim načinom pisanja u spornom članku o ulozi naše stranke vezano uz kompleks Blok Badel, insinuira se na počinjenje kaznenih djela s elementima nasilja (provala) na štetu Grada Zagreba i gradske imovine, samovoljno ponašanje naše stranke u smislu okupacije vrlo vrijednih nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba i osobito drsko iskorištavanje nastale situacije. Time se ujedno i podrazumijeva kako naša stranka svojim ponašanjem i stavom omalovažava sve građane koji uredno podmiruju svoje financijske obveze prema Gradu, i to protuzakonitim zauzimanjem te više od jednog desetljeća bespravnim i besplatnim boravkom na vrlo atraktivnoj gradskoj lokaciji, sve uslijed protupravnih radnji te dubioznim sudskim procesima i pravnim manevrima.

Svime naprijed navedenim, našoj je stranci počinjena nemjerljiva šteta povredom prava osobnosti, poglavito prava na ugled – kako profesionalan, tako i privatan, čast i dostojanstvo, prava na tjelesno i duševno zdravlje te prava na dobar glas, sve u smislu odredbi članka 35. Ustava Republike Hrvatske, članka 7., članka 16. Zakona o medijima i članka 19. Zakona o obveznim odnosima.

III       Stoga, pozivamo Vas da u elektroničkoj publikaciji Zagreb.info, odmah nakon primitka predmetnog zahtjeva, na istom ili istovrijednom mjestu na kojem je objavljen sporni članak, rabeći istu vrstu i veličinu fontova koji su rabljeni u naslovu i sadržaju članka, bez ikakvih komentara i/ili kraćenja, u integralnoj formi objavite ispravak sljedećeg sadržaja:

U naprijed navedenom članku objavljene su neistinite informacije o gospodinu Mislavu Bjažiću, koje ovime ispravljamo kako slijedi:

 Gospodin Mislav Bjažić nikada nije provalio u bilo koji od poslovnih prostora u kompleksu Blok Badel niti se bespravno koristio istima. Gospodin Mislav Bjažić koristi se prostorijama unutar tvornice Gorica, i to isključivo kao član udruga, na način da sudjeluje u radu udruga, primjerice organiziranju i održavanju treninga i sportskih natjecanja za sve dobne uzraste, organiziranju i održavanju raznih kulturnih programa, financiranju djece štićenika socijalne skrbi i umirovljenika te raznih drugih programa udruga.

 Niti jedna od u spornom članku pobrojanih udruga, a kojih je Mislav Bjažić član, i to Športsko društvo Pantera, Zagrebački minigolf savez, Korfball klub „Zagreb“, Klub ruske kulture „Babushka“, Hrvatski minigolf savez, Minigolf klub „Zagreb“ te Udruga za razvoj športskog i hostelskog turizma Zagreb, nije niti provalila u prostorije kompleksa Blok Badel niti se istima bespravno koristila. Športsko društvo Pantera je 2007. godine sklopilo Ugovor o zakupu poslovnih prostora unutar bivše tvornice Gorica. Sve ostale pobrojane udruge registrirane su na adresi Šubićeva 55 (bivša tvornica Gorica), i to rješenjem Ureda za opću upravu Grada Zagreba za svaku od udruga, čime se isključuje nepostojanje suglasnosti Grada Zagreba za korištenjem istih poslovnih prostora od strane novoregistriranih udruga, a time i bespravnost istog.

 Sve dok Gradska uprava Športskom društvu Pantera, kojim je Mislav Bjažić bio član, nije raskinula Ugovor o zakupu, Športsko društvo Pantera je uredno plaćalo sve zakupnine, kao i podmirivalo sve druge financijske obveze prema Gradu Zagrebu. Time su u spornom članku navedeni iznosi dugovanja prema Gradu Zagrebu su neistiniti, kao i iz razloga što je krajem 2007. godine Odjel za graditeljstvo Grada Zagreba, izdao Športskom društvu Pantera rješenje za sanaciju na bivšoj tvornici Gorica, temeljem kojeg je Športsko društvo Pantera ishodilo namjenski kredit za sanacijske radove od Zagrebačke banke d.d. Između Grada Zagreba, vlasnika spornog kompleksa Blok Badel i Športskog društva Pantera nikada nije bio postignut konsenzus u pogledu naknade za izvršenu sanaciju prostora unutar bivše tvornice Gorica, niti je Grad Zagreb do dana objave ovog ispravka Športskom društvu Pantera naknadio bilo koji iznos za izvršenu navedenu sanaciju.“

 

IV       U protivnom, imamo nalog naše stranke da postupimo sukladno odredbi članka 23. Zakona o medijima, odnosno da u ime i za račun gospodina Mislava Bjažića pred nadležnim sudom potražujemo svu nastalu mu štetu uslijed objave spornog članka, kao i da protiv autora tog članka privatnom tužbom pokrenemo kazneni postupak radi kaznenih djela protiv… T

1 Comment so far

Uskoči u raspravu
 1. Annie Annie
  #1 Annie Annie 28 lipanj, 2019, 22:02

  Kredit nudi 100% garancije
  Nudimo kredite i naše usluge su 100% zajamcene, kontaktirajte me odmah:

  E-pošta: [email protected]

  Whatsapp: +33 7 56 81 46 01

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.