ISTJERIVAČ UDBE

ISTJERIVAČ UDBE

11. veljača, 2019.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

moj grad

grad Zadar

decenijama opsjedaju

zlodusi UDBE

zato molim od Majke Crkve

bar jednoga

istjerivača UDBE

__________

U Hrvatskoj je prema podacima za 2011. godinu prosjek mirovina “radnika na određenim poslovima” (UDBA) koji imaju povlaštene mirovine 3.736,47 kuna, a dobiva je 16.314 osoba. RH UDBA “godinama pritajena neformalna mreža upućenih u tajne, s mnogim važnim vezama u zemlji i inozemstvu i financijski potpuno osigurana, koja zakulisno nadzire i usmjerava sve važne procese u državi.

Nikola ŠimićTonin

T

2 komentara

Uskoči u raspravu
 1. FRANO
  #1 FRANO 24 veljača, 2019, 00:41

  DOKLE ĆEMO KATOLIČKU AL-KAIDU NAZIVATI POLITIČKIM EMIGRANTIMA I ŽRTVAMA UDBE ??

  DOKLE ĆEMO HRVATSKU, KATOLIČKO-TERORISTIČKU ORGANIZACIJU AL-KAIDU, U SLUŽBI HLADNOG RATA ,KOJA JE PO ZAPADNOJ EVROPI UBIJALA NAŠE DIPLOMATSKE PREDSTAVNIKE I UNIŠTAVALA DRŽAVNU IMOVINU ,A SVE U REŽIJI CIE ,NJEMAČKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽNE I KATOLIČKE CRKVE U HRTVATA, NAZIVATI POLITIČKIM EMIGRANTIMA I ŽRTVAMA UDBE.????

  SVE NAM TO SERVIRA NACISTIČKA STRANKA , HDZ-E-, KOJA SE PRETVORILA U HRVATSKI DŽIHAD . ETO ,OPET NAS INFORMIRA DA JE BIVŠI ,KOMUNISTIČKI REŽIM UBIJAO SVOJE POLITIČKE PROTIVNIKE ,KOJI SU EMIGRIRALI JER SE NISU SLAGALI ,ČUJ OBJAŠNJENJA, SA KOMUNIZMOM. A PROTIVNICI, ODNOSNO POLITIČKI EMIGRANTI, O KOJIMA TELALI NACISTIČKI HDZ-E , BIJAHU DINARSKI INDOKTRINIRANI KATOLICI ,TALIBANI, HRVATGSKE, KATOLIČKE AL- KAIDE, IZ DANAŠNJEG DINARSKO-TRIBALNO-ANTROPOIDNOG PODNEBLJA GDJE SE LJUDSKA DVONOŽAN BIĆA NE UČE MISLITI,REČE VELIKI FILOZOF HEGEL,VEĆ KAKO ZGRABITI I PRISVOJITI MATERIJALNA I DRUGA DOBRA.TO SU BORCI KATOLIČKOG DŽALALABADA, KANDAHARA I PEŠAVARA, KOJI SU, PO NALOGU CIE I NJEMAČKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE, UBIJALI JUGOSLAVNESKE DIPLOMATE I KONZULARNE ČINOVNIKE ,PALILI I MINIRALI OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRŽAVE JUGOSLAVIJE. O NJIHOVOM SOCIO-KULTURNOM PORIJEKLU JE NAPISAO JEDNU SOCIOLOŠKU STUDIJU NAŠ NAJPRIZNATIJI SOCIOLOG,DINKO TOMAŠIĆ. ON JE DEST GODINA, IZMEĐU TRIDESETE I ČETIRDESETE GODINE PROŠLOG STOLJEĆA, PROUČAVAO SOCIO-KULTURNO STANJE IMOTSKE KRAINE,DALMATINSKOG ZAGORJA I HERCEGOVINE I KONSTATIRAO ,ARGUMENTIRANO, ISTO ILI SLIČNO STANJE ONAKVIM O KAKVIM JE PISAO TALIJANSKI PUTOPISAC FORTIS JOŠ 1787 GODINE KADA JE KONSTATIRAO DA SU TA PLEMENA DALMATINSKE ZAGORE,IMOTSKE KRAJINE I HERCEGOVINE NA NIŽEM STUPNJU RAZVOJA NEGO ONA POLINEZIJSKA KOJA JE KAPETAN KUK OTKRIO U PRVOJ POLOVICI 18-TOG STOLJEĆA.
  PA IOLE OBRAZOVAN ČOVJEK ZNA DA TI NEPISMENI I INDOKTRINIRANI KATOLICI SA DINARSKIH OSOJA I PRISOJA NISU BILI NA STUPNJU NI DRUŠTVENE NI INDIVIDUALNE SVIJSTI DA POSTANU SOCIJALISTIČKOM PORETKU POLITIČKI OPONENTI,OSIM VJERSKE INDOKTINACIJE KOJU IM JE CRKVA NAMETNULA I SA NJIMA APSOLUTNO MANIPULIRALA KAO SA KATOLIČKOM ,HRVATSKOM AL-KAIDOM U HALADNORATOVSKE SVRHE.X

  A IOLE OBRAZOVAN ČOVJEK TAKOĐER ZNA DA KOMUNIZMA NA NAŠOJ GEJI NIKADA NIJE BILO. ALI JE ON U SVOJIM POSTULATIMA PROTIVNIK ZLOČINAČKE , PLJAČKAŠKE ,KRVOLČNE I ZGRTAČKE KATOLIČKE CRKVE. CRKVA JE TO DOBRO PROUČILA U KOMUNISTIČKOM MANIFESTU ,KAO OSNOVNOM POSTULATU OKUPLJANJA PONIŽENIH ,OSIROMAŠENIH I SVIH DRUGIH KOJIIMA JE EGZISTENCIJA OVISILA O GOSPODARU ,FEUDALNOJ CRKVI I NJENIM POSLUŠNICIMA KAO NAJVEĆEM POSJEDNIKU, KRVOLOKU I ZLOČINAČKOJ KASTI ,KOJA JE SVOJIM DJELOVANJIMA ,POVIJEST JE SVIJEDOK, USPORAVALA RAZVOJ LJUDSKE MISLI I SPOZNAJNIH BIVSTVOVNJA. ONA JE DOBRO PROUČILA NAJRANIJA TEORETSKA PROMIŠLJANJA O ORGANIZIRANJU LJUDSKOG DRUŠTVA NA PRAVEDNIJIM I SIGURNIJIM OSNOVAMA OD POSTOJEĆEG ROBOVSKO- KMETSKOG ,EKSPLOATATORSKOG I NEHUMANOG ODNOSA KOJEG BAŠTIN CRKVA I NJENI POSLUŠNICI I DOGLAVNICI. SOCIJALISTI-UTOPISTI SU U SVOJIM TEORETSKIM PREDPOSTAVKAMA UZELI KAO GLAVNU PREPERKU I KRVOLOČNOG PROTIVNIKA ,MOĆNU KASTINSKU CRKVU .
  A CRKVA JE DAVNO POSTALA SVJESNA POSTOJEĆIH PROTURIJEČNOSTI FEUDALNO-ROBOVSKIH ODNOSA NA KOJIMA GRADI SVOJU KASTINSKU MOĆ I GOSPODSTVO . A O TIM ODNOSIMA JE NAJPRVI I NAJEKSPLICITNIJE PISAO I GOVORIO TOMAS MORUS , ENGLESKI KANCELAR I KNJIŽEVNIK JOŠ U DOBA REFORMACIJE. ON JE I OSNIVAČ UTOPIJSKOG SOCIJALIZMA PA JE I PRVO SVOJE DJELO O PROBLEMIMA I NEPRAVEDNIM ODNOSIMA, KOJE BAŠTINI CRKVA, KAO GALVNI I DOMINUIRAJUĆI VALADAR MATERIJALNIH I DUHOVNIH ODREĐENJA, NAZVAO = UTOPIJA= PO ČEMU SE I TAJ NOVI POKRET ZA OSLOBOĐENEJE NAZVAO UTOPIJSKI SOCIJALIZAM.

  SVIJESNA PRVIH TEORETSKIH PROJEKCIJA O PRAVEDNIJIM DRUŠTVENIM ODNOSIMA U DJELIMA TOMASA MURUSA U 16 –TOM STOLJEĆU NA KOJIMA POČIVA IDEJA UTOPIJSKLOG SOCIJALIZMA, KOJI KROZ POVIJEST LJUDSKIH ODNOSA PRERASTA U NOVI VIŠI STUPANJ REALNOG SICIJALIZAMA ČIJI KRAJNJI CILJ JE OSLOBOĐENJE RADA KAO CARSTVO SLOBODE,A NJIHOV PRAVI I POSLJEDNJI FINALNI CILJ JEST TEORETSKA I PRAKTIČNA ORGANIZACIJA SVIH POROBLJENIH ,PONIŽENIH I ODBAČENIH KOMUNISTIČKI SAVEZ, PA SE CRKVA , ZA SVOJU OBRANU, USTROJILA KAO ZLOČINAČKA ,KVOLOČNA ORAGNIZACIJA I SVAKU HERETIČKU POJAVU PREMA NJENOM VLADANJU KAŽNJAVALA LOMAČAMA I DRUGIM SREDSTVIMA MUČENJA I KAŽNJAVANJA KOJA SU ,TEK 3OO GODINA KASNIJE, PRIMJENJIVALA NACISTIČKO-KATOLIĆKA NJEMAČKA U II SVJETSKOM RATU.

  ,
  MARXOV SE ATEIZAM NE JAVLJA KAO PROJEKT LJUDSKOG ŽIVOTA I SVIJETA UPEREN PROTIV BOGA, VEĆ PONUDA POZITIVNE MOGUČNOSTI LJUDSKOG PREBIVANJA NA ZEMLJI I NJEGOVOG BESKONAČNOG RAZVITKA BEZ BOGA ,KAŽE MARX.
  KOMUNIZAM NIJE PROTIV RELIGIOZNIH UVJERENJA NEGO PROTIV KALSNIH ODNOSA ,A SLJEDBENICI CRKVE SU NAJSIROMAŠNIJI I NAJ MASOVNIJI DIO GRAĐANSTVA KOJIM ,RADI SVOJE ZAŠTITE OD SVAKE PROMJENE DRUŠTVENIH ODNOSA, A KOJI BI TAJ SIROMAŠNI ,NAJVEĆI DIO NJENIH SLJEDBENIKA PRIHVATIO , BI BIO KRAJ CRKVE ,JER ONA NEMA NIKAKVIH ČVRSTIH UPORIŠTA KOJI BI BILI KONKURENTNI BOLJEM, SIGURNIJEM I BEZBRIŽNIJEM ŽIVOTU ČOVJEKA U BESKLASNOM DRUŠTVU. PREMA TOME TI KATOLIČKI NEPISMENI ,DINARSKI TRIBALNI TALIBANI POSTADOŠE , HRVATSKA ,KAPTOLSKA ,KATOLIČKA AL-KAIDA A NE POLITIČKI EMIGRANTI. KAKVOG LI PARADOKSA ???? ,JER SU IH CIA I NJEMAČKA OBAVJEŠTAJN SLUŽBA, TAKVE PRIMITVNE I ZATUCANE KATOLIKE ISKORISTILI ZA TERORISTIČKE POHODE I NAPADE NA SVE SLUŽBENE INSTITUICIJE SOCIJALISTIČKOG BLOKA , NA SVE ŠTO JE IZA BERLINSKOG ZIDA ,NA SVE ŠTO PRIPADA SOCIJALISTIČKOM LAGERU.

  A PRAVO JE SVAKE SUVEREN DRŽAVE DA SE BRANI ,DA BRANI SVOJ TERITORIJ I SVOJE INTERESE BEZ OBZIRA NA KOJEM PODRUČJU SVIJETA, AKO TO ,PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAM I DRUGIM PRAVNIM UZUSIMA NE ČINI DRŽAVA NA ČIJOJ SE TERIORIJI UGROŽAVAJU LJUDSKI I MATERIJALNI INTERESI DRUGE SUVEREN DRŽAVE A ZAPADNA NJEMAČKA , U DOBA HLADNOG RATA , KAO AMERIČKA OKUPACIONA ZONA I TAMPON DRŽAVA ,BIJAŠE BASTION SVIH ZALA KOJI SU KRASILI SUŠTINU HLADNOG RTATA.
  PREMA TOME ,ZAKLJUČAK SE NAMEĆE ,SAM OD SEBE, DA JE NJEMAČKA PERMENENTNO UGROŽAVALA JUGOSLAVIJU ,ODNOSNO HRVATSKU PUTEM UPADA TERORISTIČKIH SKUPINA ,GRUPA BUGOJNO, I PERMNENTONO UGROŽAVANJE I UBIJANJE NJENIH DIPLOMATSKIH SLUŽBENIKA I UNIŠTAVANJE NJENE IMOVINE NA TERITORIJU ZAPADNE KATOLČKE EVROPE.

  DOKLE ĆEMO KATOLIČKU AL-KAIDU NAZIVATI POLITIČKIM EMIGRANTIMA I ŽRTVAMA UDBE ??

  DOKLE ĆEMO HRVATSKU, KATOLIČKO-TERORISTIČKU ORGANIZACIJU AL-KAIDU, U SLUŽBI HLADNOG RATA ,KOJA JE PO ZAPADNOJ EVROPI UBIJALA NAŠE DIPLOMATSKE PREDSTAVNIKE I UNIŠTAVALA DRŽAVNU IMOVINU ,A SVE U REŽIJI CIE ,NJEMAČKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽNE I KATOLIČKE CRKVE U HRTVATA, NAZIVATI POLITIČKIM EMIGRANTIMA I ŽRTVAMA UDBE.????

  SVE NAM TO SERVIRA NACISTIČKA STRANKA , HDZ-E-, KOJA SE PRETVORILA U HRVATSKI DŽIHAD . ETO ,OPET NAS INFORMIRA DA JE BIVŠI ,KOMUNISTIČKI REŽIM UBIJAO SVOJE POLITIČKE PROTIVNIKE ,KOJI SU EMIGRIRALI JER SE NISU SLAGALI ,ČUJ OBJAŠNJENJA, SA KOMUNIZMOM. A PROTIVNICI, ODNOSNO POLITIČKI EMIGRANTI, O KOJIMA TELALI NACISTIČKI HDZ-E , BIJAHU DINARSKI INDOKTRINIRANI KATOLICI ,TALIBANI, HRVATGSKE, KATOLIČKE AL- KAIDE,ALA IZ DANAŠNJEG ,DŽALALABADA, KANDAHARA I PEŠAVARA, KOJA JE, PO NALOGU CIE I NJEMAČKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE, UBIJALA JUGOSLAVNESKE DIPLOMATE I KONZULARNE ČINOVNIKE ,PALILA I MINIRALA OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRŽAVE JUGOSLAVIJE. O NJIHOVOM SOCIO-KULTURNOM PORIJEKLU JE NAPISAO JEDNU SOCIOLOŠKU STUDIJU NAŠ NAJPRIZNATIJI SOCIOLOG,DINKO TOMAŠIĆ. ON JE DEST GODINA, IZMEĐU TRIDESETE I ČETIRDESETE GODINE PROŠLOG STOLJEĆA, PROUČAVAO SOCIO-KULTURNO STANJE IMOTSKE KRAINE,DALMATINSKOG ZAGORJA I HERCEGOVINE I KONSTATIRAO ,ARGUMENTIRANO, ISTO ILI SLIČNO STANJE ONAKVIM O KAKVIM JE PISAO TALIJANSKI PUTOPISAC FORTIS JOŠ 1787 GODINE KADA JE KONSTATIRAO DA SU TA PLEMENA DALMATINSKE ZAGORE,IMOTSKE KRAJINE I HERCEGOVINE NA NIŽEM STUPNJU RAZVOJA NEGO ONA POLINEZIJSKA KOJA JE KAPETAN KUK OTKRIO U PRVOJ POLOVICI 18-TOG STOLJEĆA.
  PA IOLE OBRAZOVAN ČOVJEK ZNA DA TI NEPISMENI I INDOKTRINIRANI KATOLICI SA DINARSKIH OSOJA I PRISOJA NISU BILI NA STUPNJU NI DRUŠTVENE NI INDIVIDUALNE SVIJSTI DA POSTANU SOCIJALISTIČKOM PORETKU POLITIČKI OPONENTI,OSIM VJERSKE INDOKTINACIJE KOJU IM JE CRKVA NAMETNULA I SA NJIMA APSOLUTNO MANIPULIRALA KAO SA KATOLIČKOM ,HRVATSKOM AL-KAIDOM U HALADNORATOVSKE SVRHE.X

  A IOLE OBRAZOVAN ČOVJEK TAKOĐER ZNA DA KOMUNIZMA NA NAŠOJ GEJI NIKADA NIJE BILO. ALI JE ON U SVOJIM POSTULATIMA PROTIVNIK ZLOČINAČKE , PLJAČKAŠKE ,KRVOLČNE I ZGRTAČKE KATOLIČKE CRKVE. CRKVA JE TO DOBRO PROUČILA U KOMUNISTIČKOM MANIFESTU ,KAO OSNOVNOM POSTULATU OKUPLJANJA PONIŽENIH ,OSIROMAŠENIH I SVIH DRUGIH KOJIIMA JE EGZISTENCIJA OVISILA O GOSPODARU ,FEUDALNOJ CRKVI I NJENIM POSLUŠNICIMA KAO NAJVEĆEM POSJEDNIKU, KRVOLOKU I ZLOČINAČKOJ KASTI ,KOJA JE SVOJIM DJELOVANJIMA ,POVIJEST JE SVIJEDOK, USPORAVALA RAZVOJ LJUDSKE MISLI I SPOZNAJNIH BIVSTVOVNJA. ONA JE DOBRO PROUČILA NAJRANIJA TEORETSKA PROMIŠLJANJA O ORGANIZIRANJU LJUDSKOG DRUŠTVA NA PRAVEDNIJIM I SIGURNIJIM OSNOVAMA OD POSTOJEĆEG ROBOVSKO- KMETSKOG ,EKSPLOATATORSKOG I NEHUMANOG ODNOSA KOJEG BAŠTIN CRKVA I NJENI POSLUŠNICI I DOGLAVNICI. SOCIJALISTI-UTOPISTI SU U SVOJIM TEORETSKIM PREDPOSTAVKAMA UZELI KAO GLAVNU PREPERKU I KRVOLOČNOG PROTIVNIKA ,MOĆNU KASTINSKU CRKVU .
  A CRKVA JE DAVNO POSTALA SVJESNA POSTOJEĆIH PROTURIJEČNOSTI FEUDALNO-ROBOVSKIH ODNOSA NA KOJIMA GRADI SVOJU KASTINSKU MOĆ I GOSPODSTVO . A O TIM ODNOSIMA JE NAJPRVI I NAJEKSPLICITNIJE PISAO I GOVORIO TOMAS MORUS , ENGLESKI KANCELAR I KNJIŽEVNIK JOŠ U DOBA REFORMACIJE. ON JE I OSNIVAČ UTOPIJSKOG SOCIJALIZMA PA JE I PRVO SVOJE DJELO O PROBLEMIMA I NEPRAVEDNIM ODNOSIMA, KOJE BAŠTINI CRKVA, KAO GALVNI I DOMINUIRAJUĆI VALADAR MATERIJALNIH I DUHOVNIH ODREĐENJA, NAZVAO = UTOPIJA= PO ČEMU SE I TAJ NOVI POKRET ZA OSLOBOĐENEJE NAZVAO UTOPIJSKI SOCIJALIZAM.

  SVIJESNA PRVIH TEORETSKIH PROJEKCIJA O PRAVEDNIJIM DRUŠTVENIM ODNOSIMA U DJELIMA TOMASA MORUSA U 16 –TOM STOLJEĆU NA KOJIMA POČIVA IDEJA UTOPIJSKLOG SOCIJALIZMA, KOJI KROZ POVIJEST LJUDSKIH ODNOSA PRERASTA U NOVI VIŠI STUPANJ REALNOG SICIJALIZAMA ČIJI KRAJNJI CILJ JE OSLOBOĐENJE RADA KAO CARSTVO SLOBODE,A NJIHOV PRAVI I POSLJEDNJI FINALNI CILJ JEST TEORETSKA I PRAKTIČNA ORGANIZACIJA SVIH POROBLJENIH ,PONIŽENIH I ODBAČENIH KOMUNISTIČKI SAVEZ, PA SE CRKVA , ZA SVOJU OBRANU, USTROJILA KAO ZLOČINAČKA ,KVOLOČNA ORAGNIZACIJA I SVAKU HERETIČKU POJAVU PREMA NJENOM VLADANJU KAŽNJAVALA LOMAČAMA I DRUGIM SREDSTVIMA MUČENJA I KAŽNJAVANJA KOJA SU ,TEK 3OO GODINA KASNIJE, PRIMJENJIVALA NACISTIČKO-KATOLIĆKA NJEMAČKA U II SVJETSKOM RATU.

  ,
  MARXOV SE ATEIZAM NE JAVLJA KAO PROJEKT LJUDSKOG ŽIVOTA I SVIJETA UPEREN PROTIV BOGA, VEĆ PONUDA POZITIVNE MOGUČNOSTI LJUDSKOG PREBIVANJA NA ZEMLJI I NJEGOVOG BESKONAČNOG RAZVITKA BEZ BOGA ,KAŽE MARX.
  KOMUNIZAM NIJE PROTIV RELIGIOZNIH UVJERENJA NEGO PROTIV KALSNIH ODNOSA ,A SLJEDBENICI CRKVE SU NAJSIROMAŠNIJI I NAJ MASOVNIJI DIO GRAĐANSTVA KOJIM ,RADI SVOJE ZAŠTITE OD SVAKE PROMJENE DRUŠTVENIH ODNOSA, A KOJI BI TAJ SIROMAŠNI ,NAJVEĆI DIO NJENIH SLJEDBENIKA PRIHVATIO , BI BIO KRAJ CRKVE ,JER ONA NEMA NIKAKVIH ČVRSTIH UPORIŠTA KOJI BI BILI KONKURENTNI BOLJEM, SIGURNIJEM I BEZBRIŽNIJEM ŽIVOTU ČOVJEKA U BESKLASNOM DRUŠTVU. PREMA TOME TI KATOLIČKI NEPISMENI ,DINARSKI TRIBALNI TALIBANI POSTADOŠE , HRVATSKA ,KAPTOLSKA ,KATOLIČKA AL-KAIDA A NE POLITIČKI EMIGRANTI. KAKVOG LI PARADOKSA ???? ,JER SU IH CIA I NJEMAČKA OBAVJEŠTAJN SLUŽBA, TAKVE PRIMITVNE I ZATUCANE KATOLIKE ISKORISTILI ZA TERORISTIČKE POHODE I NAPADE NA SVE SLUŽBENE INSTITUICIJE SOCIJALISTIČKOG BLOKA , NA SVE ŠTO JE IZA BERLINSKOG ZIDA ,NA SVE ŠTO PRIPADA SOCIJALISTIČKOM LAGERU.

  A PRAVO JE SVAKE SUVEREN DRŽAVE DA SE BRANI ,DA BRANI SVOJ TERITORIJ I SVOJE INTERESE BEZ OBZIRA NA KOJEM PODRUČJU SVIJETA, AKO TO ,PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAM I DRUGIM PRAVNIM UZUSIMA NE ČINI DRŽAVA NA ČIJOJ SE TERIORIJI UGROŽAVAJU LJUDSKI I MATERIJALNI INTERESI DRUGE SUVEREN DRŽAVE A ZAPADNA NJEMAČKA , U DOBA HLADNOG RATA , KAO AMERIČKA OKUPACIONA ZONA I TAMPON DRŽAVA ,BIJAŠE BASTION SVIH ZALA KOJI SU KRASILI SUŠTINU HLADNOG RTATA.
  PREMA TOME ,ZAKLJUČAK SE NAMEĆE ,SAM OD SEBE, DA JE NJEMAČKA PERMENENTNO UGROŽAVALA JUGOSLAVIJU ,ODNOSNO HRVATSKU PUTEM UPADA TERORISTIČKIH SKUPINA ,GRUPA BUGOJNO, I PERMNENTONO UGROŽAVANJE I UBIJANJE NJENIH DIPLOMATSKIH SLUŽBENIKA I UNIŠTAVANJE NJENE IMOVINE NA TERITORIJU ZAPADNE KATOLČKE EVROPE.

  Odgovorite na ovaj komentar
 2. vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
  #2 [email protected] 23 veljača, 2019, 14:59

  Pozdrav, ja sam gdica SOFIJA ROSA. Iz Zagreba u Hrvatskoj želim dati pouzdano svjedocanstvo o tome kako sam dobio kredit od gospode Vladimire Financial Investor. Dobio sam zajam od 50000 €. NAPOMENA: Ona je pouzdana i autenticna Ako je netko zainteresiran za dobivanje kredita, molimo kontaktirajte njezin VIA EMAIL: [email protected]

  Odgovorite na ovaj komentar

Vaši podaci su zaštićeni!Vaša e-mail adresa neće biti objavljena niti prenesena na nekog drugog.